Klimkovice - dálniční tunel (1080m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dálniční tunel Klimkovice se začal budovat v r. 2004 u města Klimkovice, kde podchází místní část Na Hýlově. Ve skutečnosti by se zde ani žádný tunel budovat nemusel. Dálnice mohla město obejít jinudy anebo vést v zářezu, ale kvůli zajištění klidu v místní lázeňské.zóně byla zvolena tunelová varianta. Tunel, který bude samostatný tubus pro každý směr, měří celkem 1080 metrů. Ale asi 100 metrů na každé straně je hloubených. Maximální hloubka tunelu pod povrchem je 25 metrů. V tunelu jsou bezpečnostní výklenky při odstavení vozidla a pět spojovacích chodeb mezi tunely. Přesně uprostřed tunelu bude svislá šachta pro nouzový východ na povrch. Samozřejmostí je kamerový systém, větrání a osvětlení. Obě tunelové části budou hotovy v roce 2008.
 

 červenec 2007 - výstavba

  Jižní portály tunelu, při pohledu ve směru dálnice do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Provádění betonáže vozovky na pravém mostě estakády u Olbramic. Pohled z nadjezdu u Olbramic. Vzadu je jižní portál tunelu pod Klikovicemi.(Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled od jižního portálu tunelu na dálnici směrem do Prahy. V pozadí nadjezd u Olbramic. Před ním je patrné staveniště estakády přes říčku Polančici. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Finišér, připravený pro kladení betonové vozovky u tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Čilý ruch u jižních portálů tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)

 květen 2007 - výstavba

  Východní portály tunelu Klimkovice. Pravým se bude vjíždět dovnitř ve směru do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Malá budova technického zázemí u východního portálu tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z venku do nitra levého tunelu (pravý tunel ve směru od Ostravy). (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do protisměru levé tunelové roury. Tudy budou do tunelu vjíždět vozidla od Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do nitra tunelu ve směru jízdy do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Barevně označené místo s nouzovým východem.(Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do spojovací chodby za nouzovým východem z tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail křížového propojení potrubí.(Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail odbočky potrubí. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Nouzový výklenek v boku tunelové roury. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail stěny tunelové roury. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled tunelem směrem do Prahy - k výjezdu na západní straně tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail vstupu do šachty pod chodníčkem v tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Betonový příkop na okraji tunelu, pro vedení potrubí. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled tunelem směrem ke vjezdu do něj. Vpravo nouzový východ. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail vjezdu do tunelu od Ostravy, při pohledu zevnitř. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail vjezdového východního portálu při pohledu zevnitř. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Staveniště u východního portálu tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)

 červen 2006 - výstavba

  Celkový pohled na staveniště u severního (východního) portálu tunelu. Podle travnatých ploch nahoře a z boku lze dobře odhadnout, co všechno ještě zakryje zemina. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail ještě nedokončeného severního portálu tunelové roury pro směr do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled na severní (východní) vjezd do tunelu. Vlevo portál s výjezdem od Prahy, vpravo vjezd do tunelu směrem do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Množství složené konstrukce, připravené pro betonáž. Laik však nemůže s jistotou určit, zda-li je materiál určen pro stavbu tunelu anebo estakády, budované bezprostředně vedle tunelu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)

 srpen 2005 - výstavba

  Výstavba náspu dálnice v místech, kudy jí zatím přetíná silnice z Klimkovic do Vřesiny (schována pod vyšším náspem - vede k ní cesta vpravo). Vzadu severní portál tunelu a před ním výstavba mostu přes potok Rakovec. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Silnice (vpředu dole) z Klimkovic do Vřesiny, která zatím ještě přetíná trasu dálnice. Vzadu výstavba dálničního mostu přes Rakovec a tunelu. Pohled ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)

 leden 2005 - výstavba

  Prohlubování severního portálu tunelu.(Foto: archiv L. Ďuriše, 1/2005)
  Detail prohlubování severního portálu. Pohled do tunelu ve směru do Lipníka. Nad portálem je dobře vidět zajištění portálu tunelu železobetonovou převázkou, kotvenou lanovými kotvami. (Foto: archiv L. Ďuriše, 1/2005)

 listopad 2004 - výstavba

  Celkový pohled na odtěžování severního "Ostravského" portálu a výstavbu dálnice D47 z Klimkovic směrem do Ostravy. (Foto: Lukáš Ďuriš, 11/2004)
  Odtěžování budoucího jižního portálu. Pohled ve směru do Lipníka. Tato část tunelu bude hloubená v délce cca 150m a po vybudování ostění bude tubus zasypán. (Foto: Lukáš Ďuriš, 11/2004)
  Odtěžování jižního portálu tunelu při pohledu ve směru dálnice do Ostravy. V pozadí zástavba Klimkovic. (Foto: Lukáš Ďuriš, 11/2004)

 srpen 2004 - přípravné práce

  Prostor budoucího jižního portálu tunelu u Klimkovic. Pohled od Janovic, v trase dálnice. Do tohoto kopce se budou automobily nořit ve směru do Ostravy. V pozadí obec Hýlov, vpředu potok Polančice a silnice Olbramice-Klimkovice. (Foto: Karel Duba, 19.8.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 21. září 2004.
 doplněno a upraveno 11.7.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008