Radotín - dálniční tunel

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2009 - výstavba

Příjezd k tunelu od západu - od Slivence, po mostě přes rokli Slavičího údolí. (foto: © doxtan, 3.1.2009)

 červenec 2008 - výstavba

Stavba krajních pilířů estakády a západní opěry před východním portálem radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Staveniště u západního portálu tunelu, při pohledu od východu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Vybetonovaný skelet nastavené, hloubené části tunelu u západního vstupu. Na ještě nezasypaném skeletu je dobře patrné, jak má každý tubus jiné stoupání i směr. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled z mostu přes Slavičí údolí (vpředu) na budoucí vjezd do tunelu od západu - od Slivence. (foto: © doxtan, 27.7.2008)

 duben 2008 - výstavba

Pohled přes staveniště lochkovské křižovatky na zářez rychlostnice směrem k západnímu portálu tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled od východu na staveniště západního portálu tunelu. V pozadí vpravo boční rokle Slavičího údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště západního portálu tunelu, kde se právě betonují klenby hloubené části tunelu. V pozadí boční rokle Slavičího údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Příjezd po cestě ke staveništi západního portálu. V pozadí halda vytěženého materiálu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Staveniště západního portálu tunelu a přístupová cesta ke staveništi. Vlevo vzadu Slavičí údolí. Pohled od východu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Nová čtvrť rodinných domků v lokalitě Lahovská, nacházející se na hřbetě kopce, pod kterým prochází tunel. Pohled od severu. Vpředu horní začátek Slavičího údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Výstavba rodinných domků v lokalitě Lahovská, pod kterou tunel prochází. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled z Lahovské dolů na Radotín. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled z Lahovské dolů do údolí Berounky, přes kterou se staví estakáda, začínající u tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Západní svah údolí, ve kterém je usazena západní opěra estakády a za ní vjezd do radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail stavby východních portálů tunelu a západní opěry navazující estakády. (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 prosinec 2007 - výstavba

Staveniště východního portálu tunelu, při pohledu ze silnice II/115. Nad opěrnou zdí před jeřábem vyrůstá západní opěra estakády přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stavba západní opěry pro estakádu přes údolí Berounky, začínající u východního portálu radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Otvor do severního tubusu ve východním portálu tunelu. Vpředu základy opěry pro estakádu přes údolí Berounky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Nová silnice okolo Lochkova směrem ke křižovatce s R1 (v pozadí). Pohled z křižovatky silnice Slivenec-Lochkov. Po obou stranách obchvatu Lochkova byly vybudovány i protihlukové stěny, bránící šíření hluku s vozidel stavby radotínského tunelu. Vpravo vzadu obytná zástavba U Jezírka. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled přes silnici Slivenec-Lochkov (doprava) - na novou silnici vedoucí okolo Lochkova k zahrádkářské osadě Lahovská. Tato silnice končí u staveniště západního portálu radotínského tunelu. Podél silnice byla vybudována protihluková stěna, aby vozidla stavby neobtěžovala obyvatele Lochkova. Vjezd na silnici je však veřejnosti zakázán. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled k jihovýchodu - z křižovatky silnice Slivenec-Lochkov s "obchvatem" Lochkova. V pozadí nová obytná zástavba v lokalitě Lahovská, stojící přímo nad radotínským tunelem. Vlevo je vidět protihlukovou stěnu podél silnice vedoucí k Lahovské a ke staveništi tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Silnice ze Slivence do Lochkova (v pozadí) je pro nákladní vozidla uzavřena, aby přes Lochkov neprojížděla vozidla stavějící R1 a hlavně tunel. Pohled k jihu, od křižovatky s novým "obchvatem" Lochkova. (foto: © doxtan, 30.12.2007)

 květen 2007 - výstavba

Stavba radotínského tunelu a estakády přes Berounku. Pohled ze silnice II/599 k severozápadu, ve směru R1 do Ruzyně. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Detail zpevňování svahu pro opěru estakády přes Berounku u východního portálu radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od severu na začátek Slavičího údolí (uprostřed). Vzadu na hřebeni je zástavba Radotína - čtvrť Lahovská, pod kterou povede tunel. Ten povede i pod polem vpředu. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Panoramatický záběr náhorní plošiny mezi Slavičím údolím (rokle vlevo) a Lochkovským údolím (vpravo mimo záběr). Pohled od východu, ze silnice ke staveništi severozápadního portálu radotínského tunelu (vzadu uprostřed). R1 povede zprava od Ruzyně, kde se za mostem přes Lochkovské údolí vnoří do tunelu a podejde pole nad Slavičím údolím (vlevo). V pozadí zalesněné kopce CHKO Český kras. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled od východu na staveniště západního vjezdu do tunelu (vlevo). Vzadu vpravo staveniště mostu přes Lochkovské údolí. (foto: © doxtan, 26.5.2007)

 duben 2007 - výstavba

Přiblížený pohled ve směru R1 do Ruzyně přes staveniště estakády přes Berounku ke staveništi tunelu u Radotína. (foto: © doxtan, 14.4.2007)

 březen 2007 - zahájení výstavby

Příprava staveniště estakády a tunelu u Radotína. Pohled ve směru R1 do Slivence. Pohled od východu - z prostoru křižovatky s R4. Vpředu skrývka pruhu zeminy, kde se budou zakládat pilíře estakády. Za ní teče mezi stromy Berounka a nahoře se upravuje prudký svah pro založení západní opěry mostu. Nad ní je zpevněný zářez s průzkumnou štolou tunelu. Nahoře ve stráni se rozkládají objekty pražských vodáren a úplně nahoře domky v lokalitě Lahovská. (foto: © doxtan, 3.3.2007)

 říjen 2003 - příprava průzkumné štoly

Hloubení odřezu v prudké stráni, odkud bude z východu ražena průzkumná štola. (Foto: Petr Soukup, 11.10.2003)
Budování odřezu ve východní stráni nad Radotínem. Nahoře chatka v zahrádkářské osadě Lahovská. (Foto: Petr Soukup, 11.10.2003)
Horní okraj odřezu (nad tunelem). (Foto: Petr Soukup, 11.10.2003)
Staveniště u východního portálu. Pohled od severu - z Lahovské (čtvrti). V pozadí Radotín. (Foto: Petr Soukup, 11.10.2003)
Horní přístupová cesta od Radotína ke staveništi východního portálu. Pohled od staveniště (k jihozápadu). (Foto: Petr Soukup, 11.10.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 26. května 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 20.1.2009.
 poslední změny na stránce: 10. března 2007