Chlumeček - dálniční křižovatka "Cheb-sever" /exit 169/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Křižovatka u Chlumečku při jízdě ve směru R6 od Prahy. Pohled z odbočovací větve, která je vedena souběžně s pokračováním R6. U křižovatek ve tvaru čtyřlístku se dnes používají pouze tyto souběžné větve, aby byla křižovatka přehlednější a bezpečnější. Vlevo průběžné dva pruhy silnice R6 do Německa. Uprostřed pruh pro odbočení na vratnou větev pod most (sjezd do Chebu). V případě nechtěného odbočení do tohoto pruhu se dá pokračovat přímo a jednoduše se zase zařadit do průběžných pruhů R6 do Německa. Vpravo sjezd z R6 na silnici I/21 do Františkových Lázní. (foto: Marek Bělor, 12.7.2005)

Odbočovací pruh pro sjezd od Prahy do Chebu. Tato odbočka začíná až na mostě a vratnou větví se stáčí pod most. Pruhem vlevo může pokračovat ten, kdo nesprávně odbočil a vzadu se opět připojit k R6 do Německa. K tomuto pruhu se na jeho konci ještě připojuje větev pro nájezd na R6 od silnice I/21 z Františkových Lázní (vzadu). Úplně vlevo za svodidly vede R6 směrem do Německa. Mezi odbočkou do Chebu (vpředu) a nájezdem od Františkových Lázní (vzadu) se ještě nachází most přes větev pro nájezd na R6 do Prahy od Františkových Lázní. Tato větev obchází celou křižovatku a kvůli intenzitě provozu v tomto směru nebyla postavena jako lístek čtyřlístku (vratná větev), ale jako větev přímá. (foto: Marek Bělor, 12.7.2005)

Most křižovatky u Chlumečku. Pohled z připojovacího pruhu na konci sjezdu z R6 od Prahy do Chebu. Dozadu vede čtyřpruhová silnice II/214 do Chebu, sloužící jako přivaděč. Po mostě vpředu vede R6 zleva od Prahy. Most vzadu slouží pro mimoúrovňové převedení větve pro nájezd na R6 do Prahy - ze silnice I/21 od Františkových Lázní. Za prvním mostem se zprava připojuje sjezd z R6 od Pomezí nad Ohří. (foto: Marek Bělor, 12.7.2005)

Rychlostní silnice R6 ve směru od Prahy. Před železničním mostem jsou směrové tabule pro křižovatku Cheb-sever. (foto: Marek Bělor, 12.7.2005)

Čtyřpruhový přivaděč k R6. Dnes je to silnice II/214, dříve I/21. Pohled ve směru silnice do centra Chebu. Zprava se připojuje větev pro sjezd z R6 od Pomezí nad Ohří. Vlevo směr silnice z centra ke křižovatce s R6 a dále po I/21 do Františkových Lázní a Vojtanova. (foto: Marek Bělor, 12.7.2005)

Čtyřpruhový přivaděč k R6 (Ašská ulice), který vede uvnitř zástavby města Chebu sice také ve čtyřpruhové úpravě, ale jen s dvojitou čarou oddělenými směry. Pohled z věže chebského hradu k severu. Uprostřed nadchod pro pěší. (foto: Marek Bělor, 12.7.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 20.srpna 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 28.12.2005.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008