Debrný Mlýn - silniční most přes potok Bystřičku

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 2004 - současný stav

 

Těleso prvorepublikové dálkové silnice mezi obcemi Dřevohostice a Lipová v pohledu od křížení s dnešní silnicí II/150. V pozadí původní most přes Bystřičku. Nyní přes něj vede pouze účelová komunikace k místnímu ZD. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.8.2004)

 

Pohled na mostovku přemostění potoka Bystřička u Dřevohostic. Dobře je zde patrno kapacitní šířkové uspořádání komunikace a přímý směr jejího vedení směrem k Lipové. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.8.2004)

 

Detail jižní strany mostovky s betonovým zábradlím a zbytky žulových obrubníků, které díky svému kvalitnímu vsazení odolaly odcizení. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.8.2004)

 

Účelová komunikace vedená po tělese budované dálkové silnice. Pohled od obce Lipová k Dřevohosticím. Vzadu křížení se silnicí II/150 a most přes Bystřičku. Zatímco tato účelová komunikace vede přímým směrem, v rovině (náspy a zářezy), je přehledná a s šířkovým uspořádáním silnice I. třídy, dnešní silnice II/150 je stále vedena ve své staré původní trase souběžně o několik stovek metrů vedle a je plná křivolakých zatáček s nepřehlednými horizonty. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.8.2004)

 

Prostor u ZD v Lipové. Účelová komunikace zde opouští rozestavěné těleso dálkové silnice a stáčí se směrem k obci. Těleso dálkové silnice pak pokračuje zelení. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.8.2004)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie dálkové silnice
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 28. ledna 2005.
 doplněno a upraveno 28. ledna 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008