Kbely - dálniční křižovatka se silnicí II/610 (Kbelská)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Zhruba uprostřed klesání Kbelské ulice (silnice II/610) do Hloubětína vznikne nová MÚK s Vysočanskou radiálou. První úsek radiály sice bude končit na této MÚK, ale vyřeší se tím největší problém - průjezd tranzitní dopravy bytovou zástavbou. Poté co bude Vysočanská radiála zprovozněna, bude tranzitní doprava odkloněna na okruh a zamezen průjezd těžké nákladní dopravy přes Hloubětín a Černý Most. Dokončení je plánováno na přelom let 2007/8.
 

 září 2007

Pohled zpátky na most ze silnice směrem do Hloubětína. Vpravo za svodidly vede směr do Letňan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z okraje silnice na západní nájezdové rampy. Vpředu nedokončená rampa, po níž v budoucnu povede Vysočanská spojka až z Libně. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Dočasný konec rampy, která jednou bude prodloužena až k zemi, aby na ní mohla najíždět vozidla od Libně a Vysočan. Pohled odspodu do protisměru. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na východní most radiály od jihu. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled odspodu na východní "zdvojený" most (vpravo). Jeho zešikmený tvar vpravo vzadu dává najevo, že se most vzadu zužuje - respektive se spojují dva mosty v jeden. Zprava se totiž napojuje most se silnicí od Vysočan, takže přímo nad Průmyslovou spojkou bude rozplet. Místo rozpletu je zespodu poznat i podle pilířů, které se rozšiřují, až se z nich stanou dva vedle sebe. Stejně tak i tvar naspodu mostovky. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled od jihozápadu na spodní část mostovek všech tří mostů. Vlevo most se sjízdnou rampou od Boleslavi. Vpravo most s nájezdovou rampou do Boleslavi a vpravo na kraji se napojuje most od Vysočan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled od severovýchodu na spodní část mostovek. Vpravo sjezdová rampa od Boleslavi, vlevo nájezdová. Rampy pro pokračování komunikace dále do Vysočan a Libně zatím chybí. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na přemostění Průmyslového okruhu od severozápadu - ve směru okruhu do Hloubětína. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Opěrná zeď a upravený zářez podél silnice směrem do Letňan. Pohled z připojovacího pruhu křižovatky pro směr od Boleslavi do Hloubětína. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Odbočovací pruh pro směr Průmyslového okruhu od Letňan. Vlevo zatím ještě slepý výčnělek, připravený pro napojení nájezdové rampy do Boleslavi. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Slepý výčnělek u připojovacího pruhu, přichystaný pro napojení rampy se sjezdem od Boleslavi. Pohled ve směru do Hloubětína.(Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Práce na mostě. Zatímco se někde již pokládá izolace mostovky, jinde se ještě připevňují boční obklady. Pohled od severu. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Práce na mostě při pohledu ze svahu nad křižovatkou. Zajímavé a nezvyklé zvlnění mostovky není jen tak pro nic. V budoucnu se zde pravděpodobně bude oddělovat rampa pro pokračování radiály do Vysočan. Pohled od severu. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Detail mostovky rampy v místě nápadného zvlnění. Nyní se zde provádí hydroizolace. Pohled od jihozápadu.  (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Začátek nájezdové rampy, kudy budou jezdit řidiči od Letňan do Boleslavi (Z D8 k R10 a R1). Vlevo sjezdová rampa. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled přes rampy k jihovýchodu - směrem k Hrdlořezům a Měcholupům. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z rampy dolů do údolí na průmyslové Vysočany. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z rampy přes Vysočany dále k jihu. V pozadí mrakodrapy na Pankráci. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na rampy a most ve směru do Boleslavi (k R10). V pozadí vpravo sídliště v Hloubětíně a v Černém Mostě. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Práce na mostě přes Průmyslový okruh při pohledu z točitých ramp. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Upevňování sloupků zábradlí na rampách křižovatky. Vpravo sjezd, vlevo nájezd. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Detail uchycení sloupku zábradlí mostu. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Detail nedokončené kanalizační vpusti na okraji vozovky mostu. Přes otvor ještě samozřejmě přijde poklop a na díru, přes kterou je vidět trávník, se navlékne svod (okapní roura). (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na vozovku mostu ve směru z Letňan do Boleslavi. Zprava se k tomuto mostu připojuje most radiály od Vysočan a Libně.(Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z mostu radiály, která povede z Libně a Vysočan a vzadu se napojuje na most s nájezdem od Letňan. Dozadu povede radiála směrem k R10 do Boleslavi. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled do protisměru východního mostu, který se vzadu rozdvojuje. Zatímco radiála z Vysočan a Libně povede na snímku zleva, zprava se připojuje nájezd od Letňan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled do protisměru na dočasný konec mostu radiály, která povede z Vysočan a Libně. Vpravo rampy. V pozadí v údolí jsou pražské Vysočany. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z dočasného konce mostu pro radiálu z Vysočan - na nájezdovou (vlevo) a sjezdovou rampu křižovatky. Podél těchto ramp jednou povede i rampa mostu radiály z Vysočan, která se musí z prudkého svahu v pozadí (u vysokého napětí) vyšplhat až do této výšky. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Konec nedostavěné rampy pro radiálu směrem od Vysočan. Pohled ze sousední rampy pro nájezd na radiálu od Letňan. Vzadu vlevo mimo snímek se obě rampy spojují v jeden most. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z dočasného konce mostu na pilíř (sloup), který zatím ponese jen tento konec. Další část mostovky se začne budovat až s dalším úsekem radiály do Vysočan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z dočasného konce mostu na směr do Boleslavi. V pozadí v oblouku mostu se budou komunikace spojovat rozpletem. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z mostu na Kbelskou ulici (Průmyslový okruh) směrem do Hloubětína (v pozadí). Vlevo je již vybudována odbočka pro nájezd směrem k R10, ale po několika metrech zatím končí. Uprostřed čtyřpruhové Kbelské ulice chybí svodidla, protože jsou jízdní pruhy střídavě dle potřeb stavitelů posouvány sem a tam. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled od rozpletu k východnímu konci mostu ve směru do Boleslavi. Vzadu se teprve začíná upravovat terén pro těleso silnice. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na východní konec pravého mostu křižovatky ve směru do Boleslavi. Za opěrou je ještě nezasypaný terén, ale napravo je pro násyp už dokončena opěrná zeď. Vzadu se teprve připravuje těleso komunikace. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z předmostí na východním konci mostu (rampy) pro sjezd ve směru od Boleslavi do Hloubětína. Vlevo předěl mezi mosty. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Východní konec mostů při pohledu ve směru od Boleslavi. V pozadí vlevo na kopci žižkovský vysílač. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled od východu na vnitřní stranu opěrné zdi na východním konci mostu. Vzadu nedokončený most pro radiálu z Vysočan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Detail vnitřní strany opěrné zdi na východním předmostí. Vzadu povede místo cesty nájezd na radiálu do Boleslavi od Hloubětína. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na most křižovatky z východní náhorní plošiny, kudy radiála povede směrem od Boleslavi. Uprostřed je vidět konec opěrné zdi, vlevo od ní bude nájezd z Hloubětína do Boleslavi. U náklaďáků vpravo zase povede sjezd od Boleslavi do Letňan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled od mostu na stavbu tělesa radiály směrem do Boleslavi. V těchto místech bude zprava nájezd a vlevo z opačného směru sjezd. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Příprava tělesa pro trasu radiály směrem do Boleslavi. Pohled od křižovatky s Kbelskou ulicí. V pozadí za stromy vznikne ekotunel. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Hydroizolace mostovky asfaltovými pásy.(Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z cesty pro stavbaře, která se brzy změní ve sjezdovou větev z radiály ve směru od Boleslavi do Letňan. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z mostu k severozápadu. Vpravo opěrná zeď u svahu podél Kbelské ulice směrem do Letňan. Vpravo se zatím připojuje cesta pro stavbaře, ale později zde bude přípojka sjezdu z radiály ve směru od Boleslavi. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled z mostu na zatím ještě nenapojené rampy na Kbelskou ulici, ve směru do Hloubětína. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Konec obou ramp u Kbelské ulice. Pohled od jihu. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Detail základové části pilíře s hydroizolačním nátěrem. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pilíř rampy při pohledu seshora. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Živičný (asfaltový) povrch už na jedné z ramp.(Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled na Kbelskou ulici před křižovatkou, směrem dolů - do Hloubětína. Vzadu jsou již postaveny brány pro instalaci návěstních tabulí. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

 září 2007 - sousední křižovatka Kbelská / Mladoboleslavská - provoz

Celkový pohled od jihu na křižovatku Kbelské s Mladoboleslavskou ulicí. Kbelská (Průmyslový okruh) se zařezává do hlubokého zářezu, zpevněného opěrnými zdmi, nad nimiž vedou spojovací rampy. Vlevo nájezd na Kbelskou ve směru do Hloubětína, vpravo sjezd od Hloubětína. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Vysoké opěrné zdi svírají Kbelskou ulici. Vpravo rampa pro sjezd od Hloubětína. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

Pohled pod nadjezd s Mladoboleslavskou ulicí, ve směru Kbelské ulice do Letňan (k dálnici D8). V pozadí sídliště v Letňanech. (Foto: Marek Bělor, 22.9.2007)

 listopad 2006

Příjezd k budoucí mimoúrovňové křižovatce po silnici od Hloubětína. Jízdní pruhy jsou kvůli výstavbě přemostění zúženy a mírně posunuty doleva. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

Stavba přemostění při pohledu od Hloubětína. Vpravo již vybudovaný odbočovací pruh pro nájezd na R10 do Mladé Boleslavi. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

Pohled od jihovýchodu na stavbu přemostění průmyslového okruhu a stavbu různých ramp křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

Pohled pod mostem ve směru od Hloubětína. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

Průmyslový okruh za podjezdem, ve směru od Hloubětína. Vpravo se buduje připojovací větev křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

Pohled z Průmyslového okruhu na dokončené jižní rampy Vysočanské radiály. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

Stavba připojovacího pruhu křižovatky, kde budou na Průmyslový okruh směrem k dálnici D8 najíždět vozidla od Mladé Boleslavi. Na konci se připojovací pruh opět změní v odbočovací před křižovatkou u Klíčova (v pozadí). Kvůli rekonstrukci pravého profilu Průmyslového okruhu je vzadu doprava svedena do levého profilu. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 září 2006

Letecký pohled na stavbu křižovatky od západu. Zleva doprava vede současný Pražský okruh (Kbelská ulice) směrem od D8 dolů do Hloubětína. Některá mostní pole jsou již dokončena, ale hlavně přes Kbelskou ulici se teprve montují. Doprava je proto částečně svedena na provizorní objížďku staveništěm. Krajní most (rampa vpředu) bude sloužit k nájezdu od R8 k R10. Pro opačný směr bude teprve postavena větev v horní části snímku. Vnitřní most (rampa vzadu) poslouží ke sjezdu od R10 dolů do Hloubětína. K opačnému směru poslouží nájezd, který se bude stavět v pravém horním rohu snímku. Na mostě vpravo se rovněž přistavuje rozplet, který bude později sloužit po prodloužení Vysočanské radiály až do Libně (na snímku směrem dolů). Vlevo nahoře plocha kbelského letiště. (Foto: Miroslav Brabec, 9.9.2006)

 březen 2006 - letecké záběry

Letecký pohled na křižovatku od severovýchodu. Zleva stoupá Průmyslový okruh z Hloubětína. (foto: archiv L, 19.3.2006)

Letecký pohled od severozápadu, ve směru Průmyslového okruhu do Hloubětína. Vpředu křižovatka se silnicí II/610 do Staré Boleslavi (doleva). Vzadu vlevo staveniště křižovatky s Vysočanskou radiálou (R10). V pozadí vysočanská průmyslová zóna s areálem někdejšího ČKD. (foto: archiv L, 2.3.2006)

Sousední křižovatka se silnicí II/610 do Staré Boleslav při pohledu od jihu. Dozadu pokračuje Průmyslový okruh směrem k Letňanům a dálnici D8. (foto: archiv L, 2.3.2006)

 srpen 2005

Pohled od severu na staveniště Vysočanské radiály. Vlevo výstavba ramp. Vpravo dole bude v budoucnu radiála pokračovat do Libně (doprava). (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Pohled z dolní opěry pro zakončení rampy. Vpravo sloupy pro nesení ramp. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Výstavba Vysočanské radiály směrem do Turnova. Doprava směr Průmyslového okruhu do Hloubětína. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Pohled z dolní opěry na Průmyslový okruh. Takto budou najíždět na Průmyslový okruh do Hloubětína vozidla, sjíždějící z Vysočanské radiály od R10. Vzadu (za autobusem) jsou vidět zemní práce na radiále směrem do Turnova. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Vlevo "horní" opěra pro rampu spojovací větve křižovatky. Pohled ve směru Průmyslového okruhu do Letňan a k dálnici D8. Tady budou odbočovat vozidla od Letňan (seshora) na Vysočanskou radiálu. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Pohled na pilíře pro rampy z horní opěry. Vlevo vzadu dolní opěra pro zakončení rampy od R10 do Hloubětína. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Pohled na pilíře pro rampy z horní opěry. Vlevo bude rampa R10-Hloubětín, vpravo Letňany-R10. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Výstavba pilířů pro dvě rampy spojovacích větví křižovatky. Pohled od severu z Průmyslového okruhu. Vzadu dole průmyslová část pražských Vysočan. Sloupy vpředu ponesou rampu pro sjezd z Vysočanské radiály do Hloubětína. Sloupy vzadu ponesou rampu pro nájezd z Průmyslového okruhu od Letňan (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Detail jednoho z již dokončených pilířů. Zajímavé je rozložení panelů všude kolem, aby na nich mohla být postavena podpůrná konstrukce pro zhotovení ramp. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Zde již bylo na Průmyslovém okruhu dokončeno rozšíření vozovky o další pruh, který bude sloužit jako připojovací a odbočovací. Pohled ve směru do Hloubětína. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

Trochu roztřepená fotografie zakládání konstrukce pro další pilíř rampy. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

 únor 2005 - zahájení výstavby MÚK

Kbelská ulice ve směru klesání do Hloubětína. V tomto prostoru vznikne nová MÚK s Vysočanskou radiálou, která tu bude v první fázi končit. Počátkem roku 2005 došlo k uzavření rychlého jízdního pruhu ve směru do Hloubětína z důvodu výstavby přejezdů ve středním dělicím pruhu (na snímku). V další fázi bude stavba pokračovat výstavbou odbočovacího a připojovacího pruhu ve směru do Hloubětína. V pozadí Hloubětín a za ním Černý Most. Obě tyto městské části si po dokončení Vysočasnké radiály oddychnou. Kamiony již nebudou moci sjíždět po Kbelské ulici dolů do Hloubětína. Pohled z nadjezdu MÚK s ulicemi Čakovická a Mladoboleslavská. (Foto poskytnula firma: Proznak v.s.p., 2.2.2005)

 listopad 2003

V těchto místech, kde se lomí stoupání by za několik let měla být zahájena výstavba MÚK. Pohled z Kbelské ulice, při stoupání směrem od Hloubětína. (Foto: Jan Slovík, 7.11.2003)

Prudké stoupání Kbelské ulice směrem od Hloubětína výrazně zpomaluje rychlost nákladních vozidel. Pokud se další nákladní vozidlo snaží předjíždět, zpomalí se provoz úplně. V opačném směru zase vznikají kolony kvůli světelné křižovatce, která se nachází na konci prudkého klesání do Hloubětína. Průjezd tranzitní dopravy tímto nebezpečným úsekem vyřeší až stavba Vysočanské radiály. (Foto: Jan Slovík, 7.11.2003)

Kousek za křižovatkou s Vysočanskou radiálou se v Kbelské ulici ve směru do Letňan nachází MÚK. Zde se nyní odbočuje pouze k Proseku a do Kbel, ale původně zde musel odbočovat i veškerý tranzit. Nyní tranzit pokračuje po Kbelské až k dálnici D8. Podobně to bude i po dokončení Vysočanské radiály, dokud se nedostaví severní část Pražského okruhu R1. (Foto: Jan Slovík, 7.11.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 1.dubna 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 27.3.2009.
 poslední změny na stránce: 27. března 2007