Lochkov - dálniční křižovatka se silnicí II/599

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2008 - výstavba

Příjezd k nadjezdu od západu. Západní předmostí s opěrou (vpředu) ještě není dosypáno zeminou. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled od křižovatky k jihu, ve směru R1 do Lahovic. Vzadu se staví most přes údolí Lochkovského potoka. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Prostor křižovatky při pohledu od nadjezdu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Nadjezd mimoúrovňové křižovatky od jihu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Základní asfaltová vrstva v prostoru křižovatky, při pohledu od nadjezdu k jihu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Průhled pod mostovkou nadjezdu ke slivenecké křižovatce (v pozadí). (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Východní konec nadjezdu, při pohledu od jihozápadu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Západní opěra nadjezdu, při pohledu od jihovýchodu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled z nadjezdu slivenecké křižovatky na rozestavěný úsek R1 směrem do Lahovic. Vzadu nadjezd lochkovské křižovatky. V pozadí vysílač na Cukráku. (foto: © doxtan, 27.7.2008)

 duben 2008 - výstavba

Zařízení staveniště u lochkovské křižovatky. Pohled od severu, ve směru R1 do Lahovic. Vpravo vzadu nadjezd křižovatky.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Prostor křižovatky při pohledu od severu - od nadjezdu. Vzadu trasa R1 klesá k mostu přes údolí Lochkovského potoka. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba R1 mezi křižovatkou Lochkov a Slivenec (v pozadí). Vzadu je R1 pouze rozšiřována, protože její polovina byla vybudována s předstihem už v 80. letech. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Příjezd k budoucí křižovatce od severu - od Ruzyně. Sjezd v tomto směru zatím slouží jako obousměrná objížďka staveniště. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Větev pro budoucí sjezd z R1 ve směru od Ruzyně. Vpředu rozestavěné těleso trasy R1. Pohled od východu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Celkový pohled na křižovatkový nadjezd od severu - od Ruzyně. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Nedokončená východní opěra nadjezdu. Pohled od severu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Severní strana nadjezdu při pohledu z východního svahu zářezu. Vzadu za mostem vede objížďka staveniště. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail východní opěry z předmostí nadjezdu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Jižní strana nadjezdu při pohledu z východního svahu zářezu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Protierozní úprava svahů zářezu. Prudkému lezení po často rozbahněném svahu pomáhají dělníkům i provizorní dřevěné schůdky vpředu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Rozbahněná, zatím ještě neupravená plocha ve středu mimoúrovňové křižovatky. Vzadu zařízení staveniště. Pohled od severu, vpravo trasa R1. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Terénní úpravy ve středu křižovatky a pokládka kanalizace (vpředu). Pohled od východu. Vzadu stavba západního ramene. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Východní část křižovatky při pohledu od severozápadu. V pozadí Lochkov. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Lochkov, při přiblíženém pohledu od lochkovské křižovatky (od severozápadu). (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 prosinec 2007 - výstavba

Širokoúhlý sestavený snímek budoucí křižovatky od jihu, ve směru R1 do Ruzyně. Uprostřed se staví nadjezd pro rameno křižovatky, které se bude stáčet k R1 prostorem vpravo. Vlevo vzadu je vidět objížďku staveniště, která vede k budované přeložce silnice II/599 směrem do Radotína. V pozadí vlevo se nachází nedaleká slivenecká křižovatka. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Širokoúhlý snímek jižního konce křižovatky od severozápadu, ve směru R1 (vlevo) do Lahovic. Vpředu pozůstatek původní silnice II/599 do Radotína (doprava), která se vpravo zařezávala do zářezu. Nově se v těchto místech bude napojovat nájezdová větev křižovatky. V pozadí stavba nové silnice okolo Lochkova, která bude na křižovatku také napojena. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Zářez pro R1 mezi křižovatkou a mostem přes Lochkovské údolí. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Prostor křižovatky, kde se na R1 budou napojovat větve východního ramene (vzadu). Vpředu pozůstatek původní silnice II/599. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Prostor křižovatky, kde se silnice II/599 (vpředu) odkláněla z koridoru R1. Vlevo stavba nadjezdu křižovatky. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled od trasy R1 západu, kudy vzadu vede silnice II/599 zářezem v oblouku směrem do Radotína. Prostor vpředu vyplní větve křižovatky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled od západu na stavbu nadjezdu pro rameno křižovatky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Západní opěra nadjezdu při pohledu z rubové strany, před zasypáním zeminou. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba nadjezdu pro rameno křižovatky. Pohled od severu, ve směru R1 do Lahovic. Vpředu potrubí středové kanalizace. Doprava se z původní trasy odklání přeložka silnice  II/599 do Radotína. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Velká tabule, umístěná před staveništěm křižovatky, informuje o stavbě úseku ze Slivence do Lahovic. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Nová silnice okolo Lochkova směrem ke křižovatce s R1 (v pozadí). Pohled z křižovatky silnice Slivenec-Lochkov. Po obou stranách obchvatu Lochkova byly vybudovány i protihlukové stěny, bránící šíření hluku s vozidel stavby radotínského tunelu. Vpravo vzadu obytná zástavba U Jezírka. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba křižovatky od východu, při přiblíženém pohledu ze silnice Slivenec-Lochkov. Vpravo je vidět konec protihlukové stěny podél tzv. obchvatu Lochkova, vedoucímu ke staveništi tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 5. března 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 20.1.2009.
 poslední změny na stránce: 20. ledna 2009