Komořany - dálniční ekotunel (70m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 prosinec 2008 - výstavba

Zasypávání konstrukce ekotunelu zeminou. Pohled od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Stavba stěny zabezpečující svah zářezu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail dvou vrstev zeminy, kterou je tunel zasypáván. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Mohutné betonové prefabrikáty pro šachty kanalizace. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Výběhy koní, které rozdělila stavba okruhu R1, budou díky ekotunelu opět spojeny. Ale ani během výstavby to koním moc nevadilo a několikrát se toulali po staveništi. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail zasypávání skeletu ekotunelu. V pozadí ohrada s koňmi. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Příjezd k ekotunelu od mostu přes Vltavu - od západu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Nainstalovaná šachta kanalizace, zhotovená z prefabrikátů. Později vše zasype zemina svahu zářezu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)

 červenec 2008 - výstavba

Stavba mostu přes Vltavu, při pohledu z haldy u komořanského tunelu (od východu). Vlevo betonový skelet ekotunelu, vzadu stavba estakády přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pokládka hydroizolace na vnější stranu betonového skeletu ekotunelu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Ekotunel od východu a v zákrytu za ním estakáda přes údolí Berounky a most přes Vltavu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)

 duben 2008 - výstavba

Průhled přes klenby ekotunelu na druhou stranu Vltavy, kde staví Lahovická křižovatka a za ní estakáda přes údolí Berounky. Most přes Vltavu je zakryt ekotunelem. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled od západu - z lokality Lahovská nad Radotínem. Vpředu rozestavěná lahovická křižovatka a most přes Vltavu, uprostřed snímku ekotunel a vzadu v levém rohu komořanský tunel. (foto: © doxtan, 18.4.2008)(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Západní portály ekotunelu. Pohled od staveniště lahovické křižovatky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Východní portály ekotunelu při pohledu ze silnice II/103. (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 únor 2008 - výstavba kleneb

Staveniště R1 a ekotunelu, při pohledu od západu - ze stráně nad Radotínem. Nad oběma směry se již klene bednění pro betonování kleneb ekotunelu. Vpředu staveniště lahovické křižovatky a mostu přes Vltavu. (foto: © doxtan, 3.2.2008)

 prosinec 2007 - výstavba opěr

Pohled ze silnice II/103 - na stavební dvůr jižně od staveniště ekotunelu (vpravo mimo záběr). Vlevo vpředu vede cesta pod most, ke staveništi komořanského tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Celkový pohled od východu (ze silnice II/103) na zářez a staveniště ekotunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba opěr a středového pilíře, mezi nimiž budou zkonstruovány klenby. Pohled od východu. V pozadí staveniště křižovatky s R4. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Detail severní hrany zářezu, která byla proti sesunutí dočasně zpevněna betonovým nástřikem. Vlevo severní opěra přesypávaného mostu - ekotunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba bednění jižní opěry mostu - ekotunelu. I jižní hrana zářezu byla zpevněna nástřikem. Vpředu armovací pruty, připravené pro betonáž kleneb tunelu. Pohled od východu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Haldy zeminy vytěžené ze zářezu před oběma komořanskými tunely. Část zeminy vytěžené ze zářezu před řekou (vlevo) bude znovu použita pro zasypání ekotunelu. Širokoúhlý pohled ze silnice II/103 k severozápadu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Zářez ekotunelu od západu. Vzadu provizorní železný most pro silnici II/103, která bude později přeložena. Za ním se staví tunel pod Točnou. Úplně vpředu se staví východní opěra mostu přes Vltavu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)

 květen 2007 - hloubení zářezu

Pohled ze silnice II/103 k západu - na hloubení zářezu přes louku na Šabatce. Tímto zářezem povede 70 metrů dlouhý hloubený ekotunel. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled na hloubení zářezu pro ekotunel od radotínské vodárny. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled ze silnice R4 k východu - na staveniště mostu přes Vltavu (vpředu) a na stavbu zářezu pro ekotunel. Komořanský tunel bude začínat až vzadu ve svahu kopce. (foto: © doxtan, 26.5.2007)

 duben 2007 - hloubení zářezu

Staveniště mostu přes Vltavu (vpředu dole)  a vzadu ekotunelu a v pozadí tunelu u Komořan. Pohled od západu, ve směru R1 k dálnici D1. (foto: © doxtan, 14.4.2007)
Hloubení zářezu k západu - k budoucímu mostu přes Vltavu. Pohled ze silnice II/103. (foto: © doxtan, 14.4.2007)

 březen 2007 - zahájení výstavby

Pohled z R4 na trasu R1 směrem k východu, kde překročí Vltavu a železniční trať ("Posázavský pacifik"), podejde silnici II/103 a vnoří se do tunelu pod Krupnou. Ve svahu nad řekou se hloubí zářez pro hloubený ekotunel. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Pohled z přeložky silnice II/103 ve směru R1 do Slivence. Vpředu již rozrytá louka, ve které se hloubí zářez pro ekotunel. V únoru se tu proháněl kůň, který utekl z nedaleké ohrady a zdejší louky se zřejmě nechtěl vzdát. Nevadila mu ani spousta stavebních strojů. V pozadí u žlutých nádrží vyroste lahovická křižovatka s R4. (foto: © doxtan, 3.3.2007)

 únor 2006 - před výstavbou

Pohled ze silnice II/103 (od východu) na louku, ve které bude vyhlouben zářez směrem k mostu přes Vltavu. Část rychlostní silnice R4 je vidět vlevo uprostřed. Vzadu po poli vede polní cesta a za ní teče Berounka. V pozadí průmyslové objekty v Radotíně. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 6. března 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 20.1.2009.
 poslední změny na stránce: 20. ledna 2009