Loučka - dálniční most přes potok Loučku

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

  Západní opěra budovaného dálničního mostu přes potok Loučku. Pohled od jihu. Podle pilířů lze usoudit, že zde budou umístěny čtyři samostatné mostovky. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
  Východní opěra budovaného dálničního mostu přes potok Loučku. Podle jednotlivých „odskoků“ v horní hraně opěry a počtu pilířů lze dobře rozpoznat počet budoucích samostatných mostovek. Budou zde celkem čtyři – dvě pro hlavní trasu D1 a dva zřejmě pro samostatné kolektorové pásy blízké křižovatky. Most se totiž nachází v prostoru budované křižovatky D1 s I/35 (východní přivaděč), jejíž střed bude ležet západně od mostu. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
  Pohled od východu přes staveniště mostu na trasu dálnice směrem k západu - k dočasnému ukončení R35 za Lipníkem (auta projíždějící v pozadí). V prostoru za mostem se bude nacházet křižovatka D1 (D47) s I/35 (dočasně i s R35). Průběh jednotlivých vozovek prozrazují skruže kanalizace, která je mezi nimi již uložena. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
 

Pomalu se rýsující osy vozovek v úseku dálnice mezi mostem přes potok Loučku (vzadu) a mostem přes silnici Lipník–Loučka (za zády). (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)

 říjen 2005 - přípravné práce (letecké snímky)

  Letecký pohled od západu na výstavbu mostu přes potok Loučku (uprostřed) a mostu přes silnici z Loučky do Lipníku nad Bečvou (vzadu). Dole stavba propustku přes strouhu odvodňovacího příkopu dálnice, který vede od křižovatky u Lipníku. (Foto: Pavel Rak, 2.10.2005)
  Letecký pohled na výstavbu dálnice směrem do Ostravy. Vpředu staveniště mostu přes Loučku a hned za ním mostu přes silnici z Loučky do Lipníku nad Bečvou. O kus dále (nahoře) pak bude postaven společný most přes silnici, potok Hlásenec i jeho přítok. (Foto: Pavel Rak, 2.10.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D47
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. listopadu 2005.
 doplněno a upraveno 7.8.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008