Ropice - křižovatka se silnicí II/468 (jižní)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2008 - po zprovoznění křižovatky

Pohled z přeložky silnice I/11 vedoucí od R48 do Jablunkova. Vpředu zprava se napojuje silnice II/468 od Českého Těšína (stará silnice I/11). V pozadí ropická křižovatka. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Panoramatický záběr křižovatky při pohledu ze silnice směrem do Jablunkova. Vpravo se sjíždí do Třince, zleva se od Třince přijíždí. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled na křižovatku od severu, ve směru od Těšína. Vpravo sjezd s nadjezdem k silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Celkový pohled z nadjezdu na severní část křižovatky. Zprava nájezd na I/11 směrem do Těšína (R48), zleva do Jablunkova (dolů pod most). V pozadí Český Těšín. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)

Pohled od západu, z mostu přes železniční trať Český Těšín-Jablunkov - na silnici II/468 do Třince. Vpředu připojovací pruh za sjezdem z I/11 od Jablunkova. V pozadí křižovatka s místní komunikací - původní silnicí II/468 do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Jízda po nadjezdu (přes silnici I/11), po sjezdu z I/11 od Těšína k silnici II/468 do Třince. Zprava vede rampa sjezdu z I/11 od Jablunkova. V protisměru jezdí vozidla od Třince do Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Štít rozpletu mostu přes železniční trať. Pohled od jihu, z ramena pro nájezd ve směru do Jablunkova. Vzadu vede rameno pro nájezd směrem do Těšína. Vpředu bariéra tlumící případný náraz vozidla. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Detail rozpletu dvou mostů, vedoucí kousek těsně vedle sebe. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Rozplet mostu a nájezdových ramp se silnicí II/468. Pohled ve směru od Třince. Vlevo příjezd od Jablunkova a uprostřed od Těšína. Vpravo nájezd k I/11 do Těšína a středem do Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z jedné z ramp na východní část křižovatky s mostem přes železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled ze sjezdové rampy k jihu - na původní starou silnici I/11 (vpravo) a její přeložku vlevo (s kamionem). (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z nadjezdu křižovatky k jihu, ve směru silnice I/11 do Jablunkova. Vlevo sjezd k silnici II/468 (od Jablunkova). Vpravo torzo původní staré silnice I/11. Vzadu obec Ropice.(Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Most přes železniční trať se silnicí II/468 směrem od Třince. Pohled od severovýchodu. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
  Most přes železniční trať se silnicí II/468 směrem od Třince. Pohled od jihovýchodu. V pozadí nájezdové rampy křižovatky. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z železniční zastávky Ropice k severu - na most se silnicí II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Křižovatka nové silnice II/468 se starou (vpředu). (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled k západu - z křižovatky silnice II/468 se původní starou silnicí. Vpředu most přes místní komunikaci, vzadu nájezdové rampy křižovatky se silnicí I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Most přes místní komunikaci na nové silnici II/468, při pohledu z původní silnice od Těšína do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Příjezd po původní staré silnici (II/468) od Těšína ke křižovatce s její přeložkou. Ta vede doprava k silnici I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)

 červen 2008 - před zprovozněním křižovatky

Provizorní provoz při průjezdu křižovatkou. Pohled ve směru I/11 do Českého Těšína (v pozadí) a k R48. Vlevo nájezd a sjezd k II/468 směru do Jablunkova, vpravo nájezd na I/11 ve směru do Těšína. Pohled z nadjezdu křižovatky k severu. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Severní prostor křižovatky na konci obce Ropice. Pohled ve směru I/11 do Těšína (k R48). Doprava se bude sjíždět k II/468 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Příjezd k dokončované křižovatce od Českého Těšína a rychlostní silnice R48. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Zatím ještě uzavřený odbočovací pruh pro sjezd k silnici II/468 do Třince. Pohled ve směru do Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Rozplet ramen křižovatky na silnici II/468 do Třince. Vlevo rampa směru do Těšína, vpravo do Jablunkova, které je společné pro sjezd do Třince. Pohled k východu, z tohoto ramene. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Most se silnicí II/468 do Třince (doprava). V pozadí vlevo je vidět nájezd na silnici I/11 směrem do Těšína (k R48). Pohled od jihu. Dozadu vede železniční trať směrem do Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Východní konec mostu silnice II/468. Západní konec (mimo záběr vlevo) končí rozpletem křižovatky se silnicí I/11. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Jedinečný trojitý rozplet na západním konci mostu přes železniční trať. Pohled od východu, ve směru z Třince. Pravá rampa patří nájezdu na I/11 směrem k R48 (do Těšína). Po levé rampě se bude sjíždět z I/11 od Jablunkova k II/468 do Třince. Prostřední rampa je obousměrná a slouží pro nájezd směrem I/11 do Jablunkova a sjezd z I/11 od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Most pro novou silnici II/468 z Třince, směrem ke křižovatce s I/11 (v pozadí). Vpředu odbočka k původní silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)

 květen 2008 - dokončování křižovatky a mostů

Pohled z přeložky silnice I/11 směrem do Jablunkova - na stavbu nájezdové rampy a estakády silnice II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Nadjezd křižovatky silnice I/11 ve směru do Jablunkova. Vpravo vpředu se odpojuje rameno, vedoucí po nadjezdu k silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Nadjezd křižovatky silnice I/11 ve směru od Jablunkova. Vpravo vpředu se odpojuje rameno, vedoucí k silnici II/468 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)(Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Rampa, vedoucí od silnice I/11 k II/468 směrem do Třince. Vzadu začíná estakáda přes železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Rozestavěná estakáda nad železniční tratí, při pohledu od jihu, ze železniční zastávky Ropice. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Rozestavěný nadjezd silnice II/468 přes místní komunikaci, při pohledu od železniční trati (od jihozápadu). (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Napojení stávající silnice II/468 na její novou přeložku, ve směru do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Rozestavěná přeložka silnice II/468 ve směru od Třince. Pohled z mostu přes místní komunikaci. Vzadu silnice vede přes železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)

 říjen 2007 - stavba křižovatky s estakádou

Pohled na most od jihu, ze železniční zastávky Ropice. (Foto: Jiří Karpeta, 27.10.2007)
Pohled na most od jihu, od říčky Ropičanky. (Foto: Jiří Karpeta, 27.10.2007)
Asfaltový povrch vozovky na silnici I/11 (doleva) a sjezdu od Jablunkova (vpravo). (Foto: Jiří Karpeta, 27.10.2007)
Betonáž mostovek na rampách mostu pro sjezd a nájezd od Těšína. Vpředu rozestavěná silnice I/11. Pohled ze stávající silnice I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 27.10.2007)

 září 2007 - stavba křižovatky s estakádou

Příjezd od Ropice ke staveništi estakády přes železniční trať Těšín-Třinec. Tudy se ze silnice I/11 směrem od Třince bude po rameni odbočovat k silnici II/468. Vzadu začíná rampa pro boční nájezd na most. Vzadu před jeřábem je vidět stavbu pokračování estakády. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Estakáda pro silnici II/468 přes železniční trať Těšín-Třinec, při pohledu od jihu - z místa kde most překračuje i říčku Ropičanku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled z rozestavěné přeložky silnice I/11 do Těšína u Ropice. Vzadu se staví mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/468. Rovně povede silnice I/11 do Těšína, která vzadu podchází estakádu. Doprava se bude odbočovat k silnici II/468. Vlevo ještě stále vede stará silnice I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Nová silnice I/11 ve směru do Těšína, podcházející estakádu se silnicí II/468. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Rozplet estakády v křižovatce. Nalevo pokračuje estakáda se silnicí II/468, která se napojí na silnici I/11 do Třince i do Těšína. Vpravo vede k estakádě rampa, po které povede sjezd ze silnice I/11 od Třince k silnici II/468. Vpředu nedokončená přeložka silnice I/11. Pohled ze staré silnice I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 červen 2007 - stavba křižovatky a přeložky I/11

Pohled ze staré silnice I/11 směrem do Těšína - na stavbu její přeložky u autobusové zastávky v Ropici. Vzadu se buduje mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/468 a estakádou přes železniční trať do Třince. Přeložení kromě staré silnice I/11 neujde ani budka na zastávce. Ta však bude spíše zbourána a nahrazena jinou. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Místo v Ropici, kde se bude stávající silnice I/11 ve směru do Těšína odklánět od své stávající trasy na novou přeložku (vzadu vlevo). Pohled od jihu. Vpravo stavební dvůr. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Stavba západního konce estakády se silnicí II/468, na kterou se bude odbočovat z nové silnice I/11 ve směru od R48. Přes tento konec estakády se také bude najíždět na silnici I/11 směrem do Třince. Pohled ze staré silnice I/11 směrem do Třince, která bude zrušena a v tomto místě jí přeruší rameno křižovatky. Nová silnice I/11 povede okolo kupy písku uprostřed snímku. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Pohled ze staré silnice I/11 směrem do Třince - na výstavbu přeložky silnice I/11 a jižní část křižovatky se silnicí II/468. V pozadí vlevo se staví sjezd z nové I/11 k II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Napojení přeložky silnice I/11 v Ropici na původní silnici směrem do Třince (k jihu). (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)

 duben 2007 - stavba estakády a mostu přes místní komunikaci na II/468

Dokončování opěr mostů přes místní komunikaci (starou silnici II/468 - vpředu) a železniční trať Těšín-Třinec (vzadu). Mezi opěry obou mostů nakonec přijde navršit násep. Pohled ve směru silnice II/468 z Třince - z budoucí odbočky ke staré silnici u Ropice (od mostu přes Olši). V pozadí vzniká MÚK se silnicí I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 8.4.2007)

 březen 2007 - stavba estakády a mostu přes místní komunikaci na II/468

Pohled z prostoru křižovatky - na násep vedoucí k začátku budoucí estakády, překračující vpředu říčku Ropičanku a vzadu železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Stavba pilířů estakády u železniční trati (vzadu) a říčky Ropičanky. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Stavba pilířů estakády u železniční trati. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Stavba opěr mostu přes místní komunikaci pro silnici II/468. Pohled od jihu, z komunikace, napojující se vzadu na stávající silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Stavba opěr mostu přes místní komunikaci pro silnici II/468. Pohled od severu, z odbočky ze stávající silnice II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Staveniště západně od mostu přes místní komunikaci. Vpravo začíná estakáda přes železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Násep a východní opěra estakády přes železniční trať. Pohled ve směru rozestavěné silnice II/468 od Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Bednění pro betonáž skeletu východní opěry mostu přes místní komunikaci. Pohled od východu. V pozadí železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)

Betonáž východní opěry (vpředu) mostu přes místní komunikaci, ve směru silnice II/468 od Třince. V pozadí východní opěra estakády přes košickou železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Pohled od zatáčky - na stavbu mostu silnice II/468 přes místní komunikaci. V pozadí je vidět začátek rozestavěné estakády přes železniční trať a říčku Ropičanku. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Pohled od mostu přes Olši/Olzu přes provizorní zatáčku, kde se silnice II/468 z Třince stáčí do své původní trasy. Vzadu se již staví pokračování k nové křižovatce s I/11. Vpředu se staví most přes místní komunikaci. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Východní začátek estakády pro silnici II/468, která se napojuje na silnici I/11. Pohled od severu. Vlevo násep mezi estakádou a mostem přes místní komunikaci. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Prostor křižovatky od západu, při pohledu ze stávající silnice I/11. Vzadu se staví náspy a rampy pro napojení silnice II/468, která povede po estakádě přes říčku Ropičanku a železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Staveniště křižovatky. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Panoramatický snímek stavby pilířů mostu v místě, kde překračuje říčku Ropičanku. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Panoramatický snímek stavby pilířů mostu v místě, kde překračuje železniční trať z Ostravy na Slovensko. Vpravo za náspem se staví most přes místní komunikaci, za nímž se na novou přeložku napojí stávající silnice II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)

 říjen 2006 - počátky výstavby

Výstavba mimoúrovňové křižovatky přeložky I/11 s přeložkou II/468 u Ropice. Dozadu povede rameno křižovatky k mostu přes železniční trať. Pohled ze staré silnice I/11 k severovýchodu. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Stávající silnice I/11 směrem do Těšína, která bude v tomto úseku zcela nahrazena přeložkou, vedoucí podél ní vpravo. Vzadu vpravo se staví křižovatka se silnicí II/468 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Příprava staveniště estakády přes železniční trať (Těšín-Třinec) (vzadu) a mostu přes místní komunikaci (vpředu). Plocha mezi tratí a silnicí se připravuje pro založení náspu mezi oběma mosty. Pohled ve směru budované silnice II/468 z Třince, která se za tratí na mimoúrovňové křižovatce napojí na silnici I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Zakládání náspu pro silnici II/468 mezi mostem přes místní komunikaci a železniční tratí. Pohled z odbočky k místní komunikaci (k jihu). (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Odbočka na starou silnici, která vede k Ropické zastávce a vedla původně k mostu přes řeku Olši. Zleva doprava přes ní povede most přeložky silnice II/468 z Třince. Pohled z odbočky k jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Stará silnice vedoucí od původního mostu přes Olši do Těšína (k severu). Vzadu se napojuje na přeložku, která vede po náspu vpravo na již vybudovaný most přes řeku. Uprostřed snímku povede přes starou silnici směrem od náspu most. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Příprava staveniště estakády přes železniční trať (Těšín-Třinec) (vzadu) a mostu přes místní komunikaci (vpředu). Plocha mezi tratí a silnicí se připravuje pro založení náspu mezi oběma mosty. Pohled z náspu již hotové části silnice, ve směru budované části silnice II/468 z Třince, která se za tratí na mimoúrovňové křižovatce napojí na silnici I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
  Zástavba u Ropické zastávky a okolo ní vedoucí stará silnice II/468 do Třince, která se tu stáčela k původnímu mostu přes řeku Olši. Pohled od severu - z náspu přeložky silnice, vedoucí k novému mostu přes řeku (vlevo mimo záběr). Vpravo mimo záběr vyroste most přes starou silnici, nyní už jen slepou místní komunikaci. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Pohled z přeložky silnice II/468 k severu, kudy je provoz zatím sveden ke staré silnici do Těšína (vzadu). Část komunikace (zatáčka napravo) bude po dokončení stavby sloužit už jen jako odbočka ke staré silnici. Vlevo dole vede stará silnice, dnes místní komunikace, přes kterou povede most silnice II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Výjezd od Těšína na násep, kde se bude stará silnice II/468 napojovat na novou silnici. Zatím byla vybudována s předstihem jen první etapa s mostem přes řeku Olši a k ní byla přivedena krátká spojka od staré silnice (na snímku). Značka upozorňuje na prudkou zatáčku, která zatím nahrazuje křižovatku. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
Prudká zatáčka, kterou se silnice II/468 zatím napojuje na most přes řeku Olši (vzadu), který byl vybudován s předstihem. Namísto zatáčky vznikne pouze přípojka staré silnice, odkud je pořízen snímek. Nová silnice povede doprava po mostech přes starou silnici a železniční trať ke křižovatce s I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 1.10.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. ledna 2008.
 doplněno a upraveno 28.8.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008