Tento přehled zobrazuje pouze seznam fotogalerií, které ještě nejsou opatřeny vlastní interaktivní mapou a nejsou seřazeny v pořadí od začátku do konce dálnice. Postupně budou tyto netříděné soubory fotografií nahrazovány fotogalerií, podobně jako je tomu např. u D1, R1 a dalších.

Po kliknutí myší na název se přesunete do fotogalerie dané stavby anebo souboru staveb.

Do fotogalerií se rovněž dostanete přímo v mapě, po kliknutí na červený bod.

H - historické fotografie /původní stavby, výstavba nebo starší záběry/
S - fotografie ze současnosti /z posledních let/
B - budoucnost, současné plánování /návrhy, projekty, modely/

Interaktivní mapa ČR včetně všech plánovaných úseků /58 kB/

    stavba Protektorátní dálnice Praha-Brno-Slovensko (dnes D1) galerie
    stavba Sudetské dálnice Bad Berneck-Cheb-Liberec-Görlitz (dnes R6 a R35) galerie
    stavba Exteritoriální dálnice Breslau-Brno-Wien (dnes R43 a R52) galerie
       
    stavba dálkové silnice Plzeň-Moravská Ostrava galerie
       
       

poslední změny na stránce: 28. října 2008