Dolní Dvory - dálniční křižovatka "Cheb-východ" /exit 164/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Všechny tabule hezky za sebou. Návěsti a odbočovací tabule křižovatky Cheb-východ na 164. kilometru. Pohled ve směru R6 od Prahy. První je návěst /IS 6a/, oznamující blížící se mimoúrovňovou křižovatku. Je na ní symbol (piktogram) sjezdu z dálnice, který nahradil původně textové oznámení o sjezdu v angličtině - EXIT. Číslo sjezdu (exitu) je na těchto nových tabulích v oválném rámečku. Staré typy tabulí s textem a číslem se na mnoha místech v republice ještě objevují, ale jsou postupně nahrazovány novými. Bohužel zmizelo i textové označení sjezdu, které se lépe pamatovalo a řidič se mohl podle názvů "exitů" snadněji orientovat a mít přehled o tom, kudy právě projíždí. Nyní se na návěstích již názvy exitů nevypisují, ale naštěstí jsou stále uváděny v mapách a dalších tiskovinách. Běžně se uvádějí i při hlášení o kolonách a doporučeních, na kterém sjezdu se koloně nejlépe vyhnout. Je prokázáno, že číslo si řidič při hlášení v rádiu nezapamatuje, ale název ano anebo si jej při projíždění okolo tabule vybaví. Dnes to už na nových a rekonstruovaných úsecích bohužel nejde. Možná se někdy název sjezdu opět na tyto návěsti vrátí - alespoň ve formě dodatkových tabulek. V Česku jsou tyto návěsti vždy 1000 metrů před křižovatkou. Výjimečně však, pokud to situace nedovoluje, může být tabule umístěna v jiné vzdálenosti. Stejně jako na této křižovatce na R6, kde správnému umístění brání předcházející nájezd. Druhá návěst /IS 6b/ znázorňuje zjednodušeně tvar křižovatky a jednotlivé cíle jak pro odbočení, tak i ve volném směru. Na zeleném podkladě jsou cíle, ke kterým vede dálnice nebo rychlostnice. Na modrém podkladě jsou cíle, ke kterým vede normální silnice a na bílém podkladě jsou místní cíle, např. části obcí, letiště atd. Součástí názvů cílů jsou i čísla silnic a mezinárodních silnic. Tato návěst se v Česku instaluje 500 metrů před křižovatkou, pokud to opět situace umožňuje. Nad návěstí je tabulka s číslem "exitu" a jeho symbolem - celé v oválném rámečku. Vzadu jsou tabule u odbočovacího pruhu. V pozadí nadjezd, převádějící odbočku přes R6 do Chebu. (foto: ing. Petr Synek, 8.7.2005)

Návěst /IS 6f/ (vpravo), nacházející se vždy před křižovatkou u začátku odbočovacího pruhu. Začátek odbočovacího pruhu znázorňuje šikmá šipka. Na značce jsou i jednotlivé cíle a čísla silnic. Většinou se tyto návěsti na začátku odbočovacího pruhu instalují podél silnice, ale pokud je to nutné, umísťují se nad vozovkou (např. u víceproudých komunikací, pokud není podél komunikace místo apod.) V případě této křižovatky je tato tabule umístěna nad vozovkou, protože by se překrývala s tabulí instalované netypicky blízko před ní (IS 6b). V pozadí nadjezd, převádějící odbočku přes R6 do Chebu. (foto: ing. Petr Synek, 8.7.2005)

Sjezd z rychlostní silnice na konci odbočovacího pruhu. Přímo před zatáčkou je vždy umístěna tabule s dopravní značkou "výjezd /IS 7a/. Tato tabule (se šipkou doprava) z dálky upozorňuje řidiče, že jízdní pruh odbočuje z přímého směru. Stejně jako na předchozích tabulích, jsou i na této názvy cílů a čísla silnic. Oproti ostatním však může tabule mít modrou barvu a to v případě, že se z dálnice nebo rychlostní silnice odbočuje na obyčejnou silnici. Pokud by se odbočovalo jen na jinou dálnici nebo rychlostní silnici, byla by i výjezdová tabule zelená. Na menších křižovatkách nebo pokud je málo místa, či na obyčejných silnicích, může být namísto velké tabule s cíly - jen malá dopravní značka "výjezd /IS 7b/" ve tvaru klasické směrovky. V pozadí nadjezd, převádějící odbočku přes R6 do Chebu. Po stejném nadjezdu přichází i silnice od Chebu, jejíž nájezd na R6 je vidět za tabulí. (foto: ing. Petr Synek, 8.7.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 20.srpna 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 20.8.2005.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008