Smíchov - "Strahovský tunel"

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Strahovský tunel je dnes důležitou součástí Městského rychlostního okruhu v Praze. Budovat se začal s předstihem už v r. 1985, ale dokončen byl až v listopadu 1997. Je možné, že pokud by nedošlo k pádu komunistické vlády, nedostavěl by se tunel asi nikdy anebo až za velice dlouhou dobu. Jedná se o jednu z nejdražších dopravních staveb neboť částka za výstavbu tunelu dosáhla necelých pěti miliard korun. Strahovský tunel neměl v době svého dokončení absolutně žádnou návaznost. Vlastně se jednalo o torzo, které bylo provizorně napojeno na uliční síť. Tunel slouží k propojení městských částí Břevnova a Smíchova, pro něž do té doby existovalo jen jediné spojení přes vysoký kopec okolo Strahovského stadionu. V době výstavby byl tunel u nás ojedinělý. Jiný silniční tunel podobné konstrukce, tedy ražený, byl u nás víceméně pouze v Praze pod Letnou. V republice to byl úplně první tunel s více jízdními pruhy a zároveň i nejdelší. Stavbu rovněž komplikovala složitá geologická skladba podzemí, která byla na každém kousku ražby jiná.

Každý směr Strahovského tunelu je veden v samostatné tunelové troubě a každý směr má minimálně dva jízdní pruhy o šířkách 3,5 m. Podjezdná výška je 4,8 metru. Uprostřed tunelu byla vyvedena větrací šachta, která vyvěrá přímo u Strahovského "spartakiádního" stadionu. Větrání tunelu je příčné s nuceným oběhem. Vozovka je ze spojitě vyztužené cementobetonové desky. Délka tunelu je přesně dva kilometry, 460 metrů tunelu bylo hloubeno. Stoupání v tunelu je 3,2 %.

       

 výstavba - rok 1989

  Letecký snímek z doby výstavby tunelu v r. 1989. Pohled na prostor severního vjezdu do tunelu na Břevnově. (zdroj: GŠ - AČR, rok 1989)
  Letecký snímek z doby výstavby tunelu v r. 1989. Pohled na prostor jižního vjezdu do tunelu na Smíchově. V té době se ještě neuvažovalo o tunelu pod Mrázovkou a proto je jižní vyústění Strahovského tunelu natočeno k východu. Rychlostní okruh měl ze Strahovského tunelu vést po povrchu prostorem vlakového nádraží a vybouranou zástavbou podél Radlické ulice. (zdroj: GŠ - AČR, rok 1989)
       

 výstavba - 90. léta 20 stol.

  Letecký snímek prostoru budoucího jižního vyústění tunelu v pol. 90. let. Na snímku je vidět výstavba estakády mezi tunely. (zdroj: www.praha5.cz)
       

 provoz od r. 1997

vyznacny bod   Pohled z místa nad dnešním severním portálem Mrázovky na estakádu a jižní portál Strahovského tunelu krátce po jeho zprovoznění. (zdroj: idnes.cz)
vyznacny bod   V případě požáru se u vjezdů do tunelu automaticky uzavřou mohutná neprodyšná vrata. (zdroj: idnes.cz)
  Letecký snímek prostoru severního vyústění tunelu na konci 90. let. Na snímku je jasně zřetelné, že se jedná o provizorní svedení komunikace na Patočkovu ulici. (zdroj: informační mapa Prahy - systém MURIS)
  Letecký snímek prostoru jižního vyústění tunelu na konci 90. let. Tehdy bylo možné najíždět a vyjíždět z tunelu jen přes estakádu, napojenou na Mozartovu ulici. (zdroj: informační mapa Prahy - systém MURIS)
vyznacny bod   Nájezd do Strahovského tunelu z Kartouzské ulice byl postaven až později. (zdroj: idnes.cz)
vyznacny bod   Letecký pohled u vizualizace na jižní vjezd do Strahovského tunelu a nájezd z Kartouzské ulice. (zdroj: SATRA s.r.o.)
       

 od r. 2004

  Celkový pohled na estakádu a křižovatku od jihu. Pohled z místa nad severním portálem tunelu Mrázovka, vzadu jižní portál Strahovského tunelu. (foto: Martin Barták, říjen 2004)
  Prostor současné křižovatky Malovanka před severním portálem Strahovského tunelu. Pohled ve směru silnice I/6 do Karlových Varů. Křižovatku zatím řídí světelné signály, což způsobuje její ucpávání. Tabule se směrem do tunelu je proměnná a když je tunel uzavřen, tabule se změní na zákaz odbočení. (Foto: Michal Šimek, 5.5.2005)

 r. 2006 - letecký pohled

  Letecký pohled od jihu, kde je vidět jižní portál Strahovského tunelu a estakádu vedoucí k tunelu Mrázovka. Zatravněná část nad tunelem je vlastně hloubenou částí tunelu. Úplně nahoře je Strahovský (spartakiádní) stadion, před nímž stojí vysoký komín větracího systému tunelu. Zalesněný kopec uprostřed snímku je Mrázovka. (Foto: Miroslav Brabec, 9.10.2006)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 15.11.2006.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008