Komořany - dálniční tunel pod Krupnou (2000m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2009 - výstavba

Pohled na Krupnou z opačné strany údolí Vltavy. Tunel sice není vidět, ale haldy vytěžené zeminy u obou portálů ano. Vpravo dole západní portál, vlevo vzadu halda za východním portálem. Vpředu vpravo křižovatka s R4. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Vysoká halda vytěžené zeminy poblíž východního portálu tunelu. (foto: © doxtan, 3.1.2009)

 prosinec 2008 - výstavba

Vybetonované skelety obou tubusů u západního portálu tunelu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Stovky metrů připravených trubek pro kanalizační potrubí, ale i vedení kabelů tunelem. (foto: © doxtan, 28.12.2008)

 duben 2008 - výstavba

Pohled na východní portál tunelu od západu - z lokality Lahovská nad Radotínem. Vpředu dole rozestavěná lahovická křižovatka, vpravo ekotunel. Vlevo od tunelu obrovská halda vytěženého materiálu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)(foto: © doxtan, 18.4.2008)(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Zařízení staveniště u západního portálu tunelu. Vlevo silnice II/103 do Komořan. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba západních portálů tunelu. Vpravo byla již s předstihem vybetonována klenba uprostřed hloubené části. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail pojízdné konstrukce pro betonáž klenby v hloubené části tunelu. Jižní tubus, západní konec.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail vybetonovaného klenutého dna hloubené části tunelu u západního portálu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Celkový pohled na staveniště západní části tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Příprava pro stavbu hloubené části severního tubusu, u západního portálu tunelu. Vpředu vlevo se již připravuje betonáž dna tubusu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail základů ve středovém pásu, oddělujícího oba tubusy v hloubené části tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pojízdná konstrukce pro betonáž dna tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Betonáž dna severního tubusu na západním konci tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Výstup ventilace pro větrání tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Úpravna vody a provizorní zařízení u západního portálu tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Typická zácpa na silnici II/103 směrem do Zbraslavi, která však není způsobená stavbou R1, ale blízkou křižovatkou se silnicí II/101 u Břežanského údolí. Bohužel tyto zácpy R1 příliš neodstraní, protože silnice II/103 na R1 nebude napojena. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Silnice II/103 do Komořan a východně od ní obrovská halda vytěženého materiálu z tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Halda vytěženého materiálu z tunelu, nacházející se vedle ekotunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Halda vytěžené zeminy z komořanského tunelu, při pohledu od levého břehu Vltavy. Vlevo vzadu je vidět východní opěru mostu přes Vltavu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Hloubení zářezu před východním portálem tunelu. Zatímco jižní polovina pro R1 je již dostatečně široká, severní (vpravo) se teprve bude hloubit. Zatím po ní však vede přístupová komunikace ke staveništi a vzadu je zářez ještě přetnut polní cestou. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Nedokončený zářez před východním portálem tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba nové přístupové komunikace ke staveništi tunelu od východu. V pozadí zařízení staveniště a ubytovny dělníků. (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 březen 2008 - výstavba

Záběr ražby jednoho z tunelů. (foto: Skanska, 27.3.2008)

 únor 2008 - výstavba

Staveniště komořanského tunelu na západní straně kopce. Před portály tunelu (vzadu) vede silnice II/103 a před ní se staví krátký ekotunel. Pohled z radotínských svahů. Vpředu vpravo se staví estakáda přes údolí Berounky a mezi ní a tunelem most přes Vltavu. Na ploše vpravo vpředu vyroste obrovská dálniční křižovatka R1 s R4. (foto: © doxtan, 3.2.2008)
Staveniště na západní straně komořanského tunelu. (foto: © doxtan, 3.2.2008)

 prosinec 2007 - výstavba

Staveniště u východního portálu tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Zářez vedoucí k východnímu portálu tunelu od východu. Pohled z vysoké haldy u budoucího nadjezdu u Cholupic. Vedle tunelu je letiště, což dokazují všude přítomná letadla. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Zářez pro R1, klesající k východnímu portálu tunelu. Pohled od budoucího nadjezdu u Cholupic. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Příjezd od Komořan, po silnici II/103 ke staveništi západního portálu tunelu (vlevo vzadu). (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Betonárka na staveništi u západního portálu tunelu. Pohled ze silnice II/103 směrem k jihu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavební dvůr nalevo od západního portálu tunelu. Vzadu pod lesem později povede přeložka silnice II/103, ze které byl snímek pořízen. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Detail stavebních portálů na západním konci tunelu. Zatímco tubus vlevo je na této straně již v plném profilu, tubusem napravo vede jen malá štola. Zajímavý je bezesporu gigantický nápis Skanska, v porovnání s buldozerem pod ním. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště u západního portálu tunelu. Pohled ze silnice II/103, která později povede nad prostorem vzadu - nad budoucím portálem. Stavební portály jsou jen dočasné, zářez před nimi bude přesypán. Zajímavý je portál vpravo vpředu, kudy byla ražena prvotní průzkumná štola. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Zařízení staveniště u portálu průzkumné štoly (vlevo). Součástí ražby tunelu je i úpravna vody (čistička). (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Haldy zeminy vytěžené ze zářezu před oběma komořanskými tunely. Část zeminy vytěžené ze zářezu před řekou (vlevo) bude znovu použita pro zasypání ekotunelu. Širokoúhlý pohled ze silnice II/103 k severozápadu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)

 květen 2007 - výstavba

Pohled z cesty od staveniště tunelu, zakončená stopkou, na silnici z Cholupic do Točné (dozadu - k jihu). Tato silnice povede přes zářez s R1 po nadjezdu,  vpravo od současné silnice. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od východu na příjezdovou komunikaci ke staveništi u východního portálu tunelu.  Po obou stranách cesty byla provedena skrývka zeminy v nezvykle širokém pásu kvůli zahloubení do zářezu. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled z východního staveniště tunelu na cestu, vedoucí k silnici Točná-Cholupice (na horizontu). Podél cesty byla provedena skrývka zeminy. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od staveniště východního portálu tunelu na trasu R1 k východu - směrem k dálnici D1. Vlevo vede asfaltová cesta od staveniště. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Zatím ještě rovná plocha před stavební jámou u východního portálu. Zanedlouho bude celý prostor odtěžen a vznikne zde široký zářez. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Panoramatický záběr východního portálu tunelu, který se však teprve začne budovat. Vpravo vyrůstá zařízení staveniště a technologická část pro chod tunelu zároveň. Vlevo vstup do průzkumné štoly tunelu. Plot vpředu je ve skutečnosti samozřejmě vcelku, ale kvůli spojení fotografii došlo ke zkreslení. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Staveniště u východního portálu je kromě budov vybaveno i odkalištěm. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
První vytěžená zemina z hloubení průzkumné štoly. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Vlhká vytěžená zemina (bahno) se po deštích a následném horku proměňuje v zajímavé útvary, připomínající vytvrzenou lávu. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od tunelu (ze silnice II/103) k západu - na hloubení zářezu přes louku na Šabatce. Tímto zářezem povede také tunel avšak jen 70 metrů dlouhý, ke všemu jen hloubený. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled ze silnice R4 k východu - na staveniště mostu přes Vltavu (vpředu) a na stavbu tunelu u Komořan (až vzadu ve svahu kopce). Zářez uprostřed je hlouben pro krátký ekotunel. (foto: © doxtan, 26.5.2007)

 duben 2007 - výstavba

Staveniště mostu přes Vltavu (vpředu dole)  a vzadu ekotunelu a v pozadí tunelu u Komořan. Pohled od západu, ve směru R1 k dálnici D1. (foto: © doxtan, 14.4.2007)
Pohled ze silnice na staveniště západního portálu tunelu. (foto: © doxtan, 14.4.2007)

 březen 2007 - zahájení výstavby

Pohled z dočasné přeložky silnice II/103 na budování staveniště u západního portálu tunelu. Vpravo za modrou boudou je vidět portál průzkumné štoly. Uprostřed snímku vede stávající silnice II/103, která se do těchto míst po vybudování tunelu zase vrátí, ale povede nad portálem tunelu. V pozadí planina, která vznikla vykácením stromů kvůli stavbě portálů tunelu. Zanedlouho se začne s hloubením zářezu. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Staveniště u západního portálu tunelu. Pohled ve směru trasy R1 do Jesenice. Uprostřed snímku je vidět nový most (bílý) pro přeložku silnice II/103, která přechází přes trasu R1. Zářez pro R1 ještě není vyhlouben, takže most vede těsně nad zemí. Vpředu stráň nad železniční tratí do Sázavy. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Pohled z čtyřpruhové silnice I/4 (R4) na prostor budoucí křižovatky s R1. Ta povede dozadu směrem k východu, kde překročí Vltavu a železniční trať ("Posázavský pacifik"), podejde silnici II/103 a vnoří se do tunelu pod Krupnou. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Pohled z přeložky silnice II/103 (od budoucího západního portálu komořanského tunelu) ve směru R1 do Slivence. Vpředu již rozrytá louka, ve které se hloubí zářez pro R1, která pod loukou povede ekotunelem. V únoru se tu proháněl kůň, který utekl z nedaleké ohrady a zdejší louky se zřejmě nechtěl vzdát. Nevadila mu ani spousta stavebních strojů. V pozadí u žlutých nádrží vyroste lahovická křižovatka s R4. (foto: © doxtan, 3.3.2007)

 únor 2006 - ražení průzkumné štoly

Portál průzkumné štoly na komořanské (západní) straně tunelu. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
Přeložka silnice II/103 byla vybudovaná kvůli stavbě tunelu, jehož staveniště se nachází v prostoru současné silnice (vpravo vzadu). Stará silnice se tak po desetiletích zase na pár let vrací do původní trasy neboť v 80. letech byla odkloněna pod kopec kvůli těžbě písku. Lom býval v prostoru na fotografii, kudy vede přeložka. Pohled od jihu, v pozadí pražská část Komořany. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
Přístupová komunikace ke staveništi u východního portálu průzkumné štoly komořanského tunelu. Pohled od východu, z polní cesty ke sportovnímu letišti (v pozadí vpravo). Až bude tunel dokončen, povede v trase přístupové komunikace rychlostní okruh R1. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
Celkový pohled z přístupové komunikace - na staveniště východního portálu tunelu. V pozadí zalesněný kopec Krupná. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
Detail staveniště u východního vstupu do průzkumné štoly. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)

 květen 2004 - příprava staveniště průzkumné štoly

Hloubení zářezu pro staveniště východního portálu. Pohled od jihovýchodu. (foto: Jan Grunermel, 30.5.2004)
Budování přístupové komunikace ke staveništi tunelu u východního portálu. (foto: Jan Grunermel, 30.5.2004)
Pohled od jihu na výstavbu přístupové cesty. (foto: Jan Grunermel, 30.5.2004)
Skrývka zeminy v ose R1, západně od silnice z Točné do Cholupic. Tato silnice bude rychlostní okruh později přetínat už pouze po nadjezdu. Pohled od západu - od budoucího tunelu. (foto: Jan Grunermel, 30.5.2004)
Výstavba přístupové komunikace a natažení inženýrských sítí směrem k budoucímu východnímu (hornímu) portálu tunelu. Pohled od východu. (foto: Jan Grunermel, 30.5.2004)
Detail vyhloubeného příkopu pro kabely k tunelu. (foto: Jan Grunermel, 30.5.2004)

 říjen 2003 - příprava průzkumné štoly

Začátek průzkumné štoly na západním vyústění budoucího tunelu v Komořanské ulici. Zde bude na tunel později navazovat estakáda přes Vltavu a Berounku. (foto: P.Soukup, 26.5.2003)
Podobný pohled se jednou řidičům naskytne při jízdě po pražském rychlostním okruhu R1, po přejetí Vltavy směrem na východ. (foto: P.Soukup, 26.5.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 1. června 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 20.1.2009.
 poslední změny na stránce: 20. ledna 2009