Vražné - dálniční most přes údolí řeky Odry (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2008 - výstavba

  Panoramatický snímek, složený z několika záběrů od jihu - od Vražného. Vlevo k mostu přichází silnice z Vražného do Oder. Stromy vzadu vpravo rostou podél potoka. Samotné koryto řeky Odry je až vzadu za nimi. V pozadí Dubový vrch. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Širokoúhlý snímek posuvné skruže od severu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Posuvná skruž na začátku estakády u západní opěry. Skruž bude postupně posouvána až ke kilometr vzdálenému východnímu konci mostu. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Práce se skruží při montáži mostovky jižního mostu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Západní opěra estakády. Vpředu mostovka jižního mostu. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled na začátek estakády ze západního předmostí, nacházející se na vysokém náspu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Zadek skruže, za níž zůstávají první metry hotové mostovky za západní opěrou. Pohled ve směru montáže a dálnice do Ostravy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled ze západního předmostí k jihu - dolů z vysokého náspu dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Bez ochranné přilby a reflexní vesty je pohyb po staveništích nemyslitelný. Holínky a terénní vozidlo se vřele doporučují. Autor snímků pod čelem posuvné skruže. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Po návštěvě několika stavenišť už světlomety nános špíny neprosvítí a ostřikovače oken nepomáhají. Návštěva čerpací stanice v Odrách vyvolala zděšení u personálu ruční myčky, do které přitom vůbec ještě nebylo v úmyslu zajíždět. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Čelo posuvné skruže na pilíři jižního mostu. Po stranách visí závaží. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled přes potok a silnici k západní opěře, ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled od silnice k východnímu konci estakády, který se nachází někde v dáli. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Přiblížený pohled od silnice k východnímu konci estakády. V pozadí násep východního předmostí. U stromů protéká řeka Odra a za ní vede železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Detail připraveného fragmentu nosníku, na který přijde z obou stran napojit mostovka. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Předsunutá, zároveň i vyvažovací část čela posuvné skruže. Pohled z boku. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Příprava nástaveb na pilířích, k nímž se blíží posuvná skruž. Na jednom pilíři je už nástavba připravena, na dalším se usazuje a pro další se fragment montuje na zemi. Pohled od silnice k východu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Příprava fragmentu, který se částečně armuje a vybetonuje na zemi a hotový polotovar se jeřábem usadí na vrchol pilíře. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Dokončování fragmentu na vrcholu pilíře. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Hotový a rozpracovaný fragment na pilíři jižního mostu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Potoky a různé náhony protékají staveništěm kvůli pohybu techniky hlavně zasypanými trubkami. Po dokončení stavby bude koryto opět prohrábnuto a uvedeno do původního přírodního stavu. Vpravo silnice z Oder do Vražného. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Průhled sloupovím k východnímu konci mostu estakády, která tvoří táhlý oblouk. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Jedno z několika útočišť na kilometr dlouhém staveništi mostu. Toto se nachází u potoků vedle silnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Začátek budoucí estakády ve směru do Prahy. Pohled od severovýchodu, ze silnice z Oder do Mankovic. Mezi prvními pilíři prochází železniční trať a vzadu mezi stromy protéká řeka Odra (doleva). Mezi tratí a Odrou ještě vede mlýnský náhon. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Přiblížený pohled začátku estakády na východním břehu Odry. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled od severu, přes železniční trať a koryto Odry - na západní konec mostu (ve směru do Prahy), u něhož se pohybuje posuvná skruž. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled na estakádu od severovýchodu - ze silnice z Oder do Mankovic, která podchází dálnici u mimoúrovňové křižovatky (vlevo mimo záběr). Vpředu objížďka staveniště křižovatky, vzadu vlevo násep na východním předmostí estakády. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D47
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 31. ledna 2008.
 doplněno a upraveno 1.2.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008