Přemyšov - dálniční most přes železniční trať (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 květen 2007 - výstavba

  Příjezd k estakádě po dálnici od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Stavba usazovací nádrže pro dešťovou vodu z vozovky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Příjezd k mostu přes místní komunikaci od jihozápadu - od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Západní předmostí mostu. Pohled od západu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail středové spáry mostu. Pohled od západu. Vzadu estakáda přes železniční trať. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Stavba dálnice na náspu mezi estakádou a mostem přes místní komunikaci (vzadu). Vlevo "cimbuří" rozestavěné opěrné zdi náspu. Pohled od východu, ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z estakády k severu - na silnici z Polanky do Ostravy. V pozadí stavba křižovatky s přivaděčem k dálniční křižovatce Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do protisměru jízdy po estakádě z Ostravy. Jízdní směr do Ostravy je za svodidly vpravo.  (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Stavba protihlukové skleněné stěny na severozápadním boku estakády. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Lepení hydroizolačních pásů na povrch mostovky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  provedená hydroizolace mostovky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)

 září 2006 - výstavba

  Pohled na spodní část mostovky estakády od jižní opěry (vlevo). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Detail montáže železobetonové mostovky pomocí pojízdné konstrukce. Mostovku nese ocelová konstrukce. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Opěrná zeď náspu, na kterém povede dálnice mezi estakádou a mostem přes místní komunikaci (vzadu vlevo). Zeď je tvořena z prefabrikovaných, perfektně provázaných dílců. Při pohledu ze spodu vypadá stěna mohutně, ale dílce jsou nezvykle tenké. Pohled od jihu, vpravo mimo snímek se nachází jižní opěra estakády. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Mostovka obou mostů estakády při pohledu ze spodu - od jihozápadu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba dálnice od estakády směrem na západ - do Prahy. Vpředu vzniká most přes místní komunikaci. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba mostu přes místní komunikaci při pohledu od východu - z předmostí estakády. Vlevo jsou vidět prefabrikované bloky opěrné zdi náspu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled od západu na jižní opěru estakády. Vzadu se ještě dokončuje mostovka pravého mostu. Vpravo vpředu prefabrikované bloky opěrné zdi. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Detailní pohled na stavbu opěrné zdi náspu, sestavené z prefabrikovaných bloků. Vzadu most přes místní komunikaci. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Mohutný jeřáb na staveništi jižního konce estakády. Pohled ve směru dálnice do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)

 červen 2006 - výstavba

  Příprava tělesa pro dálnici směrem do Ostravy. Estakáda je na snímku vzadu uprostřed. V pozadí Ostrava. Pohled od západu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihozápadu k estakádě směrem do Ostravy. Estakáda a její jižní opěra se nachází vzadu. Vpředu je západní opěra jiného mostu - přes místní komunikaci. Úplně vpředu se rodí malý násep. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od severozápadu na stavbu mostu přes místní komunikaci, který se nachází v těsné blízkosti estakády. Vpravo je již téměř hotova západní opěra, ke které bude zprava přisypána zemina náspu. Východní opěra tohoto mostu se však teprve rodí v levé části snímku (trčící armatura). (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Staveniště u jižní opěry estakády. Pohled od severozápadu. V místech, kde jsou stavební stroje, vzniká krátký násep mezi estakádou a mostem přes místní komunikaci (vpravo mimo záběr). Vpravo vzadu je vidět rubová část budované opěrné zdi z prefabrikátů. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled na estakádu od jižní opěry. Vpravo most pro směr do Ostravy. Vpředu silnice do Polanky (doprava). V pozadí vlevo křižovatka Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihovýchodu na kaskádovou zeď jižní opěry. Vlevo nahoře se provádí betonáž okolo usazení pravého mostu (do Ostravy). Úplně vlevo je vidět rozestavěnou opěrnou zeď náspu z prefabrikátů. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detailní pohled na spodní část mostovky. Červené díly jsou ocelová nosná konstrukce, nad kterou byla vybetonována železobetonová mostovka s vozovkou. Vlevo je zavěšeno potrubí kanalizace pro odvod dešťové vody. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled na estakádu od severu - ze silnice do Polanky (vpravo). Vpředu probíhá výstavba nového propustku pod silnicí z Polanky, která bude odkloněna k nové dálniční křižovatce Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od křižovatky Rudná na severní začátek estakády dálnice do Prahy. V pozadí montáž mostovky druhého mostu (pro směr do Ostravy). Vpředu se zprava bude na začátku estakády připojovat nájezd křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled na severní začátek mostu estakády pro směr dálnice do Prahy. Uprostřed severní opěra. Tento most je na začátku mnohem širší kvůli křižovatce Rudná. Samotná dálnice povede jen po levé části tohoto mostu a v pravé části se napojuje větev pro nájezd, ze kterého je pořízena fotografie. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail rozšířené části mostu, kde bude nájezd na dálnici do Prahy. Staveniště muselo být nejen z bezpečnostních důvodů výjimečně oploceno. Pohled od severu. Vpravo vpředu je vidět vyvýšená část mostovky pro klesající větev nájezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail zakončení levého mostu nad severní opěrou. Vpředu povedou pruhy dálnice do Prahy. Vzadu po vyvýšené části povede větev nájezdu na dálnici. V pozadí výstavba přeložky silnice do Polanky. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)

 březen 2006 - výstavba

  Začátek estakády u Polanecké ulice (silnice do Polanky). Pohled od jihu. Vpředu chybějící dílec konstrukce mostovky pro směr do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Začátek estakády s jižní opěrou (vlevo) a silnicí z Polanky do ostravy. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Detail pilíře a chybějícího dílce mostovky pravého mostu do Bohumína. Na sloupě je zakryta pojízdná konstrukce pro montáž ocelové konstrukce mostovky. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled na estakádu ze silnice z Polanky. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled na spodní část mostovky estakády. Vlevo již většinou vybetonovaná mostovka pro směr do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Detailní pohled na spodek vybetonované mostovky levého mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled ze silnice z Polanky k severozápadu. Vpravo severní konec estakády, s dálnicí do Bohumína. Vlevo jižní most křižovatky Rudná s kruhovým objezdem. Vzadu za ním most se silnicí I/11. Uprostřed snímku železniční trať. Úplně vpředu stavební dvůr. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Jižní opěra estakády. Vlevo most pro směr do Bohumína, vpravo most pro směr do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
 

Stavba dálnice za estakádou směrem do Prahy. Pohled na jižní předmostí. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

  Detail místa pro usazení mostu na patku krajní opěry. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Jižní opěra z boku. Dálnice do Prahy bude po dosypání náspu pokračovat doprava. Vlevo vybetonovaná mostovka levého mostu estakády. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
 

Severní konec estakády se severní opěrou. Vpředu železniční trať. Pohled od západu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 srpen 2005 - výstavba

  Přemostění silnice z Ostravy do Polanky. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Estakáda přes železniční trať při pohledu od západu, ve směru dálnice do Bohumína. Vpravo jižní krajní opěra mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Staveniště dálnice na jižním předmostí estakády přes železniční trať. Pohled od severu. Vlevo vrtná souprava a vedle ní (mimo záběr) začíná estakáda směrem do Bohumína. Doprava vede těleso dálnice do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Hydroizolační nátěr na jižní opěře estakády u Přemýšova. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba estakády při pohledu z jižní opěry (od Přemýšova). Vpravo pilíře pro most do Bohumína, vlevo je již konstrukce mostovky na mostě do Prahy. Vzadu vede železniční trať. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Armovací ocelové konstrukce zalité v opěřě mostu. Na tomto místě bude podepřena mostovka estakády do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled z opěry mostu dolů pod most. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled na estakádu směrem ke křižovatce Rudná. Vpředu silnice do Přemýšova, uprostřed rybník Rajek. Vzadu probíhá montáž ocelové mostovky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Ocelová konstrukce mostovky a železobetonových pilířů mostu pro směr dálnice do Prahy. V pozadí výstavba křižovatky Rudná a železniční trať. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled na jižní opěru z boku. V pozadí silnice do Přemýšova. Vlevo prefabrikované bloky na vrcholu opěrné zdi. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Severní konec přemýšovské estakády přes železniční trať. Zprava povede dálnice od Prahy a hned za estakádou začíná klesat pod most na kruhovém objezdu křižovatky "Rudná".(Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Opěrná zeď u jižní opěry estakády. Vpravo ocelová konstrukce mostovky mostu do Prahy. Vlevo část opěry pro ještě nedokončený most do Bohumína. Pohled ze silnice do Přemýšova. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)

 srpen 2004 - výstavba

  Pohled na výstavbu estakády z Polánecké ulice (silnice Svinov-Polanka). V pozadí výstavba křižovatky s Rudnou ulicí. (Foto: Karel Duba, 17.8.2004)
  Trasa dálnice za jižním koncem estakády. Pohled ve směru do Lipníka. (Foto: Karel Duba, 17.8.2004)
  Informační tabule o výstavbě dálnice v Polánecké ulici. (Foto: Karel Duba, 17.8.2004)

 září 2004 - výstavba

  Sloupoví estakády přes železniční trať při pohledu ze silnice Svinov-Polanka (od západní strany želez. trati). (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Výstavba sloupů estakády při pohledu z východní strany železniční trati. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Detail zakládacích prací sloupů (pilířů) dálniční estakády na východní straně trati. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Průběh výstavby estakády na jejím jižním konci - při pohledu od Přemyšova ve směru do Lipníka. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)

 listopad 2004 - výstavba

  Pohled z nadjezdu silnice I/11 v Rudné ulici na estakádu, na níž začala výstavba mostních polí. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. září 2004.
 doplněno a upraveno 10.7.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008