Svinov - dálniční křižovatka "Rudná" D1 / S1 (exit 354 / Ostrava-jih)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Obrovská dálniční mimoúrovňová křižovatka v Ostravě-Svinov je spíše známá jako "křižovatka Rudná" a to podle ulice Rudná, se kterou se kříží. Křižovatka řeší propojení dálnice D1 se čtyřpruhovou silnicí I/11, která tvoří jižní obchvat Ostravy. To, že jsou obě komunikace čtyřpruhové a navíc dálkového charakteru s velkým objemem dopravy ještě komplikuje fakt, že přímo prostorem křižovatky vede vícekolejná železniční trať. Proto má MÚK Rudná kruhový tvar.
 

 2.prosinec 2007 - zprovoznění dálničního úseku

 

Rampa pro sjezd z dálnice od Bohumína ke kruhovému objezdu. Pohled od severozápadu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Vjezd na rampu pro sjezd z dálnice od Bohumína. V pozadí rampa pro nájezd na dálnici směrem do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Odbočovací pruh pro sjezd z dálnice od Bohumína. Ještě několik měsíců bude značení nutit sjet z dálnice všechny řidiče, protože pokračování dálnice do Brna se ještě staví. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Protihluková stěna podél dálnice, před sjezdem směrem od Bohumína. Vlevo konstrukce pro umístění návěsti o sjezdu, která nebude do prodloužení dálnice použita. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Dálniční přivaděč, vedoucí od kruhového objezdu k silnici do Polanky. Vzadu byla vybudována nová křižovatka, na které se stala silnice vedoucí od dálnice do Polanky hlavní a k původnímu pokračování silnice do Svinova (doprava) se už musí odbočit. Na křižovatce právě silničáři odstraňují značky, které do zprovoznění dálnice bránili vjezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Panoramatický záběr jižní části křižovatky. Vpředu vlevo nájezd na kruhový objezd ze silnice od Polanky a Svinova. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Estakáda jižního oblouku kruhového objezdu při pohledu od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Dálniční přivaděč a zároveň přeložka silnice od Polanky, která se vzadu napojuje na kruhový objezd. Nájezd na silnici I/11 bude nyní snadnější. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Silničáři odstraňují a svážejí dopravní značky, aby umožnili nájezd a sjezd na dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Původní sjezd ze silnice I/11 k silnici Polanka-Svinov bylo zrušen a řidiči musí začít používat velkou kruhovou křižovatku. Vlevo na snímku je zaslepené napojení komunikace na Polaneckou ulici (silnici Svinov-Polanka). Odzadu po svahu vedl sjezd. Po náspu a mostě přes Polaneckou ulici vede silnice I/11 (doprava směr Opava). Na mostě je vidět návěst před křižovatkou s dálnicí D1. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 prosinec 2007 - slavnostní otevírání úseku Rudná-Bohumín

 

Centrum slavnostního otevření dálnice na hlavní trase - v prostoru exitu Rudná. Pohled k jihu - na dálnici směrem do Brna. Tato část dálnice se ještě staví a bude otevřena až v roce 2008 s úsekem do Bravantic. Proto právě zde bylo umístěno pódium pro hudební skupiny, stánky ŘSD, Moravskoslezského kraje, města Ostravy, zhotovitelských firem a občerstvení. Druhý den, když byl úsek dálnice do Bohumína zprovozněn dopravě, stánky a podium nikomu nepřekáželo. Zde probíhaly i všechny akty spojené se slavnostním otevřením a zábavný program. Po kruhovém objezdu na mostě nad hlavní trasou neustále popojíždělo velké množství autobusů, které v několikaminutových intervalech přivážely a odvážely účastníky slanosti. Byla jen škoda, že díky enormě špatnému počasí jezdily poloprázdné. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled od podia k severu - na hlavní trasu D1 směrem do Bohumína. V popředí estakáda hlavní trasy čtyřpruhové Rudné ulice (silnice I/11), v pozadí severní část gigantického kruhového objezdu, ze kterého vycházejí jednotlivá ramena exitu Rudná. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled z dálnice D1 k východu - na násep ulice Rudná a východní opěru estakády, která ji převádí přes dálnici. V pozadí východní část kruhového objezdu v exitu Rudná. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Estakáda převádějící ulici Rudnou přes trasu dálnice. Pohled západním směrem. V pozadí severozápadní část kruhového objezdu v exitu Rudná. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled z D1 zespodu, na estakádu se silnicí I/11 (Rudná ulice). V pozadí západní opěra obou mostů. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Severní část kruhového objezdu a ramena exitu Rudná pro připojení k hlavní trase D1 ve směru do a od Bohumína. Pohled ve směru D1 do Bohumína. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Dálniční hláska a stožár s kamerou, které tu byly umístěny tak trochu s předstihem. Celá křižovatka a její zařízení jsou sice součástí právě otevřeného úseku, ale jelikož bude navazující úsek do Bravantic zprovozněn až skoro o půl roku později, je velká část křižovatky a dálnice D1 zatím nevyužívána a uzavřena. Snad se během těch pár měsíců vandalové a zloději o zařízení v opuštěných koutech křižovatky nepostarají. Pohled ve směru D1 do Bohumína. Provozovaná část D1 začíná až vzadu za nájezdovou rampou. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Detail dálniční hlásky, umístěné uprostřed rozsáhlé křižovatky. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Hlavní trasa D1 ve směru do Bohumína (k severu), pod nadjezdem severní části kruhového objezdu. Vzadu připojovací křižovatkové rampy pro směr z a do Bohumína. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Severní část kruhového objezdu na nadjezdu přes dálnici, ke kterému se zprava připojuje rampa pro výjezd z dálnice od Bohumína. Pohled z D1 k západu. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Detail rozpletu nadjezdu pro severní část kruhového objezdu (odbočuje doprava) a křižovatkové rampy pro nájezd vozidel na dálnici do Bohumína (odbočuje vlevo). Pohled z D1 k východu - do protisměru jízdy po kruhovém objezdu. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled z křižovatkové rampy pro výjezd z dálnice od Bohumína. Dole vede hlavní trasa dálnice D1 (doprava směr Brno). Vzadu rozplet severní části kruhového objezdu a křižovatkové rampy pro nájezd na dálnici do Bohumína (odbočuje vlevo). (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Rozplet, či spíše spojení nadjezdu pro severní část kruhového objezdu (přichází zleva) a křižovatkové rampy pro sjezd vozidel z dálnice od Bohumína (přichází zprava). V pozadí vlevo násep ulice Rudná, vpravo sloup trolejového vedení trati Přerov–Bohumín, kterou kruhový objezd i ulice Rudná překračují. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Křižovatková rampa pro nájezd vozidel z kruhového objezdu na dálnici směrem do Bohumína. Rampa vede přes rybník Dýmač, což je vlastně zatopená sníženina, vzniklá poklesem terénu vlivem poddolování. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled z křižovatkové rampy pro výjezd vozidel od Bohumína na hlavní trasu dálnice a na křižovatkovou rampu pro nájezd vozidel na dálnici do Bohumína. V pozadí rybník Dýmač. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

„Hitparáda mostů“ v exitu Ostrava–Rudná. Pohled k jihu, ve směru zatím nedokončené D1 do Brna. Vpředu nadjezd severní části kruhového objezdu, uprostřed estakáda pro ulici Rudnou (I/11) a úplně vzadu nadjezd pro jižní část kruhového objezdu. Vpředu expozice vozidel celní správy. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled z křižovatkové rampy pro výjezd vozidel od Bohumína. Dozadu vede hlavní trasa dálnice směrem do Bohumína. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Křižovatková rampa pro výjezd vozidel z dálnice od Bohumína ke kruhovému objezdu, po němž se dostanou k silnici I/11 (Rudná ulice). (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled do protisměru dálnice, vedoucí od Bohumína. Vlevo odbočovací pruh pro sjezd z dálnice. Směrové desky budou dočasně navádět všechna vozidla, aby sjela z dálnice až do doby otevření dalšího úseku do Bravantic. Vzadu vlevo jsou podél dálnice sice vztyčeny konstrukce, ale návěsti na ně budou umístěny až před otevřením dalšího úseku. Zbytečně by řidiče mátly anebo by se musely přelepovat. I v těchto místech je skoro nerozeznatelné vodorovné značení.(Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Velkoplošná tabule, umístěná na konci rampy výjezdu z dálnice od Bohumína. Jelikož se dá díky kruhovému objezdu na dálnici zase najet, bude zde vyznačen i směr do Brna, který je zatím vyznačen jen zelenou barvou bez uvedení jakéhokoliv cíle a označení dálnice. Nápis sem bude dolepen až po zprovoznění dalšího úseku do Bravantic. A podle malých rozměrů rámečku zde nemůže být nic jiného než Brno. Trochu zvláštní je, že zde není zakreslen výjezd z kruhového objezdu k dálnici do Bohumína. Ale zřejmě by jen mátl řidiče a je značen až při jízdě po objezdu. Řidič, který se chce jen otočit (zapomněl sjet o exit dříve) s tím musí počítat. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Pohled do protisměru jízdy - po křižovatkové rampě pro výjezd vozidel z dálnice od Bohumína. Vzadu vede dálnice do Bohumína. Od bílého stanu v pozadí každých pár minut vyjížděl autobus s komentovanou prohlídkou po trase dálnice. Komentář probíhal tak, že řidič na místech označených speciální značkou spustil výklad k dané stavbě nahraný v informačním zařízení autobusu. Vlevo se již autobusy vrací z prohlídkové trasy zpět na kruhový objezd, kde se řadí a znovu vyjíždějí na vyhlídkovou trasu anebo rozváží návštěvníky ke svinovskému nádraží nebo k nákupnímu centru. Prohlídková trasa vedla obousměrně jen po pravém pásem dálnice. Vlevo vpředu návěst před vjezdem do kruhového objezdu. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Jízda po jižní části kruhového objezdu, který se vlevo vnořuje do podjezdu pod Rudnou ulicí (I/11). Vpravo vzadu se k silnici I/11 ve směru do Opavy odbočuje. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 

Velkoplošné tabule před výjezdem z kruhového objezdu k silnici I/11 směrem do Opavy. Tudy se řidiči dostanou i ke staré silnici I/47 (později II/647), kterou dálnice po dokončení nahradí. Zatím jsou cíle dostupné později po zatím nedokončené dálnici směrem do Brna nevyznačeny. Poněkud matoucí může být vyznačení směru do Hradce Králové přes Opavu. Silnice I/11 samozřejmě do Hradce vede a údaj je tudíž správný, ale ve skutečnosti je mnohem rychlejší a pohodlnější trasa do Hradce přes Olomouc. Neznalé řidiče silničáři zbytečně do Hradce poženou přes Jeseníky a Orlické hory úzkými silnicemi. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 květen 2007 - výstavba

  Pohled na severní konec estakády, kde na ní navazuje křižovatka Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do protisměru dálnice na nájezd z křižovatky Rudná. Uprostřed montáž dělícího svodidla mezi nájezdem (vlevo) a dálničním směrem do Prahy (vpravo). (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Stavba rampy pro manipulační nájezd, vedoucí na vlastní nájezd na dálnici ve směru do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled od jihu na dálnici do Bohumína. Vzadu nadjezd jižního oblouku kruhové křižovatky Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled od jihu na nadjezd pro silnici I/11. Za ním je nadjezd pro severní oblouk kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z dálnice k východu - na stavbu nadjezdu pro východní oblouk kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z dálnice ve směru do Prahy - na nadjezd pro jižní oblouk kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z dálnice k západnímu konci nadjezdu pro Rudnou ulici (silnici I/11). (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled na východní opěru mostu pro silnici I/11 (Rudnou ulici). Dole dálnice D47. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z podmostu silnice I/11 k severu - na nadjezd severního oblouku kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Severní oblouk kruhového objezdu s nadjezdem dálnice a připojovacími rampami. Vpravo vzadu rampa pro nájezd na dálnici do Bohumína. Vlevo rampa pro sjezd z dálnice od Bohumína. Pohled z nitra křižovatky k severu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled na most jižního oblouku kruhového objezdu, při pohledu od severu. Úplně vzadu je vidět oblouk dálniční estakády přes železniční trať. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Rozplet ramp na severu mimoúrovňové křižovatky. Zleva vede kruhový objezd a zprava se na něho napojuje rampa od sjezdu z dálnice z Bohumína. Vzadu vlevo se kruhový objezd vnořuje do podjezdu pod silnicí I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z dálnice ve směru do Bohumína na rampu se sjezdem z dálnice od Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z dálnice ve směru do Bohumína na prostor, kde se na něho zprava připojuje nájezd od křižovatky Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled z dálnice do Prahy na sjezd ve směru od Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)

 září 2006 - výstavba

  Severní opěra spojovací rampy křižovatky, pro sjezd z dálnice od Bohumína. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Severní část křižovatky s rampami pro nájezd na dálnici do Bohumína (vpravo) a pro sjezd z dálnice od Bohumína (vlevo). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled do středu MÚK od severu, ve směru dálnice do Prahy. Nad hlavou je severní most a úplně vzadu jižní most kruhové křižovatky. Uprostřed jsou pak dva mosty pro silnici I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z tělesa dálnice na východní opěry mostů pro silnici I/11. Po pravém mostě vede směr do Havířova, po levém opačný směr do Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z dálnice na spodní část mostů silnice I/11. Po levém mostě do havířova se již jezdí, pravý je teprve dokončován. Vzadu, napravo od nového přemostění stával původní most přes železniční trať, který byl již zbourán. Vlevo vzadu je vidět část jižního oblouku kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z dálnice ve směru do Bohumína na severní most kruhového objezdu. Vlevo se na tento most napojuje rampa se sjezdem z dálnice od Bohumína. Naopak vpravo se od mostu odpojuje rampa s nájezdem na dálnici do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled do středu velké kruhové dálniční křižovatky od jihu, ve směru dálnice do Bohumína. Vpředu souběžné mosty silnice I/11, vzadu severní most kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled od jihu (z dálnice) na západní konec mostu se silnicí I/11. Jižní most této silnice je již dokončen, severní most vzadu se dokončuje. Vlevo je vidět most silnice I/11 přes západní oblouk kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z dálnice k jihu, ve směru do Prahy. Nad hlavou vede jižní most kruhového objezdu, ze které se odděluje větev pro nájezd na dálnici do Prahy (vpravo nad opěrnou zdí). V pozadí je vidět montáž mostovky přemýšovské estakády. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z dálnice k západu. Nad hlavou vede jižní most kruhového objezdu, z něhož se odděluje rampa (vzadu) pro nájezd na dálnici do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba přemostění silnice I/11 pro východní oblouk kruhového objezdu. Pohled z dálnice k východu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba východního mostu kruhového objezdu křižovatky. Ještě před mostem se od kruhového objezdu odděluje větev pro nájezd na silnici I/11 ve směru do Havířova. Za mostem se bude naopak připojovat (zprava) nájezdová rampa od Havířova. Dole pod mostem vede silnice I/11. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Celkový pohled od jihovýchodu na most silnice I/11 přes dálnici. Severní most (zadní) však ještě není dokončen a tak se jezdí po levém směrem do Opavy a v opačném směru po dokončené části kruhového objezdu, odkud je fotografováno. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z východního mostu kruhového objezdu na silnici I/11, která však ještě není pod mostem dokončena. Jezdí se jen do Opavy v polovičním profilu, navíc v protisměru. Opačný směr od Opavy je veden po náspu vpravo mimo snímek. Spojovací rampa od silnice z Havířova ke kruhovému objezdu se teprve bude stavět (vzadu u sloupů VN). Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z předmostí východního mostu kruhového objezdu do protisměru. Rampa je připravena pro instalaci směrových tabulí, informujících o odbočce k silnici I/11 do Havířova. V tuto chvíli vede po jižní části okruhu objížďka z Opavy do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z východního mostu na dlouhý jižní most kruhového objezdu, pod kterým vede dálnice. V zákrytu je za mostem vidět rampa pro nájezd na dálnici do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Betonáž mostovky východního mostu kruhového objezdu. Pohled od východu, ze silnice I/11 směrem do Opavy. Pravý profil silnice je zatím uzavřen. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Drenáž a příprava stavby spojovací větve pro odbočení ze silnice I/11 od Havířova ke kruhovému objezdu a tedy i k dálnici. V pozadí východní most kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba propustku na silnici I/11, či spíše její pravé polovině a odbočovací větvi ke kruhovému objezdu. Pohled od východu, ve směru silnice do Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
   
  Přestavba profilu silnice I/11 pro směr do Opavy. Silnice byla totiž kvůli dálnic trochu posunuta do strany a přibude k ní i odbočovací pruh. Vpravo je vidět příjezd od kruhového objezdu (od dálnice). Pohled od západu, ve směru silnice I/11 do Havířova. Uprostřed snímku jsou středová svodidla. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Celkový pohled na stavbu východního mostu kruhového objezdu. Pohled ze silnice I/11, jejíž pravý profil se teprve přestavuje. Doprava jezdí v protisměrném profilu ve dvou pruzích, pouze pod mostem je zúžena do jednoho pruhu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
   
  Stavba propustku pod silnicí I/11 - východně od dálniční křižovatky. Pohled od jihu na rubovou část, která přijde po dokončení hydroizolace zasypat. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba náspové rampy pro odbočení ze silnice I/11 od Havířova ke kruhovému objezdu. Ten bude přicházet zleva po mostě přes silnici a pokračovat po mostě vzadu. Vpravo je vidět klesající rampu pro nájezd na dálnici do Bohumína. Pod rampou je vidět rybník Dýmač. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
   
  Pohled od východu, ze spojovací rampy pro příjezd od Havířova ke kruhovému objezdu, který přichází po mostě přes silnici. Vlevo vede (doleva) po náspu odbočka z kruhového objezdu k silnici I/11 do Havířova. Dole se nachází staveniště pravého profilu čtyřpruhové silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Rybník Dýmač při pohledu z kruhového objezdu. Vzadu uprostřed je vidět dálnice směrem do Bohumína a svinovské nádraží. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Rozplet větví před začátkem severního mostu kruhového objezdu. Zatímco kruhový objezd pokračuje vlevo na most přes dálnici a kolejiště, doprava odbočuje rampa pro nájezd na dálnici do Bohumína. Pohled od východu - z místa kde se bude na objezd připojovat větev s dopravou od Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba pravého (severního) mostu silnice I/11, po kterém bude jezdit doprava ve směru do Opavy. Pohled od východu. Vpravo vzadu je vidět konec severního mostu kruhového objezdu, který silnici I/11 potom podchází. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled od východu na stavbu pravého (severního) mostu silnice I/11. Dole pod mostem vede dálnice do Bohumína (doprava). Těmito místy vedl ještě před pár měsíci vysoký násep se starým mostem přes železniční trať. Vpravo vzadu severní most kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled k severu z mostu silnice I/11 přes dálnici - vedoucí do Bohumína (dozadu). Vpředu severní most kruhového objezdu. Vpravo rybník Dýmač. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled k jihu z mostu silnice I/11 přes dálnici - vedoucí do Prahy (dozadu). Vpředu zábradlí již zprovozněného mostu pro jednu polovinu silnice. Vzadu jižní most kruhového objezdu, který je v provozu zatím jen pro převedení dopravy do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Dilatační spojka v místě, kde končí opěra a začíná mostovka. V pozadí dlouhý severní most kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Provádění hydroizolace na severním mostě kruhového objezdu a odebrané inspekční vzorky. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Detail napojení mostovky (vlevo) a opěry (vpravo) v místě rozpletu na severu kruhového objezdu. Pohled od jihu. Vzadu je most rampy pro nájezd na dálnici do Bohumína. Fotografováno je ze začátku severního mostu kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled k severu (na dálnici do Bohumína) ze severního mostu kruhového objezdu. Zprava klesá rampa s nájezdem na dálnici do Bohumína, vlevo naopak stoupá rampa se sjezdem od Bohumína. Obě rampy jsou spojeny s kruhovým objezdem. Vzadu je na dálnici vidět stavbu mostu přes potok. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Práce na severním mostě silnice I/11 - pro směr do Opavy. Vpravo vzadu je most silnice I/11 přes západní oblouk kruhového objezdu. Pohled ze severního mostu kruhového objezdu (od severovýchodu). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled ze severního mostu kruhového objezdu v místě rozpletu, kde se na objezd připojuje rampa se sjezdem z dálnice od Bohumína. Na rampě se právě provádí hydroizolace mostovky. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled ze severního mostu kruhového objezdu k severu - na kolejiště svinovského nádraží, přes které most kromě dálnice také vede. Dálnice je vidět vzadu vpravo. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled na konec severního mostu kruhového objezdu od východu. Objezd pak pokračuje doleva pod most pod silnicí I/11. Vpravo dozadu bude ještě vybudována odbočka z objezdu k silnici I/11 do Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z kruhového objezdu do míst, kde bude jeho západní oblouk vjíždět pod most se silnicí I/11. Vpředu končí severní most kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Detail provedení okraje mostu z železobetonových dílců. Po obou stranách čerstvě vytvořených dílců je odkryto šalování s panely pro zatížení (vlevo). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Betonáž dílců na okraji severního mostu kruhového objezdu. Vpředu je šalování - forma pro zalití betonem. VZadu je čerstvý beton zakryt plachtou a šalování z pravé strany přitlačeno zátěží z panelů. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled k východu z mostu severního oblouku kruhového objezdu (vlevo). Vpravo stavba mostu silnice I/11. Úplně dole železniční kolejiště a vzadu za kupou podchází oba mosty dálnice. Úplně vzadu je špatně vidět východní most kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Poslední část nedokončené mostovky severního mostu silnice I/11. Pohled od severu - z mostu severního oblouku kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled k jihu od rampy se sjezdem z dálnice od Bohumína. Dálnice vede směrem do Prahy a přes ní vede severní most kruhového objezdu (vpředu) a za ním v zákrytu souběžné mosty silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba napojení silnice z Polanky do Ostravy na novou přeložku (vzadu doprava), vedoucí ke křižovatce Rudná. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Panoramatický pohled z mostu jižního oblouku kruhové křižovatky. Spodem dozadu povede dálnice směrem do Bohumína. Po mostě vpředu uprostřed vede silnice I/11, která bude v pravé části snímku kruhový objezd podcházet a v levé části naopak nadjíždět. Kruhový objezd tedy povede přes dálnici na jihu místem, odkud je fotografováno, pak po dalším mostě na východě nadejde silnici I/11 (vpravo), po dalším mostě na severu (úplně vzadu uprostřed) zase nadejde dálnici, pod jiným mostem na západě (vlevo) podejde silnici I/11 a vrací se zpět k jižnímu mostu přes dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)

 červen 2006 - výstavba

  Panoramatický pohled na křižovatku od jihu. Dálnice povede v pravé části snímku - pod několika mosty. Most vpředu patří kruhovému objezdu, který vychází z podjezdu vlevo. Z tohoto kruhového objezdu např. vybíhá odbočka k silnici do polanky (vpředu). Téměř ve stejném místě se tato silnice na kruhový objezd napojuje. Úplně vlevo klesá ke kruhovému objezdu spojka od silnice I/11 z Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Výstavba nového propustku pod silnicí z Polanky (vpravo - odzadu), která bude odkloněna k nové dálniční křižovatce Rudná. V pozadí přemyšovská estakáda. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Stavba přeložky silnice z Polanky do Ostravy, která bude odkloněna k dálniční křižovatce Rudná. Pohled od jihu - od staré silnice. V pozadí vpravo křižovatka Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Budování přeložky silnice do Polanky, při pohledu od dálniční křižovatky (od severovýchodu). Vpředu stavba propustku. V pozadí vede podél lamp zprava doleva stávající silnice ze Svinova do Polanky. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Poslední úpravy na jižní polovině čtyřpruhové silnice I/11 (vzadu). Pohled k severu od jižního oblouku kruhového objezdu. Vlevo vzadu most přes západní část kruhového objezdu. Vpravo most přes železniční trať a dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihu, z odbočky k přeložce silnice do Polanky. Od podjezdu přichází kruhový objezd. Vzadu zleva přichází větev (již v provozu) od silnice I/11 z Opavy. Na rampě budou (z druhé strany) tabule pro odbočení do Polanky (vlevo) a pokračování po objezdu (vpravo). Jižní část kruhového objezdu je již v provozu, ale zatím slouží jen jako objížďka pro silnici I/11 z Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od západu na jižní část kruhového objezdu. Vzadu most přes železniční trať a dálnici. Vpředu se zprava bude napojovat silnice od Polanky. Hned za přípojkou bude začínat odbočka k nájezdu na dálnici do Prahy. Na rampách tedy budou nejspíš tabule informující o příjezdu k dálnici (pravá) a o pokračování po kruhovém objezdu (levá část). Dole pod tabulemi jsou umístěny stíněné reflektory, osvětlující jen tabule. Po této části kruhového objezdu se již jezdí směrem do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled k jihu z nájezdu na dálnici do Prahy. Na dálnici se bude najíždět už na mostě přemyšovské estakády (vzadu). (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Dokončovací práce na jižním mostě estakády přes železniční trať a dálnici. Po tomto mostě povede silnice I/11 do Havířova. Most pro opačný směr se stále ještě staví (sloup uprostřed). Tmavý nižší most vzadu a široké sloupy patří původnímu mostu, který se likviduje. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihu na těleso dálnice směrem do Bohumína. U šachet kanalizace bude středový pás dálnice. Vpředu je zprovozněný most jižního oblouku kruhového objezdu. Vzadu výstavba mostu přes dálnici pro silnici I/11. Vlevo nad opěrnou zdí se buduje nájezd na dálnici do Prahy (mimo záběr). (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihu (od přemyšovské estakády) na sjezd z dálnice od Prahy (vpravo). Tento sjezd končí na kruhovém objezdu. Vlevo pokračuje dálnice do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihu na výstavbu dálnice směrem do Bohumína. Vpředu most jižní části kruhového objezdu, vzadu mosty silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail konce mostu, či spíše jakéhosi výčnělku mostu, po kterém povede nájezd na dálnici do Prahy (doleva). Zprava (mimo záběr) se tento nájezd odpojuje z kruhového objezdu. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Výstavba nadjezdu přes novou část silnice I/11. Zprava doleva povede po mostě kruhový objezd. Dole vpravo je již vyasfaltovaná polovina čtyřpruhové silnice I/11 směrem do Havířova. Opačný směr se teprve začne stavět hned vedle (vlevo). Prozatím vede doprava do Havířova nahoře vpravo po kruhovém objezdu a v opačném směru do Opavy po původní komunikaci (úplně vlevo vzadu). Odtud však bude brzy na nějaký čas přesunuta na vyasfaltovanou vozovku uprostřed snímku, aby mohl být starý silniční most zbourán. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od západu na jižní opěru nadjezdu přes novou silnici I/11. Po nadjezdu povede kruhový objezd, z něhož též odbočuje již provozovaná větev pro nájezd na silnici I/11 do Havířova (vpravo nahoře). Tato již dokončená polovina silnice I/11 bude zatím sloužit opačnému směru do Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Dokončování mostu pro silnici I/11 směrem do Havířova. Pohled od východu. Hned vpravo se staví i most pro opačný směr silnice (do Opavy). Až do jeho vybudování však bude sloužit tomuto směru již dokončený most na snímku. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od východu na výstavbu druhého mostu silnice I/11, určeného pro směr do Opavy. Vpředu východní opěra. Vpravo část původní silnice, která zatím pro směr do Opavy používá starý most (mimo záběr). Po převedení dopravy jinam bude stará silnice i její most zbořen. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Celkový pohled od východu na všechny čtyři mosty silnice I/11. Zleva - dokončený most pro směr do Havířova, vedle něho rozestavěný most pro směr do Opavy. Úplně vpravo zatím ještě provozu sloužící starý most pro směr do Opavy a vedle něho vlevo už jen torzo zbouraného mostu pro směr do Havířova. Prostorem, odkud je fotografováno povede dálnice a proto musí být staré mosty i se starým náspem co nejrychleji zlikvidovány. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Výstavba nových mostů pro silnici I/11, při pohledu od východu. Vlevo modrá podpůrná konstrukce, nadnášející bednění pro betonáž mostovky. Vlevo vzadu již dokončený most pro směr do Havířova. Úplně vpravo je vidět torzo původního mostu pro směr do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled ze stávající silnice I/11 k východu. Vzadu vede silnice směrem do Havířova, vpředu se přes ní staví most pro kruhový objezd. Úplně vlevo jezdí po staré silnici jen vozidla směrem do Opavy. Doprava směrem do Havířova je vedena vzadu nahoře po kruhovém objezdu a nové spojovací větvi. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od západu na severní opěru (vlevo) nadjezdu přes silnici I/11. Po nadjezdu povede kruhový objezd. Vzadu vpravo je vidět najíždění vozidel zpátky na silnici I/11 směrem do Havířova. Takto budou vozidla najíždět i od kruhového objezdu, tedy i od dálnice. Vlevo se zatím jezdí po staré silnici ve směru do Opavy. Z tohoto pohledu je dobře vidět, o jaký kus se silnice přesune k jihu (doprava) - na novou přeložku a mosty. Napravo je jeden z pilířů nadjezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled k severu ze staré silnice I/11. Po mostě doleva bude pokračovat severní oblouk kruhového objezdu. Po mostě, či spíše rampě vpravo, budou najíždět vozidla na dálnici do Bohumína. Dálnice povede pod mostem nalevo, ale v cestě ji zatím vadí násep staré silnice I/11 (vlevo). (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled z rozpletu kruhového objezdu k severu. Doprava klesá rampa nájezdu na dálnici do Bohumína. Vpravo rybník Dymač, vzadu svinovské nádraží. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Začátek rampy pro nájezd na dálnici do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od východu na rozplet dvou mostů. Zleva vede přes dálnici most kruhového objezdu, na který se zprava připojuje rampa se sjezdem z dálnice od Bohumína. Přes železniční trať pak už kruhový objezd i sjezd přechází po společném mostě. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled v protisměru jízdy na začátek rampy pro nájezd na dálnici do Bohumína. Vzadu zatím vede stará část silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled z nájezdové rampy na těleso dálnice směrem k severu. Vlevo začíná rampa pro sjezd z dálnice od Bohumína. Vzadu stavba mostu přes potok a podchodu pro pěší. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Budování poslední části sjezdové rampy z dálnice od Bohumína. Vpředu těleso dálnice, vpravo násep k rampě a vlevo samotná rampa. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail montáže mostu rampy pro sjezd z dálnice. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od jihu na konec rampy, po které se bude najíždět na dálnici do Bohumína. Uprostřed stavba mostu přes potok a bezprostředně za ním podchodu pro pěší. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Konec rampy, za níž bude nájezd na dálnici směrem do Bohumína. Uprostřed snímku se staví most přes potok a v zákrytu za ním podchod pro pěší. Úplně vzadu most přes říčku Porubku. Mezi mostem a podchodem stál ještě před několika týdny velký žlutý dům, kde sídlilo ŘSD. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled k jihu - z nájezdu na dálnici do Bohumína. Vlevo rybník Dymač, přes který rampa nájezdu vede. Vlevo vzadu se buduje nadjezd kruhového objezdu přes silnici I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od severovýchodu (z nájezdové rampy) na konec mostu severního oblouku kruhového objezdu. Kruhový objezd pak pokračuje naopak podjezdem pod silnicí I/11 (vzadu). Nová silnice I/11 už vede vzadu za protihlukovou stěnou. Úplně vpředu je vidět bednění betonáže rampy pro sjezd z dálnice od Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od severu, z tělesa dálnice. Vlevo klesá rampa pro nájezd na dálnici do Bohumína, zatímco vpravo naopak stoupá rampa pro sjezd od Bohumína. Most vzadu patří severnímu oblouku kruhového objezdu, na který jsou obě rampy napojeny. Násep vzadu, po kterém zatím vede stará silnice I/11, stále vadí trase dálnice. Za několik týdnů už bude konečně rozebrán. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od severu z trasy dálnice - dozadu směrem do Prahy. Vpředu zakrytá stavba podchodu pro pěší. V zákrytu za podchodem je vidět konstrukci mostu přes potok. Vzadu uprostřed se nachází most kruhového objezdu, ze kterého odbočuje rampa pro nájezd do Bohumína (vlevo). Vpravo se staví rampa pro sjezd z dálnice. V pozadí na vysokém náspu ještě vede stará silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)

 březen 2006 - výstavba

  Pohled na výstavbu mostů křižovatky, od severu z kolejiště svinovského nádraží. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Ještě nedokončená rampa pro sjezd z dálnice od Bohumína. Násep pro sjezdovou větev je již navršen a podél dálnice zpevněn zdí. Dálnice od Bohumína povede odzadu (vpravo podél zdi). Rampa je zakončena na kruhovém objezdu. Vlevo vzadu kolejiště svinovského nádraží. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
 

Nedokončená rampa pro sjezdovou větev z dálnice od Bohumína. Vlevo čelo náspu větve. Dálnice povede zleva doprava hned za touto rampou. V pozadí rampa pro nájezd na dálnici do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Rozplet ramp pro odbočení z kruhové křižovatky k dálnici do Bohumína (most vlevo). Po mostě vpravo pokračuje kruhový objezd. Pohled od západu - z dálnice, která v těchto místech bude podcházet kruhový objezd. V pozadí vpravo násep silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Pohled od severu na rozplet ramp pro odbočení z kruhové křižovatky k dálnici do Bohumína (most vlevo). Po mostě vpravo pokračuje kruhový objezd. Dálnice do Prahy vede dozadu, vpravo dole. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Zasněžené těleso dálnice ve směru do Bohumína. Zprava vede rampa budoucího nájezdu na dálnici do Bohumína. Za rampou je zamrzlý rybník Dymač. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Zasněžené dálniční těleso ve směru do Bohumína. Vykukující kanalizační šachty označují střed budoucí dálnice. Vpravo klesající rampa pro nájezd na dálnici do Bohumína, vlevo násep se sjezdem z dálnice od Bohumína. V pozadí stojí v trase dálnice už jen jediná budova, která dočasně slouží jako sídlo ŘSD. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

  Pohled od křižovatky ve směru dálnice do Bohumína. Uprostřed stavba podchodu pro pěší a za ním most přes říčku Porubku. Vlevo žlutá budova s kancelářemi ŘSD. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled od východu - na rozplet mostu na severu křižovatky. Zleva povede po mostě kruhový objezd, na nějž se po rampě zprava připojí sjezd z dálnice od Bohumína. Vzadu železniční tratě a za nimi stavba krajní opěry. Vlevo silnice I/11 směrem do Opavy, se starým mostem. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
 

Pohled od severu na nedokončenou rampu pro sjezd z dálnice od Bohumína. Tato rampa se připojuje na most s kruhovým objezdem vzadu. V pozadí jsou ještě staré a nové mosty se silnicí I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Nový most silnice I/11 přes železniční tratě a dálnici. Vpravo již dokončený most pro směr do Havířova. Druhý most pro opačný směr do Opavy se ještě staví. Vzadu původní násep se starou silnicí I/11. Pohled od západu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Pohled od západu na dokončený a rozestavěný most silnice I/11 přes dálnici a železnici. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Detail montáže mostovky mostu silnice I/11 pro směr do Opavy. Pohled od západu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Již zprovozněná jižní část kruhového objezdu, sloužící zatím jen k převedení provozu silnice I/11 z Opavy do Havířova. Pohled od severu, z budoucí dálnice. Vpravo železniční tratě. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Torzo poslední nesnesené části starého mostu silnice I/11 přes železniční tratě. Pohled od jihu. V levém horním rohu je vidět nový most silnice I/11 pro směr do Havířova. Uprostřed sloup pro nový most silnice ve směru do Opavy. Vzadu za torzem mostu do Havířova ještě zatím slouží most pro směr do Opavy. Úplně vzadu severní rampa kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Pohled na křižovatku od severu, od staveniště podchodu pod dálnicí. Vlevo klesající rampa s nájezdem na dálnici do Bohumína. Vpravo stoupající násep se sjezdem z dálnice od Bohumína. Uprostřed, mezi rampami povede dálnice do Prahy. Vzadu volnému průchodu dálnice zatím vadí starý násep silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

  Pohled od severu na nedokončený most severního oblouku kruhového objezdu. Vzadu vpravo starý násep silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
 

Již zprovozněná jižní část kruhového objezdu, sloužící zatím jen dopravě po silnici I/11 do Havířova. Vpředu právě projíždí Pendolíno. Vlevo vzadu nový most silnice I/11 ve výstavbě. Pohled od jihozápadu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 

Nájezd na kruhový objezd od Polanky (vlevo vpředu). Vpravo jižní most s kruhovým objezdem, pod kterým povede podél železnice i komunikace do Svinova. V pozadí vlevo nový most se silnicí I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 září 2005 - výstavba (letecký pohled)

 

Letecký pohled na staveniště křižovatky od jihozápadu - ve směru dálnice do Bohumína. Vpředu se staví přemýšovská estakáda přes železniční koridor. (Foto: Miroslav Brabec, 18.9.2005)

 srpen 2005 - výstavba

  Pohled na prostor křižovatky od jihu. Vpředu jižní most  kruhového objezdu, který vede nad tratí a nad dálnicí. Zprava přichází dálnice od Prahy (konec estakády od Přemýšova). Vzadu most silnice I/11 přes trať. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od jihu - z budoucího nájezdu do kruhové křižovatky ze silnice Svinov-Polanka. Vlevo most silnice I/11 přes kruhový objezd. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od jihu - z budoucího nájezdu do kruhové křižovatky ze silnice Svinov-Polanka. Vpravo jednosměrný jižní most kruhové křižovatky přes železniční trať a přes dálnici. V pozadí most silnice I/11 přes trať a dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pokládka asfaltového koberce na mostě jižního oblouku kruhového objezdu. Pohled z prostoru, kde se na kruhový objezd napojuje silnice od Polanky. Směr okruhu k východu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od jižního oblouku kruhové křižovatky na výstavbu mostů silnice I/11 přes železniční trať a dálnici. Most ve směru do Havířova má již hotovou mostovku (blíže k nám), ale most pro směr do Opavy má zatím dokončeny jen některé pilíře. Vpravo konstrukce pro další pilíř. Vlevo vzadu probíhá demolice stávajícího přemostění trati. V místě, kde je zatím násep u starého mostu bude nové mosty podcházet dálnice do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Detail asfaltové pokrývky na jižním mostě kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Jižní oblouk kruhového objezdu při pohledu k severu - v protisměru jízdy. Okruh povede od severu pod mostem pod silnicí I/11. Na levé straně snímku se na okruh napojí větev ze silnice I/11 od Opavy. Vlevo (mimo snímek) je sjezd z okruhu k silnici do Polanky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od sjezdu z kruhového objezdu do Polanky. Zleva vede nájezd na kruhový objezd od silnice I/11 z Opavy. Vlevo vzadu propustek pro potok pod silnicí I/11. V pozadí zástavba Svinova. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Větev pro nájezd na okruh od silnice I/11 z Opavy. Právě probíhá pokládka asfaltu. V pozadí nahoře vede stávající silnice I/11, která bude posunuta pár metrů jižněji (směrem k nám). (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Nový most pro silnici I/11 přes západní oblouk kruhového objezdu. Vzadu po náspu vede ještě zatím stávající silnice I/11. Násep bude rozebrán a silnice přesunuta. Pohled od jihu - z kruhového objezdu (v protisměru jízdy). (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Staré a nové mosty silnice I/11 přes železniční trať. Vlevo demolice mostu pro směr do Havířova a úplně vpravo jeho nová náhrada. Úplně vlevo starý most, který zatím funguje obousměrně. Jeho náhrada - nový most, má zatím hotovo jen několik pilířů. Pohled od západu, ve směru silnice I/11 do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od jihu na mosty silnice I/11 přes železniční trať. Vzadu starý most, sloužící pro oba směry. Před ním probíhá demolice stávajícího mostu pro směr do Havířova. Vpředu výstavba opěry nového mostu pro směr do Opavy. Za novou opěrou zbytky staré opěry pro směr do Havířova. Fotografováno z nového mostu do Havířova. V pozadí výstavba mostu na severním oblouku kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled z náspu silnice I/11 k jihu - na nový most pro směr do Havířova. Most do Opavy v těchto místech zatím ještě nemá ani sloupy. Dole těleso dálnice směrem od Prahy. Dále do Bohumína dálnici zatím vadí starý násep. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba mostu na severním oblouku kruhového objezdu. Most je již usazen do konečné výšky. Pohled od jihu. Nahoře spodek stávajícího, zatím ještě nezbouraného mostu silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba mostu na severním oblouku kruhového objezdu. Most je již usazen do konečné výšky. Pohled od západu - v protisměru jízdy po okruhu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba rozpletu v místě nájezdu na kruhový objezd (zleva) od dálnice z Bohumína (zprava). Pohled od severovýchodu - z budoucí dálnice. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba rozpletu v místě nájezdu na kruhový objezd od dálnice z Bohumína (zprava). Pohled od východu - z prostoru nedokončeného mostu na severním oblouku kruhového objezdu. Dole pod mostem povede dálnice -  zleva od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba mostu na severním oblouku kruhového objezdu. Pohled od východu - z prostoru budoucí dálnice. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Nájezd na dálnici do Bohumína z kruhového objezdu a přemostění rybníku Dymač. Pohled od jihu - z budoucí dálnice do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba rampy nájezdu na dálnici do Bohumína. Vpravo rybník Dymač. Pohled od jihu - z místa odbočení z kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Dolní konec rampy nájezdu na dálnici do Bohumína. Vpředu rybník Dymač. V pozadí nádraží ve Svinově. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od severu - ze starého náspu silnice I/11. Vpředu most na jižním oblouku kruhového objezdu, pod níž povede dálnice. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba mostu na východním oblouku kruhového objezdu přes silnici I/11. Pohled ze silnice I/11 směrem k jihovýchodu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Prostor, kde silnici I/11 směrem do Havířova, překlene most kruhového objezdu (východní oblouk). V pozadí výstavba nájezdu na silnici I/11 do Havířova od kruhového objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled z náspu staré silnice I/11 k jihu. Vpředu výstavba opěr pro nové mosty silnice I/11 přes železniční trať. Vzadu most kruhového objezdu (jižní oblouk). (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled z náspu stávající silnice I/11 směrem do Opavy. Vpravo vzadu slouží dopravě obousměrně původní most přes železniční trať. Vlevo nový most pro směr do Havířova. Mezi silnicí a novým mostem se staví i most pro směr do Opavy a likviduje starý most pro směr do Havířova. Brzy se začne rozebírat i tento násep. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled z místa kruhového objezdu, kde bude z okruhu odbočovat nájezd na dálnici do Bohumína. Vpravo rybník Dymač a přes něj nájezdová rampa k dálnici. Vlevo most kruhového objezdu. Úplně vlevo zatím ještě nerozebraný násep silnice I/11, který ustoupí dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Podpůrná ocelová konstrukce pro montáž mostovky na severním oblouku kruhového objezdu. Vpravo vzadu výstavba rampy pro nájezd na dálnici do Bohumína. Vlevo vzadu výstavba rampy pro sjezd z dálnice od Bohumína a nájezd na kruhový objezd. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Složitá podpůrná konstrukce a bednění pro zhotovení mostovky severního oblouku na přemostění železniční trati. Vlevo starý násep a most silnice I/11. Pohled od východu. V těchto místech bude silnici I/11 i okruh podcházet dálnice a proto musí být násep rozebrán. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Most na jižním oblouku okruhu přes železniční trať a dálnici. Provoz bude jezdit na most zprava. Dálnice povede po náspu vlevo (písek). Pohled od severozápadu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od západu na prostor uvnitř kruhové křižovatky. Vlevo nahoře vede silnice I/11 do Havířova. Vpravo po náspu vede kruhový objezd. Úplně vpravo most okruhu přes trať. Dole zařízení staveniště a železniční trať. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)

 červen 2005 - výstavba

  Panoramatický pohled od severu na výstavbu severní části křižovatky - severního oblouku kruhu. Vpravo vede žel. trať, vlevo vzadu na náspu a po mostě přes trať vede silnice I/11 do Opavy (doprava). Vlevo se připravuje těleso pro dálnici směrem do Prahy. Úplně vlevo se staví most přes rybník Dymač pro nájezdovou větev na dálnici, ve směru do Bohumína. Dálnice se k jihu ještě stavět nemůže, protože není dokončena stavba nového dlouhého mostu na silnici I/11. Až bude dokončen, bude starý kratší most zbourán Tento most bude prodloužen k východu (doprava), aby pod ním kromě železnice mohla vést i dálnice (přibližně v místě zeleného náspu). Uprostřed snímku vede stávající místní komunikace. Napravo od ní bude z dálnice odbočovat sjezd od Bohumína, který se napojí na estakádu severního oblouku silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Jižní estakáda kruhové křižovatky od severu. Vpravo vede pod mostem železniční trať, vlevo po náspu dálnice, která nakonec trať úplně vzadu přechází po estakádě. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Panoramatický pohled od severu na výstavbu jižní části křižovatky - jižního oblouku kruhu. Vpravo vede žel. trať, vlevo na náspu povede pod estakádu dálnice směrem do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Panoramatický pohled od severu na výstavbu jižní části křižovatky - jižního oblouku kruhu. Fotografováno ze současné silnice I/11, ze které doprava od Opavy uhne na mohutný kruhový objezd (zprava) a po náspu pojede k estakádě přes železniční trať (vlevo). Před estakádou bude sjezd na Polaneckou ulici a přímo na estakádě bude sjezd na dálnici ve směru do Prahy. Dálnice podejde estakádu vlevo za tratí. Za estakádou se bude na kruhový objezd napojovat sjezd z dálnice od Prahy. V pozadí je vidět budování dálniční estakády, která převede dálnici přes železniční trať a dále do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba estakády severního oblouku kruhové křižovatky. Pohled od severu. Vpravo prozatím vyvýšená část nad železniční tratí, která bude později usazena přibližně do stejné výšky jako část vlevo. V pozadí je vidět starý most silnice I/11, který bude zbourán. Úplně vzadu je vidět estakáda jižního oblouku kruhové křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba estakády severního oblouku kruhové křižovatky. Pohled od jihu. Vlevo prozatím vyvýšená část nad železniční tratí, která bude později usazena přibližně do stejné výšky jako část vpravo. Pravá část však ještě čeká na betonáž. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Dočasně vyvýšená část estakády severního oblouku kruhové křižovatky. Pohled od severu. Vzadu starý most silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Podpůrná konstrukce, která drží část estakády severního oblouku výše, než nakonec bude. Podle vrcholu pilíře je poznat, o kolik bude muset být mostovka spuštěna dolů. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba estakády severního oblouku kruhové křižovatky. Pohled od severu. Zleva se bude na estakádu napojovat sjezd z dálnice od Bohumína. V pozadí je vidět starý most silnice I/11, který bude zbourán. Úplně vzadu je vidět estakáda jižního oblouku kruhové křižovatky.(Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Východní opěra pro estakádu severního oblouku kruhové křižovatky. Pohled od západu. V těchto místech bude estakádu podcházet dálnice - zprava od Prahy. Vpravo je násep stávající silnice I/11, který bude odbagrován. Za náspem se staví nové přemostění pro silnici I/11 přes dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba nového mostu silnice I/11. Pohled ze spodu - od východu. Vlevo most pro směr do Havířova, uprostřed pilíře pro most do Opavy. Vpravo demolice starého mostu do Havířova a úplně vpravo starý most do Opavy, který zatím slouží dopravě. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled zespodu (od západu) na výstavbu nového přemostění pro silnici I/11. Pravý most do Havířova má již částečně dokončenou mostovku, ale pro levý most do Opavy jsou dokončeny jen některé pilíře (mimo záběr) a východní opěra (vzadu). Vlevo je vidět založení pilíře pro most do Opavy a vzadu vrtání pilotů pro základy dalšího pilíře. V těchto místech povede pod mostem dálnice - zprava od Prahy. Násep po staré silnici I/11 (vlevo) bude odbagrován. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled ze silnice I/11 k severovýchodu. Vpředu pilíř pro estakádu přes dálnici na severním oblouku křižovatky. Vzadu výstavba mostu, po kterém povede nájezd na dálnici ve směru do Bohumína. Most se klene nad okrajem rybníka Dymač (v pozadí). (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled ze silnice I/11 k severu. Uprostřed probíhá výstavba tělesa dálnice v místě, kde bude nájezd směrem do Bohumína. Vlevo pilíř estakády severního oblouku kruhové křižovatky. Vpravo je vidět severní konec mostu přes rybník Dymač. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Montáž podpůrné konstrukce a základy pro západní opěru estakády severního oblouku kruhové křižovatky. Vpravo vyvýšená část mostu nad železniční tratí. Pohled od jihu - ze stávající silnice I/11. V pozadí okrajová zástavba ostravské městské části Svinov. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba estakády severního oblouku křižovatky. Pohled od západu - ze stávajícího mostu přes trať na silnici I/11 (vpravo). Dole trať k nádraží Ostrava-Svinov (doleva). Jednotlivé části mostovky nad tratí ještě nejsou usazeny ve správné výšce, jako vzadu. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Detailní pohled na výstavbu mostovky estakády severního oblouku. V tomto místě se bude na kruhovou křižovatku napojovat sjezd z dálnice od Bohumína. Proto se zde estakáda rozděluje na dvě větve. Zprava bude přijíždět doprava po kruhu, zleva pak najíždět od dálnice. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba mostu přes západní oblouk kruhové křižovatky. Na tento most bude převedena silnice I/11. Pohled k západu - ze stávající silnice I/11 ve směru do Opavy. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba mostu přes západní oblouk kruhové křižovatky. Komunikace kruhového objezdu povede zprava doleva pod mostem, na který bude převedena silnice I/11. Stávající silnice vede zatím vpravo. Pohled k západu. Pravý most ještě není dobudován, pouze je založen v místech, kudy dříve procházela část silnice I/11 (směr od Opavy). Vzadu vlevo je vidět výstavbu tělesa větve od Opavy ke kruhovému objezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled k západu z místa, kudy povede západní oblouk kruhové křižovatky. Provoz po kruhové křižovatce bude přijíždět pod mostem pod silnicí I/11 vpravo a vlevo se na kruh napojí větev od silnice I/11 (vlevo vzadu). V pozadí stávající silnice I/11 ve směru do Opavy. Vpravo západní opěra mostu přes kruhový objezd pro silnici I/11 ve směru do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba nového mostu pro silnici I/11. Pohled od jihozápadu. Zatímco zadní část je již vybetonována, vpředu se teprve šaluje ze dřeva. Dálnice bude most podcházet až vzadu, u posledních pilířů. Úplně vzadu je vidět pilíř pro most východního oblouku přes silnici I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Detailní pohled na betonování mostovky nového mostu silnice I/11. Až do vybetonování mostovky musí konstrukci podepírat rozebíratelná konstrukce (modrá). Vzadu je vidět stávající starý most, který bude zbourán. Pohled od jihu, ve směru trati k nádraží ve Svinově. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled od západu z bývalé části silnice I/11 do Havířova na výstavbu nového mostu pro tuto silnici. Vpravo se již konstruuje mostovka pro směr do Havířova, vlevo jsou teprve dokončeny pilíře a založeny opěry. Vlevo probíhá demolice starého mostu do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Vlevo probíhají demoliční práce na starém mostě pro směr silnice I/11 do Havířova. Úplně vlevo zatím slouží dopravě starý most pro směr do Opavy. Až bude dokončen alespoň jeden nový most, bude zbourán i starý most do Opavy. Zatímco původní mosty vedly pouze přes trať a místní komunikaci, nové mosty jsou delší a vzadu budou překonávat i dálnici. Ta povede zleva od Bohumína. Pohled od západu, ve směru silnice I/11 do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled od severu na západní opěru nového mostu silnice I/11 přes žel. trať a dálnici. Vpředu založení západní opěry mostu pro směr do Opavy, vzadu opěra mostu pro směr do Havířova. Na mostě vzadu je vidět složité dřevěné bednění. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pohled od západu, ze starého náspu silnice I/11. Vzadu vpravo je vidět západní konec nového mostu silnice I/11. Uprostřed snímku je pilíř pro most východního oblouku kruhové křižovatky, který bude silnici I/11 nadcházet. Stávající část silnice I/11 bude zbourána a násep vybagrován. V místě, odkud je fotografováno, totiž povede pod patou náspu dálnice. V pozadí pokračování čtyřproudové silnice I/11 směrem do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Pilíře a část nosné konstrukce starého mostu silnice I/11 ve směru do Havířova. Na tomto mostě se již provádí demolice, kdežto most pro směr do Opavy (vpravo) ještě musí zatím sloužit. Nyní po něm vede doprava obousměrně. Pohled od východu - z místní komunikace. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Zemní práce a výstavba kanalizace na dálničním tělese a větvích křižovatky Rudná. Pohled od jihu - ve směru dálnice do Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)

 listopad 2004 - výstavba

Stavba se opět pohnula, přibylo několik mostních polí. Taktéž bylo provedeno mnoho přesunu zeminy. Již se začínají rýsovat dálniční tělesa. Na severní straně byl napuštěn bývalý rybník, takže sjezd na dálnici ze silnice I/11 vlastně povede po hrázi. 
  Panoramatický pohled z nadjezdu silnice I/11 k jihu - na výstavbu jižních ramen a mostu přes trať. V pozadí vpravo výstavba estakády pro dálnici D47 u Přemyšova. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)
  Výstavba pilířů a mostovky těsně podél dnešního nadjezdu na silnici I/11. Pohled a detail ve směru silnice do Havířova. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)
  Výstavba pilířů těsně podél dnešního nadjezdu na silnici I/11. Pohled ve směru silnice do Opavy. Vpravo je vidět silnice I/11. Na pravém snímku detail násypu u západní opěry. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)

 září 2004 - výstavba

  Detail stavebních konstrukcí. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Detail výstavby mostní konstrukce ramene v místě jeho větvení do tvaru "Y". (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Montáž součástí křižovatky jižně od nadjezdu silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Výstavba součástí křižovatky při pohledu z nadjezdu silnice I/11 směrem k jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Výstavba jednoho z ramen rozsáhlé křižovatky u Rudné ulice. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Montáž ramene při pohledu z nadjezdu silnice I/11 přes železniční trať. (z Rudné ulice). (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Detail již hotových částí ramena křižovatky, souběžného s ulicí Rudná. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Detail výstavby pilířů pro jedno z ramen. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Panoramatický záběr výstavby pilířů ramen křižovatky na severní straně nadjezdu silnice I/11. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Staveniště na severní straně budoucí křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Panoramatický záběr staveniště na severní straně budoucí křižovatky. Zde býval rybník Dýmač. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Informační tabule o výstavbě celého úseku. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu D1  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R11  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 zpět na seznam fotogalerie R11
 interaktivní mapa D1  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R11  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. září 2004.
 doplněno a upraveno 19.12.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 23. března 2007