Loučka - dálniční most přes potok Hlásenec a silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2008 - výstavba

  Pohled na most od východu, ze silnice směrem do Loučky. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Celkový pohled na most od západu, ze silnice z Loučky. Dozadu povede dálnice směrem do Ostravy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Severní opěra dálničního mostu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Detail severní opěry. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Průhled mezerou mezi mosty pro jednotlivé směry dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Násep na jihozápadním předmostí mostu. Pohled od severu - ze silnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled pod mostem od západu. Vpředu konec náspu, do něhož je zasazena jižní opěra. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pilíře mostů na severní straně silnice. Západní most má společný sokl opěry zasypaný (vlevo). Není však poznat, zda-li to je schválně anebo jen nánosem bahna. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Původní silniční most přes potok zůstal zachován avšak kvůli stavbě dálnice značně zdevastován. Dálniční most se klene nad ním. Pohled směrem do Jezernice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Po deštích dravé koryto potoka Hlásence, přitékající od severu pod oba mosty. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Koryto potoka, vytékající z pod mostu k jihu. V pozadí výsypka zeminy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Detail společného soklu pilířů, či spíše spojeného pilíře, vytvářející tvar písmena "V". (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Detail horní části šikmých pilířů, které jsou pod mostovkou staženy kovovou trubkou. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Na mostě připravené betonové desky pro obložení hran mostovky. Pohled mezerou mezi mosty. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Informační tabule, která nesmí chybět u žádné jednotlivé stavby na dálnici D47. Tento most má označení D 204 a nachází se na téměř 93. kilometru tehdy plánované dálnice D47. Po zprovoznění už jako dálnice D1 bude kilometráž mostu úplně jiná. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)

 červenec 2007 - výstavba

  Most přes silnici Jezernice – Loučka a potok Hlásenec. Potok Hlásenec v těchto místech silnici podchází a to v místech, kde jsou na snímku dobře patrná svodidla. Dálniční most se staví nad silnicí ponechanou v původní stopě a proto nebude nutné stavět přeložku. Zatím je vybudovaná polovina délky mostovky pro směr Lipník–Ostrava. Druhý směr je zatím pouze opatřen nosníky, na kterých bude mostovka teprve vybetonována. Pohled od jihovýchodu, od obce Jezernice k obci Loučka. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
  Detail rozestavěné části mostovky pro směr Lipník – Ostrava a pilířů mostu pro směr Ostrava - Lipník. Ve spodní části je dobře vidět mostek přes potok Hlásenec na silnici Jezernice – Loučka. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
  Východní opěra mostu přes potok a silnici. Na mostovce pro směr Lipník – Ostrava je připraveno bednění pro její betonáž. Pod mostem je vidět stromoví podél potoka Hlásenec. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)

 říjen 2005 - přípravné práce (letecké snímky)

  Letecký pohled ve směru dálnice do Ostravy. Uprostřed výstavba dálničního mostu, který překlene nejen silnici, ale i potok Hlásenec a jeho levý přítok. V pozadí Oderské vrchy a pod nimi obec Podhoří. (Foto: Pavel Rak, 2.10.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D47
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. listopadu 2005.
 doplněno a upraveno 19.1.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008