Nová Hospoda - dálniční křižovatka R4 / S20 / I/4 / I/20

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 listopad 2007 - provoz (jízda ve směru Praha-Písek)

Návěst na R4 (zatím jen S4) 400 metrů před křižovatkou, ve směru od Prahy. Tato tabule bude po prodloužení úseku R4 od Prahy možná vyměněna za zelenou. Ale pokud bude silnice pro motorová vozidla u této křižovatky končit, tak je barevnost správná. Rovně i vpravo se pokračuje jen po silnici první třídy. V pozadí vpravo zástavba obce Třebkov. Přenosné značení nalevo označuje dočasné snížení (zvýšení) jízdních pruhů. Úsek za zády fotografa (od Prahy)se teprve staví. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Nové těleso R4 u Třebkova, v pohledu od Prahy. Vpravo podél nové probíhá původní silnice I/4. Značka vpravo informuje řidiče, že zde končí všechna omezení dané provizorním napojením ze stávající silnice. Maximální rychlost je však stanovena standardně pouze na 90 km/hod.(foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Průchod silnice R4 okolo Třebkova, ve směru od Prahy. Vzadu začíná protihluková stěna chránící obec. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Most přes místní komunikaci v obci Třebkov, ve směru od Prahy. Vzadu směrové tabule před křižovatkou Nová Hospoda. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Tabule před začátkem odbočovacího pruhu ve směru od Prahy. Zatímco rovně pokračuje silnice I/20, napojující se tu od Plzně, silnice I/4 vedoucí z Prahy zde odbočuje. Nepozorný řidič, mířící do Německa, tak může sjezd lehce přejet a ještě dlouhou řadu kilometrů si možná ničeho nevšimnout. Ještě hůř, až bude ukolébán rychlostnicí až z Prahy.(foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Začátek odbočovacího pruhu pro sjezd od Prahy. Nalevo betonovými zábranami chráněný přejezd mezi jednotlivými směry. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Napravo odbočovací pruh pro sjezd od Prahy do Strakonic (I/4) a Plzně (I/20). Vlevo vede přes nadjezd rampa nájezdu z opačných směrů do Prahy. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Rozplet směrů do Písku po S20 (rovně) a doprava do Strakonic (I/4) nebo Plzně (I/20). V pozadí nadjezd křižovatkové větve směru ze Strakonic nebo Plzně do Prahy. Úplně vpravo probíhá podél nové přeložky původní silnice I/4, nyní značená jako silnice II. třídy 604. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Dlouhý nadjezd nájezdu do Prahy, vedoucí přes hlavní trasu silnice S20 šikmo. Pohled od severu (od Prahy). Napravo sjezd od Prahy.(foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Pohled ve směru z Prahy do Písku. Nadjezd s rampou pro sjezd z S20 ve směru od Písku. Na nadjezd navazuje silnice I/20 do Plzně, s odbočkou k silnici I/4 do Strakonic. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Pohled ve směru z Prahy do Písku. Nadjezd s rampou pro sjezd z S20 ve směru od Písku. Vzadu zprava klesá násep s nájezdem od od Plzně a také od Strakonic. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Klesající násep s nájezdem ve směru do Písku. Za svodidly vlevo odbočuje z opačného směru sjezd. Obě tato jednosměrná ramena jsou pokračováním silnice I/20 Plzeň-Písek-České Budějovice. Místo, po kterém řidič jede, je vlastně teoreticky bez čísla, protože silnice I/4 už odbočila, ale I/20 ještě nezačala. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Připojovací pruh nájezdu ve směru z Plzně (případně ze Strakonic) do Písku. V pozadí ekotunel. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Konec připojovacího pruhu nájezdu směrem do Písku. Na připojovací pruh kvůli šíři ekotunelu nenavazuje odstavný a řidič tak musí opravdu zastavit, pokud se nestihne zařadit. Normálně by jel pár metrů odstavným. Vzadu před tunelem je návěst s cíli za křižovatkou. Protože se nejedná o silnici pro motorová vozidla (i když se jí parametrově blíží), jsou tabule v modré barvě. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)

 listopad 2007 - částečný provoz (jízda ve směru Strakonice-Praha)

Příjezd ke křižovatce po silnici I/4 od Strakonic. Čerpací stanice je napojena ještě ke stávající silnici, ale hned za odbočkou k ní už změna asfaltu naznačuje začátek přebudovaného úseku. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Nový úsek silnice I/4 od Strakonic před křižovatkou Nová Hospoda. Úplně vlevo odbočovací pruh k čerpací stanici pro vozidla jedoucí od křižovatky. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Návěst před křižovatkou na silnici I/4 od Strakonic. Dříve se museli řidiči nejprve napojit (odbočit vpravo) na silnici I/20 (od Plzně do Písku) a po krátkém úseku zase odbočit doleva na silnici do Prahy. Nyní se silnice I/4 ze Strakonic do Prahy silnici I/20 úplně vyhýbá. Kdo chce na ní najet, musí odbočit za tabulí vlevo na spojku. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Začátek odbočovacího pruhu vlevo, ke spojce k silnici I/20, na což upozorňují i směrové tabule s cíli. Z nich se řidiči dozví, že zatímco rovně mohou pokračovat od Strakonic jen do Prahy, odbočením vlevo se dostanou do všech ostatních směrů rozsáhlé křižovatky Nová Hospoda - do Písku nebo do Plzně po I/20, ale i na starou silnici do Prahy, vedoucí přes Třebkov (nyní II/604). (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Odbočovací a připojovací pruhy před křížením silnice I/4 se spojkou k silnici I/20. V pozadí nadjezd se silnicí I/20, na kterou se spojka napojuje. Je trochu zvláštní, že spojka je na obě dálkové silnice napojena jen úrovňově - klasickým "téčkem", ale při sčítání průjezdu vozidel se už dříve zjistilo, že v těchto směrech odbočuje jen minimum řidičů. Např. od Strakonic do Písku nebo na druhou stranu do Plzně jezdí řidiči po jiných silnicích, tudy by to byla zajížďka. Stejně tak od Prahy do Plzně projíždělo jen nepatrné množství vozidel. Proto byly mimoúrovňově propojeny jen vytížené směry. Postavit rampy a mosty i pro nevytížené směry by bylo neekonomické. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Nadjezd se silnicí I/20 přes silnici I/4 ve směru od Strakonic. Vlevo vede po mostě směr do Plzně, vpravo (po napojení na S20) do Písku. Vzadu za mostem se silnice I/4 rozplétá na dvě jednosměrné větve. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Začátek rozpletu jednotlivých směrů silnice I/4 od Strakonic do křižovatkových větví pro napojení na R4 do Prahy. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Rozplet jednotlivých směrů silnice I/4 do křižovatkových větví. Vpravo je vidět zelené zábradlí nadjezdu, vedoucího k nájezdu na R4 do Prahy. Zleva přichází z protisměru křižovatková větev ze sjezdu z R4 od Prahy.(foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Most jednosměrné křižovatkové větve (se dvěma jízdními pruhy) pro napojení silnice I/4 od Strakonic na R4 do Prahy. Pod mostem vede průběžný směr R4 - S20 (Praha - Písek). (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Větev k nájezdu na R4 do Prahy (vedoucí od silnice I/4 ze Strakonic) už za mostem přes hlavní směr silnice z Písku do Prahy. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Snížení jízdních pruhů před nájezdem na R4 do Prahy (od Strakonic). Vpravo je vidět v osadě Nová Hospoda vcelku zajímavou křižovatku zdejších komunikací. Podél trasy R4 probíhá místní komunikace, dokonce i s vodorovným značením. K ní se v pravém úhlu připojuje jiná komunikace, evidentně nižšího významu a bez vodorovného značení, avšak přesto je dopravními značkami značena jako hlavní (do pravého úhlu). Svědčí o tom i dodatková tabulka s tvarem křižovatky. Ovšem tato podivnost je jistě pozůstatkem provizorního odklonu dopravy mimo staveniště R4. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Nájezd od Strakonic na R4 do Prahy. Rychlost 130 km/hod. se však nekoná. Naopak je snížena na 80, protože po pár stovkách metrech zatím R4 končí. Vlastně se ještě ani nejedná o silnici pro motorová vozidla. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Připojovací pruh nájezdu na R4 do Prahy od Strakonic (nebo Plzně). Značky upozorňují na snížení jízdních pruhů silnice před jejím ukončením za Třebkovem. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
R4 ve směru do Prahy, na mostě přes účelovou komunikaci v obci Třebkov. Vpravo připojovací pruh nájezdu od Strakonic. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
R4 v místě zúžení provozu jen do jednoho jízdního pruhu. Avšak tabule mohou řidiče mást, protože úplně vpravo ještě vede připojovací pruh nájezdu křižovatky. Mohou se domnívat, hlavně na sněhu nebo v mlze, že pruh kam mají vjet je právě onen připojovací. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
Značka informující o přejezdu do protisměru. Po krátké jízdě v protisměrném profilu je doprava odkloněna úplně mimo těleso R4 - ke staré silnici I/4. (foto: Eliška Jarošová, text ing. Petr Synek 25.11.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu R4  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu S20  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R4
 zpět na seznam fotogalerie S20
 interaktivní mapa R4  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa S20  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. března 2004.
 doplněno a upraveno 5.6.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 06. února 2008