Lahovice - dálniční křižovatka R1 / R4 / II/102

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2009 - výstavba

Pohled na křižovatku z Lahovské. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Detail severní části křižovatky při pohledu z Lahovské.(foto: © doxtan, 3.1.2009)
Detail jižní části křižovatky při pohledu z Lahovské. Vpředu estakáda přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Křižovatka s ekotunelem a západním portálem komořanského tunelu. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Křižovatka při pohledu ze stráně nad Radotínem. (foto: © doxtan, 3.1.2009)

 prosinec 2008 - výstavba

Stavba křižovatky od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Křižovatka, vpředu s mostem přes Vltavu, při pohledu od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Jižní část křižovatky s rampami, při pohledu od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Severní část křižovatky s rampami, při pohledu od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail jižní část křižovatky s rampami, při pohledu od východu.(foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail napojení radotínské estakády na most přes Vltavu (vpředu). Pohled od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail rampy na severní části křižovatky, při pohledu od východu.(foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail střední části křižovatky s neuvěřitelným množstvím stavebních strojů, jeřábů, lešení aj. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Rozšířený záběr napojení jedné z ramp na začátek mostu přes Vltavu. Pohled od řeky. Most přes řeku je vidět v pravém horním rohu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail posledních pilířů estakády a ramp před vzájemným propojením na východě křižovatky. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Dlouhá rampa na jihu křižovatky při pohledu od Vltavy. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Připojení ramp na estakádu, která ještě nemá mostovku. V pozadí stavba mostu přes Vltavu. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Rampy na severovýchodní části křižovatky. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Staveniště spleti mostů a ramp na severozápadní části křižovatky. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Skruž pro betonáž mostovky hlavního mostu R1 pro směr do Jesenice. Vpředu R4. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Průhled od R4 pilíři pro hlavní trasu R1 směrem do Jesenice. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail bednění pro betonáž mostovky hlavního mostu estakády s R1. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Jihovýchodní část křižovatky se stávajícím sjezdem a podjezdem do Zbraslavi. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Východní konec křižovatky, napojující se na most přes Vltavu. Vpředu několik šachet kanalizace, naznačující budoucí výšku terénu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Stavba prodloužení jihovýchodní rampy, kvůli níž bude muset být doprava odkloněna okolo. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Původní most R4 přes sjezd do Zbraslavi a za ním vznikající jihozápadní rampa křižovatky. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail odboček k rampám z hlavního průběžného mostu R1 pro směr do Jesenice. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail svodidel, která jsou od projíždění a vyhýbání se těžkých stavebních strojů neustále odřena. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Dosavadní sjezd do Zbraslavi z R4 od Strakonic a nad ním se prodlužující most R1 pro směr do Jesenice. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Podpůrné lešení při prodlužování rampy na severozápadě křižovatky. Vpředu R4. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Dlouhá a přesto ještě nedokončená rampa na severovýchodě křižovatky. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Stavba rampy pro sjezd z R1 ve směru od Jesenice. Vlevo vzadu se staví most přes Vltavu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail zakončení rampy pro sjezd z R1 ve směru od Jesenice. Dále větev křižovatky povede po náspu. Vpředu opěra pro most přes komunikaci. (foto: © doxtan, 28.12.2008)

 listopad 2008 - výstavba

Stavba nájezdových ramp křižovatky při pohledu od východu - z pravého břehu Vltavy. (foto: Miroslav Česnek, 19.11.2008)
Pohled z pravého břehu řeky na směr budoucí R1 k západu. Úplně vpředu končí most přes Vltavu, následuje křižovatka s R4 a po dlouhé estakádě přes Berounku trasa šplhá až k radotínskému tunelu v pozadí. (foto: Miroslav Česnek, 19.11.2008)

 červenec 2008 - výstavba

Stavba estakády přes údolí Berounky a křižovatky s R4, při pohledu z haldy u komořanského tunelu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba ramp křižovatky u levého břehu Vltavy. Pohled od jihu. Jeřáby vpravo budují pilíře pro most přes Vltavu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba ramp křižovatky u levého břehu Vltavy. Pohled od jihu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Sloupy pro různé rampy a vzadu pilíře pro hlavní tah R1. Vpředu za svodidly vede silnice II/101 od Zbraslavi (zleva), vzadu pak R4. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled z R4 k východu, ve směru R1 k Jesenici. Vlevo pilíře pro hlavní most, zprava se staví jedna z ramp. Jeřáby vzadu budují most přes Vltavu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled z R4 k západu, ve směru R1 ke Slivenci. Vpravo pilíře pro hlavní most, vlevo odbočuje jedna z ramp. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Původní, v katastrofálním stavu se nacházející most na R4 přes sjezd do Zbraslavi. Pohled z ramene pro nájezd od Zbraslavi. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Průhled od R4 mezi pilíři mostů ve směru R1 do Jesenice. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Přiblížený průhled od R4 mezi pilíři mostů ve směru R1 do Jesenice. Vzadu je vidět skelet ekotunelu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Průhled od R4 mezi pilíři mostů ve směru R1 do Slivence. Vzadu se staví přemostění Berounky. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Změť mnoha sloupů a pilířů budoucích ramp a hlavního přemostění s R1. Pohled z R4 na východní část křižovatky. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba východní části křižovatky a mostu přes Vltavu (vlevo), při pohledu od Berounky přes střechy lahovických domů. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Přiblížený pohled přes střechy lahovických domů. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled z Lahovské na staveniště křižovatky, jejíž rozsah se pomalu díky výstavbě ramp začíná rýsovat. V pozadí ekotunel a za ním komořanský tunel. Vpředu přemostění Berounky estakádou. (foto: © doxtan, 27.7.2008)

 duben 2008 - výstavba

Původní podjezd pod R4 přímo v Lahovicích. Okolí i samotný násep s R4 jsou postupně upravovány. Vpředu komunikace vedoucí do polí na břehu Berounky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště křižovatky na západní straně R4. Vzadu estakáda přes údolí Berounky směrem k západu.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště křižovatky přímo u lahovických domů. Vzadu estakáda přes údolí Berounky směrem k západu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Rozestavěné pilíře ramp křižovatky při pohledu od severu. Vpředu koryto Berounky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště křižovatky na okraji Lahovic, kudy prochází sjezd z R4 k silnici II/101 do Zbraslavi. Ta vzadu vlevo R4 podchází podjezdem. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Úpravy okolí západně od silnice R4, u sjezdu do Zbraslavi ve směru od centra. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Úprava okolí na západní straně R4, mezi podjezdem v Lahovicích (vlevo) a sjezdem do Zbraslavi od centra (vpravo mimo záběr). (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Zemní úpravy mezi silnicí II/101 od Zbraslavi (vpředu) a Strakonickou R4. V pozadí stavba estakády přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba sjezdových a nájezdových ramp na západní straně křižovatky. Vpředu vede R4. Pohled od silnice ze Zbraslavi. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Odbočka ze silnice II/101 (vlevo) do Zbraslavi. V pozadí zbraslavský zámek. Vpředu se dochovaly patníky původní silnice do Strakonic. Vpravo staveniště lahovické křižovatky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Dochované patníky původní silnice do Strakonic.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Vrstvy navezeného štěrku a kamení, ukryté několik desetiletí pod trávou v okolí R4. Pravděpodobně se jedná o původní strakonickou silnici, než byla vybudována R4 s obchvatem Zbraslavi. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště východní části křižovatky, při pohledu od Zbraslavi. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled z R4 budoucím středem křižovatky k západu. Na tabuli je značen sjezd do Zbraslavi od centra. V pozadí estakáda přes údolí Berounky.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Základy pro pilíře mostů a ramp na východní straně křižovatky. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled přes rozestavěné pilíře k jihu - na most Závodu míru přes Vltavu ve Zbraslavi. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště východní části křižovatky, při pohledu z R4. V pozadí ekotunel na druhém břehu Vltavy.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Průhled staveništěm křižovatky na ekotunel. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště východní části křižovatky s komořanským zámkem v pozadí. Pohled ze silnice II/101. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Průhled přes klenby ekotunelu na druhou stranu Vltavy, kde staví Lahovická křižovatka a za ní estakáda přes údolí Berounky. Most přes Vltavu je zakryt ekotunelem. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Prostor, přes který R1 povede po mostě. Vpředu již bylo odstraněno původní napojení silnice II/101 od Zbraslavi na R4 do centra Prahy. V pozadí Zbraslav. Pohled od severu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled na stavbu křižovatky od Lahovic - z Lahovské ulice. Vlevo vzadu se jezdí po R4 a odbočuje do Zbraslavi. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba pilířů pro rampy na východním konci křižovatky, mezi Vltavou a R4. Pohled ze silnice II/101. Vlevo vzadu jsou vidět portály ekotunelu na druhém břehu řeky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stávající křižovatka silnice II/101 s odbočkou do Zbraslavi. Pohled ze silnice od Zbraslavi. Vpředu v trávě se dochovaly patníky ještě z původní strakonické silnice č.4 vedoucí přes Zbraslav. V pozadí vyrůstají pilíře pro rampy křižovatky s R1. Vlevo vzadu vede R4 okolo Zbraslavi. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Skládky zeminy a navážky na jižním výběžku budoucí křižovatky. Vzadu po náspu vede R4 směrem do Strakonic, v pozadí Radotín. Vlevo sad, vedoucí až k zbraslavskému zámku. Pohled ze silnice II/101. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Strakonická silnice I/4 přicházející k Lahovickému mostu přes Berounku, za nímž vyrůstá křižovatka s R1. Vzadu zástavba Lahoviček. (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 únor 2008 - výstavba

Staveniště křižovatky R1 s R4, při pohledu od západu, ve směru R1 k dálnici D1. Vzadu před vrtacím strojem na piloty je původní podjezd pro silnici II/102. Vzadu se staví most přes Vltavu a na stráni ekotunel. (foto: © doxtan, 3.2.2008)

 prosinec 2007 - výstavba

Východní část staveniště křižovatky, při pohledu od R4 ve směru R1 ke komořanskému tunelu (v pozadí pod lesem). Vpředu jsou usazeny podzemní sedimentační nádrže a potrubí kanalizace. Vzadu se staví most přes Vltavu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Obrovské podzemní sedimentační nádrže, do kterých bude svedena veškerá kanalizace z komunikací v prostoru křižovatky. Jelikož se bude jednat o jednu z největších křižovatek v republice se spoustou ramen a větví, musí být nádrže dostatečně kapacitní, aby stačila přečistit vodu spláchnutou z vozovek. Vzadu násep pro jedno z ramen. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Prostor jihovýchodní části křižovatky, kde vzniknou ramena, např. pro sjezd z R1 ve směru od Ruzyně. Vpředu sedimentační nádrže. Vlevo vzadu stavba mostu přes Vltavu. Pohled z R4. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Prostor severovýchodní části křižovatky, kde vzniknou ramena např. pro sjezd z R1 ve směru od Jesenice. Pohled z R4. V pozadí Komořany se zámkem. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště křižovatky při pohledu od Vltavy - od východu. Vpředu vedou dva protisměry R4 a za nimi sjezd do Zbraslavi II/102. Okolo stavebního dvora vznikne spousta ramen a větví křižovatky. Vpravo vzadu rostou pilíře estakády pro R1 přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště křižovatky a na ní navazující estakády pro R1 přes údolí Berounky. Pohled od R4. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba křižovatky při pohledu od severu, od Lahoviček - ze silnice II/115 do Radotína. (foto: © doxtan, 30.12.2007)

 květen 2007 - výstavba

Pohled ze silnice II/103 na stavbu R1 k západu. Vpředu zářez přes Šabatku, dole za ním staveniště mostu přes Vltavu (červená nádrž). Vzadu za R4 se staví křižovatka e estakáda přes Berounku. Úplně vzadu vpravo na kopci se staví radotínský tunel. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Budování náspu v prostoru křižovatky. Pohled ve směru R1 do Ruzyně. Vpředu R4. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Staveniště křižovatky ze silnice R4. Pohled ve směru R1 do Ruzyně. (foto: © doxtan, 26.5.2007)

 duben 2007 - výstavba

Pohled ze silnice R4 k východu - na stavbu křižovatky s R1. Uprostřed snímku vyrůstá násep pro jedno z ramen MÚK. Za náspem se připravují základy estakády pro R1 přes údolí Berounky. V pozadí ve stráni portál radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 14.4.2007)
Rozrůstání staveniště v prostoru křižovatky. Vpředu R4. (foto: © doxtan, 14.4.2007)

 březen 2007 - zahájení výstavby

Pohled z přeložky silnice II/103 (od budoucího západního portálu komořanského tunelu) ve směru R1 do Slivence. Vpředu již rozrytá louka, ve které se hloubí zářez pro R1. V únoru se tu proháněl kůň, který utekl z nedaleké ohrady a zdejší louky se zřejmě nechtěl vzdát. Nevadila mu ani spousta stavebních strojů. V pozadí u žlutých nádrží vyroste lahovická křižovatka s R4. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Stavba R1 u Lahovic, při pohledu od východu - ze silnice II/103. Vpředu budování zářezu mezi Vltavou a komořanským tunelem. Vltava je zakryta terénem. Uprostřed se buduje zařízení staveniště lahovické křižovatky a okolo vede silnice I/4 (R4). Červené nápisy na stavebních buňkách mají značit firmu Strabag, ale buňky byly poskládány opačně. Dozadu je provedena skrývka zeminy, kudy povede estakáda přes Berounku. V pozadí ve stráni (pod vodárnou) je vidět staveniště východního portálu radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Pohled ze čtyřpruhové silnice I/4 (R4) na staveniště lahovické křižovatky. V prostoru křižovatky a dozadu v trase R1 byla provedena skrývka zeminy. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Příprava staveniště estakády a tunelu u Radotína. Pohled ve směru R1 do Slivence. Pohled od východu - z prostoru křižovatky s R4. Vpředu skrývka pruhu zeminy, kde se budou zakládat pilíře estakády. Za ní teče mezi stromy Berounka a nahoře se upravuje prudký svah pro založení západní opěry mostu. Nad ní je zpevněný zářez s průzkumnou štolou tunelu. Nahoře ve stráni se rozkládají objekty pražských vodáren a úplně nahoře domky v lokalitě Lahovská. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Pohled z čtyřpruhové silnice I/4 (R4) na prostor budoucí křižovatky s R1. Ta povede dozadu směrem k východu, kde překročí Vltavu a železniční trať ("Posázavský pacifik"), podejde silnici II/103 a vnoří se do tunelu pod Krupnou. (foto: © doxtan, 3.3.2007)

 únor 2006 - před výstavbou

Pohled z louky u komořanského tunelu do míst, kudy povede rychlostní okruh R1. Vpravo uprostřed jsou Lahovice, nalevo od nichž vyroste velká křižovatka. Okruh bude pokračovat dále západním směrem, kde se vzadu u Radotína vnoří do tunelu pod Lahovskou (bílá plocha na kopci s vodárnou). (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
Přiblížený pohled z komořanské louky k Radotínu. Vpravo Lahovice, v pozadí pak na kopci areál vodárny, pod níž povede tunel s R1. Z tohoto pohledu však bude vidět jen malá část rozsáhlé křižovatky. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)
Pohled z louky nad komořanským tunelem do míst, kde vyroste křižovatka mezi R1 a R4. Část rychlostní silnice R4 je vidět vlevo uprostřed. Vzadu po poli vede polní cesta a za ní teče Berounka. V pozadí průmyslové objekty v Radotíně. (foto: Luděk Brill, 5.2.2006)

 projekt

Zákres budoucí křižovatky do katastrální mapy. (fotorepro: archiv)
Digitální model (vizualizace) křižovatky. Nahoře povede R1, která se za mostem přes Vltavu vnořuje do komořanského tunelu. Vespod vede Strakonická R4 (doprava směrem k Příbrami). V levém dolním rohu je současná zástavba Lahovic. Komunikace nahoře je silnicí II/102 přes Zbraslav. (fotoreprodukce: www.blesk.cz)
     

 zpět na interaktivní mapu R1  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R4  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 zpět na seznam fotogalerie R4
 interaktivní mapa R1  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R4  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 3. srpna 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 20.1.2009.
 poslední změny na stránce: 20. ledna 2009