Radotín - dálniční most přes údolí Berounky (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 březen 2009 - výstavba

Příjezd k estakádě po silnici II/101 směrem do Radotína. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Pohled od severovýchodu (ze silnice II/101) na již ucelenou část mostovky estakády. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Silnice II/101 do Radotína, vedoucí pod estakádou. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Stavba nejvyšších částí estakády, nacházejících se přímo nad silnicí II/101 do Radotína. Rychlost je tudy omezena na 30 km/hod a zakázáno zastavení. Ze zvědavosti jezdí všichni krokem, aby se podívali jak mohutná stavba roste avšak zastavení je porušováno fotografy. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
K sobě se přibližující konce mostovek u severního konce estakády. Pohled ze silnice II/101. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Krajní pilíře a opěra na severním konci estakády, před vjezdem do tunelu. Nahoře na kopci vodárna. Pohled od silnice II/101. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Detail posuvného bednění na vyčnívající konstrukci mostovky, přímo nad silnicí II/101. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Detail pilířů estakády u silnice II/101. Na levém vzdálenějším mostě se již betonují mostovky. Z pilíře pro pravý most zatím jen trčí stovky drátů pro betonáž duté konstrukce mostovky, jejíž nitrem povede revizní chodba s inženýrskými sítěmi přes celé údolí. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Detail betonáže koruny pilíře. Z čela vypadá pilíř mohutně, ale takto z boku velice tence. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Prodlužování mostovky z jednoho pilíře k druhému, za pomocí podpůrných lešení. Pohled od východu ze silnice II/101. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Detail pilířů, při pohledu ze silnice II/101 ve směru estakády do Lahovic. Vpravo vzadu se připravuje betonáž koruny pilíře. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Pohled ze silnice II/101 na estakádu směrem do Lahovic. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)

 leden 2009 - výstavba

Celkový pohled na estakádu přes vodárnu na Lahovské. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Výstavba pilířů a mostovek na západním konci estakády. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Střední část estakády u přemostění Berounky. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Detail dočasného torza mostovky na vysokém pilíři, při pohledu se shora. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Detail jednotlivých fází výstavby pilířů a mostovky. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Výšku budoucí estakády již naznačují mohutné, jakoby chodící monstra pilířů s mostovkou. Pohled ze silnice II/101 z Radotína.(foto: © doxtan, 3.1.2009)
Estakáda při pohledu ze stráně nad Radotínem. (foto: © doxtan, 3.1.2009)

 prosinec 2008 - výstavba

Estakáda a lahovická křižovatka s R4 od východu, ve směru R1 do Slivence. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Rozsáhlé staveniště estakády od východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Západní konec estakády s budoucím vjezdem do radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Vysoké pilíře mostu u Radotína. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail posuvného bednění. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail propojení pilíře s mostovkou. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Zatímco některé pilíře se teprve armují, na některých se již letmo betonuje mostovka. Pohled od Radotína k východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Různé fáze rozestavěnosti pilířů. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Betonáž pilířů a vzadu mostovky přes Berounku. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Průhled mezi pilíři k východu. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
 
Dokončování nejvyšších pilířů na západní straně údolí. Vpravo nahoře radotínský tunel.. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail betonáže na vrcholu pilíře. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Pilíř, z něhož na obě strany trčí do prázdna mostovka. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail tzv. truhlíkové konstrukce mostovky. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Betonáž a armování jednoho z pilířů. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Detail soklové části pilíře, který je jakoby rozpůlený. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Pohled podél estakády k východu. Tam kde je na boku mostovky oblouk, překračuje most Berounku. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Jako váha s rameny zatím do prázdna trčí torzo mostovky. Vzadu se staví podpůrné lešení pro prodlužování mostovky. (foto: © doxtan, 28.12.2008)
Chodící monstrózní roboty ze sci-fi filmu mohou připomínat vysoké a mohutné konstrukce rodící se estakády. (foto: © doxtan, 28.12.2008)

 listopad 2008 - výstavba

Pohled z pravého břehu řeky na směr budoucí R1 k západu. Úplně vpředu končí most přes Vltavu, následuje křižovatka s R4 a po dlouhé estakádě přes Berounku trasa šplhá až k radotínskému tunelu v pozadí. (foto: Miroslav Česnek, 19.11.2008)

 červenec 2008 - výstavba

Stavba estakády přes údolí Berounky a křižovatky s R4, při pohledu z haldy u komořanského tunelu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Východní začátek estakády v prostoru lahovické křižovatky. Pohled od severu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Střední část estakády mezi lahovickou křižovatkou a Berounkou. Pohled od severu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba estakády v prostoru koryta Berounky. Pohled proti proudu řeky. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba estakády v prostoru koryta Berounky. Pohled ze silnice II/101 do Radotína (od severu). (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Vysoké pilíře západní části estakády vedoucí nad zástavbou Radotína. Pohled od severu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba vysokých pilířů při pohledu k východu. Pilíře vlevo patří směru R1 do Slivence. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba vysokých pilířů při pohledu k západu. Pilíř vpravo patří směru R1 do Slivence. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Průhled podél pilířů estakády k východu. Vzadu přemostění Berounky, v pozadí ekotunel. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba pilířů na západním konci estakády. Vpravo ve stráni vykukují portály radotínského tunelu. Pohled ve směru do Slivence. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba krajních pilířů estakády a západní opěry před východním portálem radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled z Lahovské na východní konec estakády u Vltavy, ve směru R1 do Jesenice. Vlevo vzadu ekotunel. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Zvyšující se pilíře ve stoupání estakády mezi Berounkou a radotínským tunelem. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Detail přemostění Berounky při pohledu z Lahovské. (foto: © doxtan, 27.7.2008)

 duben 2008 - výstavba

Průhled přes klenby ekotunelu na druhou stranu Vltavy, kde staví Lahovická křižovatka a za ní estakáda přes údolí Berounky. Most přes Vltavu je zakryt ekotunelem. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Západní svah údolí, ve kterém je usazena západní opěra estakády a za ní vjezd do radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail stavby východních portálů tunelu a západní opěry navazující estakády. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Vrtání pilot pro krajní pilíře na západním konci estakády. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Estakáda v místech mezi Berounkou (vpředu) a lahovickou křižovatkou s R4. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Estakáda v místě, kde překračuje Berounku. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail staveniště pilířů v zástavbě Radotína. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště estakády mezi silnicí II/101 a radotínským tunelem (vzadu). (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Různé fáze rozestavěnosti na jednotlivých pilířích estakády. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail složitého armování železobetonového pilíře. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Silnice II/101 z Radotína, která se vzadu napojuje na Strakonickou silnici I/4 (R4) u mostu přes Berounku. Pohled z Lahovské čtvrti. V pozadí Komořany. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Průhled staveništěm estakády na stavbu ekotunelů na východním svahu údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba pilířů zhruba uprostřed estakády. Pohled od severovýchodu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Příprava konstrukce mostovky už dokazuje, že estakáda směrem k tunelu poměrně prudce stoupá. Pohled od severovýchodu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba mostovky estakády v místě, kde překračuje řeku Berounku. Pohled od severovýchodu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Rozestavěná estakáda se zbraslavským zámkem v pozadí. Vpředu koryto Berounky. Pohled od severu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba estakády při pohledu od Berounky (od severovýchodu). (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Rozestavěná estakáda s Cukrákem v pozadí. Pohled od severovýchodu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Estakáda směrem k západu, při pohledu od budoucí rozsáhlé lahovické křižovatky. Vpředu příprava pro nájezdové rampy a větve křižovatky. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled na estakádu od čtvrti Lahovská. Dozadu se táhne staveniště estakády, vlevo silnice II/101 od Radotína.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled na stavbu estakády od Lahoviček.(foto: © doxtan, 18.4.2008)
Panoramatický pohled na staveniště estakády (v pozadí) z mostu přes Berounku - od severovýchodu. Vlevo Strakonická silnice R4, procházející okolo Lahovic. Za nimi vyrůstá obrovská křižovatka R1 s R4. (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 únor 2008 - výstavba

Pohled od radotínské vodárny (vpředu) na údolí u soutoku Vltavy s Berounkou(vzadu vlevo). Dozadu, směrem k východu je vidět stavbu dlouhé estakády pro R1 až ke křižovatce s R4 a úplně vzadu na úpatí kopce staveniště komořanského tunelu. (foto: © doxtan, 3.2.2008)
Záběry estakády od radotínské vodárny (od západu). (foto: © doxtan, 3.2.2008)
Stavební jámy (vpředu) pro základy pilířů estakády. Pohled od západu. (foto: © doxtan, 3.2.2008)
Jednotlivé fáze výstavby estakády. Zatímco úplně vpředu se teprve hloubí jámy pro základy pilířů, směrem k východu (dozadu) se již vybetonovaly základy. Pak se sestaví a svaří armatura, Zaklopí do desek bednění a zalije betonem. Přes některé pilíře se již dokonce sestavuje posuvná skruž pro montáž mostovky. Vlevo uprostřed je vidět provizorní stavbařský most přes Berounku. (foto: © doxtan, 3.2.2008)

 prosinec 2007 - výstavba

Stavba estakády při pohledu od komořanského tunelu - od východu. Vpředu silnice R4, se kterou se R1 bude křížit. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště křižovatky při pohledu od Vltavy - od východu. Vpředu vedou dva protisměry R4 a za nimi sjezd do Zbraslavi (II/102). Okolo stavebního dvora vznikne spousta ramen a větví křižovatky. Vpravo vzadu rostou pilíře estakády pro R1 přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba pilířů estakády od východu - od lahovické křižovatky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba estakády při pohledu od severu, od Lahoviček - ze silnice II/115 do Radotína. (foto: © doxtan, 30.12.2007). (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Posuvná skruž na pravém břehu Berounky. Napravo provizorní most přes Berounku pro stavbaře. V pozadí kopec Havlín s kostelem ve Zbraslavi. Pohled od severu - od Lahoviček. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Bednění pro betonáž pilířů estakády. Pohled od severu. V pozadí vrch Cukrák (411 m n.m.) s vysílačem. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pokládání potrubí pro kanalizaci estakády v Radotíně. Pohled v trase R1 k východu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Uskladnění trubek v Radotíně pro kanalizaci estakády. Potrubí má nezvykle velký průměr, aby i při velkém lijáku stačilo pobrat dešťovou vodu z tak široké a dlouhé plochy estakády..(foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled ze silnice II/115 přes uskladněné trubky kanalizace - na staveniště estakády směrem k východu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba pilířů estakády při pohledu od západu - ze silnice II/115. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled přes silnici II/115 k západu, ve směru budoucí estakády k radotínskému tunelu (v pozadí). (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba západní opěry pro estakádu, začínající u východního portálu radotínskému tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Detail bednění západní opěry pro most ve směru od Ruzyně (od radotínskému tunelu). (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Detail základů západní opěry pro most ve směru do Ruzyně (do radotínskému tunelu). (foto: © doxtan, 30.12.2007)

 květen 2007 - výstavba

Panoramatický záběr z Lahovického mostu přes Berounku, po němž vede Strakonická silnice R4. Vzadu je možné pozorovat výstavbu dlouhé estakády Pražského okruhu R1. Vlevo za řekou jsou Lahovice, za nimiž vyrůstá obrovská křižovatka R4 s okruhem R1. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Panoramatický záběr křižovatky R4 se silnicí II/101. Dozadu vpravo vede Strakonická silnice směrem do centra Prahy. Vlevo na okraji snímku se rozkládá Radotín. Brzy bude na podobném záběru vidět estakádu přes Berounku pro R1 (vlevo mezi sloupy vysokého napětí). (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Stavba radotínského tunelu a estakády přes Berounku. Pohled ze silnice II/599 k severozápadu, ve směru R1 do Ruzyně. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Detail zpevňování svahu pro opěru estakády přes Berounku u východního portálu radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Jeřáby na staveništi estakády. Pohled k Radotínu z R4. Vpředu násep ramena křižovatky R1 s R4. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od severu na stavbu estakády přes Berounku (uprostřed zleva doprava). Vzadu vede R4 směrem do Strakonic. Za ní zalesněný kopec u zbraslavského zámku. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Vrtání pilot pro základy pilířů estakády. Pohled od severu, od Berounky. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled proti proudu Berounky na její levý břeh. Přes pole před skleníky povede estakáda (zleva doprava). V pozadí Radotín. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled na pruh země, vedoucí od silnice II/101 k řece, připravený k zahájení stavby estakády. Zatím se staví základy na pravém břehu Berounky. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Detail vrtání pilot pro pilíře mostu na pravém břehu řeky. Pohled ve směru R1 do Lahovic. V pozadí staveniště tunelu u Komořan a před ním staveniště mostu přes Vltavu. Obě řeky jsou však skryty v zeleni a pod úrovní terénu. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Celkový pohled ze střechy radotínské vodárny na trasu R1 přes široké údolí na soutoku Vltavy s Berounkou, směrem k Brněnské dálnici D1. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Detail místa, kde bude estakáda přecházet přes silnici II/101 (vpředu dole). Vpravo vzadu radotínské skleníky. Část obrovského zahradnického areálu se také ocitne pod estakádou. Úplně dole pod vodárnou se buduje vjezd do tunelu. Pohled od vodárny ve směru R1 do Lahovic. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Detail místa, kde estakáda bude přecházet samotné koryto Berounky (pruh zeleně uprostřed). VZadu trasu R1 přetíná R4. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Detail prací na břehu Berounky (vpředu) a na staveništi lahovické křižovatky. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od vodárny na staveniště křižovatky R1 s R4. V pozadí stavba mostu přes Vltavu a železniční trať. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od vodárny na staveniště komořanského tunelu a mostu přes Vltavu, která teče mezi R4 a železniční tratí. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od vodárny k soutoku Berounky s Vltavou (vlevo uprostřed za mostem přes Berounku). V pozadí pražské Komořany. Dole u Berounky vede silnice II/101. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Informační  tabule u silnice II/101 v Radotíně. (foto: © doxtan, 26.5.2007)

 duben 2007 - výstavba

Přiblížený pohled ve směru R1 do Ruzyně přes staveniště estakády přes Berounku ke staveništi tunelu u Radotína. (foto: © doxtan, 14.4.2007)
Pohled ze silnice R4 k východu - na stavbu křižovatky s R1. Uprostřed snímku vyrůstá násep pro jedno z ramen MÚK. Za náspem se připravují základy estakády pro R1 přes údolí Berounky. V pozadí ve stráni portál radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 14.4.2007)

 březen 2007 - zahájení výstavby

Stavba R1 u Lahovic, při pohledu od východu - ze silnice II/103. Vpředu budování zářezu mezi Vltavou a komořanským tunelem. Vltava je zakryta terénem. Uprostřed se buduje zařízení staveniště lahovické křižovatky a okolo vede silnice I/4 (R4). Červené nápisy na stavebních buňkách mají značit firmu Strabag, ale buňky byly poskládány opačně. Dozadu je provedena skrývka zeminy, kudy povede estakáda přes Berounku. V pozadí ve stráni (pod vodárnou) je vidět staveniště východního portálu radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 3.3.2007)
Pohled ze čtyřpruhové silnice I/4 (R4) na staveniště lahovické křižovatky. V prostoru křižovatky a dozadu v trase R1 byla provedena skrývka zeminy. (foto: © doxtan, 3.3.2007)

 říjen 2003 - projekt

Vizualizace západní části estakády - u radotínského tunelu.
Zákres trasy R1 mezi Lochkovem a Lahovicemi do ortofotomapy. Estakáda je přímá čára vpravo dole.
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 3. srpna 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 10.3.2009.
 poslední změny na stránce: 10. března 2007