Smíchov - tunel "Mrázovka"

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Tunel Mrázovka anebo spíše tunely, protože se jedná o soustavu tunelů. Hlavní trasa vede samozřejmě stejně jako řada jiných dálničních tunelů ve dvou samostatných tubách - pro každý směr jízdy jedna. Tunel Mrázovka se však může jako první stavba u nás pyšnit i podzemní mimoúrovňovou křižovatkou, díky níž je Městský okruh propojen s Radlickou ulicí. V místě napojení a odbočování má tunel dokonce tři jízdní pruhy.

Tunel Mrázovka byl stavěn v letech 1999 až 2004, stál téměř 4,5 miliardy Korun a hlavní tubusy měří 837 a 1004 metrů. Tunely směřující do Radlické ulice měří 241 a 333 metrů. Výška nadloží tunelu se pohybuje od 5 do 80 metrů. Tunely jsou částečně ražené i hloubené, naprostá většina je však ražena. Při ražení tunelů bylo vytěženo 351 778 m3 a při hloubení 109 021 m3 zeminy.

 

 v době, kdy stavba nebyla plánována - rok 1989

  Letecký snímek Smíchova z doby socialismu v r. 1989. Tehdy ještě není žádný tunel pod Mrázovkou v plánu a Městský okruh má být veden na povrchu, po estakádě přes rozsáhlé kolejiště smíchovského nádraží. (zdroj: GŠ - AČR, rok 1989)
       

 plánování

  Letecký snímek prostoru budoucího vyústění bočních tunelů do Radlické ulice v pol. 90. let. Celé okolí je ještě v původním stavu. Od estakády přes nádraží už v té době naštěstí sešlo a začíná se plánovat tunel pod Mrázovkou. (zdroj: www.praha5.cz)
vyznacny bod   Plánek tunelu Mrázovka, zakreslený do leteckého snímku Smíchova. (zdroj Magistrát Hl. města Prahy)
  Počítačový model pohledu do tunelu. (zdroj: SATRA s.r.o.)
vyznacny bod   Počítačový model navázání estakády do tunelu Mrázovka. Vpravo budova hotelu Mövenpick, před nímž je nájezd a sjezd z Městského okruhu na Smíchov ve směru na jih. (zdroj: SATRA s.r.o.)
       

 výstavba

  Letecký snímek výstavby vyústění bočního tunelu do Radlické ulice na konci 90. let. (zdroj: informační mapa Prahy - systém MURIS)
vyznacny bod   Napojení (tunelový rozplet) tunelové roury z Radlické ulice (vlevo) na pravou tunelovou rouru tunelu Mrázovka (vpravo) ve směru do Břevnova. (foto: J. Karlíček, červen 2003)
vyznacny bod   Větrací průduch. (foto: J. Karlíček, červen 2003)
vyznacny bod   Jeden z hlavních tunelů Mrázovky. (foto: J. Karlíček, červen 2003)
vyznacny bod   Stavební práce na křižovatce větracích průduchů s hlavním tunelem. (foto: J. Karlíček, červen 2003)
       

 2004 - provoz

  Průjezd tunelem ve směru do Zlíchova. Vlevo odbočovací pruh a začátek samostatné tunelové větve pro výjezd v Radlické ulici. (Foto poskytnula firma: Proznak v.s.p., 26.8.2004)
  Po obou stranách tunelu vedou vyvýšené chodníčky pro případ nouze. K orientačním účelům jsou na stěnách tunelu pravidelně namalovány směrové tabulky. (Foto poskytnula firma: Proznak v.s.p., 26.8.2004)
  Pohled při výjezdu z tunelu Mrázovka. Vpředu estakáda přes Plzeňskou ulici a vzadu Strahovský tunel ve směru do Břevnova. (Foto poskytnula firma: Proznak v.s.p., 26.8.2004)
  Pohled z místa nad severním portálem tunelu Mrázovka, vzadu jižní portál Strahovského tunelu. (foto: Martin Barták, říjen 2004)

 říjen 2005 - letecké záběry

  Městský okruh vedoucí od jihu (odspodu) a vstupující do tunelu Mrázovka (jižní portál). Před tunelem se nachází sjezd do Radlic a Smíchova. (foto: archiv L, 3.10.2005)
  Městský okruh při pohledu od východu. Vpravo křižovatka Radlice s jižním portálem tunelu Mrázovka. (foto: archiv L, 3.10.2005)

 r. 2006 - letecký pohled

  Letecký pohled od jihu, kde je vidět jižní portál Strahovského tunelu a estakádu vedoucí k tunelu Mrázovka. Zatravněná část nad tunelem je vlastně hloubenou částí tunelu. Úplně nahoře je Strahovský (spartakiádní) stadion, před nímž stojí vysoký komín větracího systému tunelu. Zalesněný kopec uprostřed snímku je Mrázovka. (Foto: Miroslav Brabec, 9.10.2006)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 27.3.2009.
 poslední změny na stránce: 27. března 2009