Svibice - křižovatka se silnicí II/468 (severní)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2008 - po zprovoznění přeložky silnice I/11

Příjezd po II/468 od Českého Těšína ke křižovatce s novou silnicí I/11. Kvůli bezpečnosti dočasně obousměrného provozu byly rozloženy středové "kužely". (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z nájezdu od Českého Těšína ve směru do Třince. V pozadí křižovatka Ropice. Vpravo odbočka k původní silnici I/11 do Třince (nyní účelová komunikace). (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Příjezd po II/468 od Českého Těšína ke křižovatce s novou silnicí I/11 (po mostě). Vlevo se buduje sjezd ve směru od Jablunkova, který je zatím přerušený silnicí k žel. přejezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z přeložky silnice I/11 vedoucí od R48 do Jablunkova. Vpředu zprava se napojuje silnice II/468 od Českého Těšína (stará silnice I/11). V pozadí ropická křižovatka. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled ze silnice II/468 od Českého Těšína (původně I/11) vedoucí ke křižovatce s novou I/11. Pro nájezd je nutné podjet obloukem estakádu. V opačném směru se zatím jezdí po stejném rameni, ale po dokončení se bude přijíždět přímo - po samostatném rameni od Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Zprovozněná estakáda v západní části křižovatky, se novou silnicí I/11. Pohled ve směru do Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z nové silnice I/11 na výstavbu sjezdu do Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Estakáda s novou silnicí I/11 směrem k R48. Pohled od křižovatky. Vzadu estakáda překonává železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Celkový pohled na křižovatku od jihu. Vlevo vzadu estakáda se silnicí I/11 směrem k R48. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Sjezd ze silnice I/11 k silnici II/468 do Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled přes železniční trať Český Těšín - Třinec: na estakádu se silnicí I/11, která vede i přes železniční trať Český Těšín - Frýdek-Místek. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Východní konec estakády se silnicí I/11, vedoucí i přes rameno křižovatky. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Zastávka autobusu na rameni směrem od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Podjíždění silnice I/11 po nájezdu od Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Estakáda se silnicí I/11 směrem k R48. Vpředu vede přes železniční trať do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Detail estakády v místě nad železniční tratí. Pohled od severu. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled (z nájezdu) pod estakádou v jejím směru k západu - k R48. Vpředu železniční trať. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled pod estakádou v jejím směru k východu - do Jablunkova. Vpravo se na I/11 napojuje silnice II/468 od Českého Těšína, vpravo vzadu se naopak odpojuje v opačném směru. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Stavba rampy pro sjezd ze silnice I/11 od Jablunkova. Pohled od estakády k severovýchodu. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled na podjezd estakády - do budoucího protisměru ramene křižovatky, vedoucího od Českého Těšína. Zatím se tudy jezdí obousměrně, protože rameno pro sjezd (vpravo) ještě není dokončeno. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled od podjezdu estakády - do budoucího protisměru ramene křižovatky, vedoucího od Českého Těšína. Zatím se tudy jezdí obousměrně, protože rameno pro sjezd (vpravo) ještě není dokončeno. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Násep s nájezdem na silnici I/11 od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Uzavřený železniční přejezd na původní silnici II/468. Za přejezdem se staví rampa pro sjezd z I/11 do Českého Těšína. Pohled od východu. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Stavba rampy pro sjezd ze silnice I/11 od Jablunkova. Pohled z nájezdového ramene do Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Nedokončený násep pro sjezdovou rampu do Českého Těšína. Pohled od trati. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Uzavřený, ale ještě nezrušený železniční přejezd původní silnice II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Likvidace původní silnice přes železniční přejezd. Pohled ze silnice II/468 z Českého Těšína. Rameno pro sjezd od Jablunkova vznikne namísto silnice. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Bourání původní silnice II/468 před železničním přejezdem, která musí ustoupit sjezdové rampě do Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)
Pohled z náspu rozestavěné sjezdové rampy do Českého Těšína. Vzadu už byl s předstihem vybudován most přes potok. Před ním se právě likviduje vozovka původní silnice II/468 do Třince, která trasu náspou křižuje. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)

 červen 2008 - před zprovozněním přeložky silnice I/11

Pohled ve směru I/11 do Jablunkova - na začátek estakády přes železniční trať a těšínskou silnici II/468. Křižovatka s touto silnicí se nachází za zatáčkou. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Zatím obousměrný provoz po budoucím nájezdu ve směru Těšín-Jablunkov. Dopravní značky však už byly rozmístěny jako na jednosměrné silnici, což může řidiče klamat. Pohled ze železniční zastávky na estakádu se silnicí I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)

 květen 2008

  Odbočka k silnici II/468 a železničnímu přejezdu s autobusovou zastávkou. Vše na snímku bude postupně zrušeno a přemístěno. Pohled od západu. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Nová zastávka a estakáda pro silnici I/11. Pohled z ramene křižovatky ve směru od Těšína.(Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Dočasná odbočka z ramene křižovatky k železničnímu přejezdu. Vzadu uprostřed násep pro budoucí rameno do opačného směru. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Zatím ještě nezrušený a provozovaný železniční přejezd na stávající silnici II/468, která se vzadu zatím ještě napojuje na stávající silnici I/11. Pohled od východu, ve směru od Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Železniční přejezd na stávající silnici II/468. Pohled od severovýchodu. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)
Pohled přes železniční trať na rozestavěnou křižovatku nové silnice I/11 se silnicí II/468 do Těšína. Vpředu vede od železničního přejezdu stávající silnice II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 14.5.2008)

 září 2007 - stavba estakády a východního ramene křižovatky

Provizorní odklon původní silnice I/11, která byla zasypána náspem budované přeložky, vedoucí po estakádě (vzadu). Pohled ve směru do Těšína. Objížďka strmě stoupá na náspu, na němž se napojuje na jedno z ramen křižovatky. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Provizorní odklon dopravy, vedený po rameni křižovatky, který bude později sloužit pro nájezd na silnici I/11 od Těšína a sjezd. Nájezd (sjezd) povede pod mostem vzadu a pak prostorem kde stojí červené auto a napojí se na novou silnici I/11. V opačném směru budou vozidla sjíždět z I/11 po přejetí estakády ke staré silnici do Těšína (dozadu pod most). Estakáda se staví dozadu směrem k R48. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
S předstihem vybudované rameno křižovatky pro nájezd ze staré silnice od Těšína na novou silnici I/11 směrem do Třince a sjezd z I/11 (od R48 - zprava) ke staré silnici do Těšína. Zatím rameno slouží k objížďce staveniště. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled k severu, směrem do Těšína. Vlevo vede západní rameno křižovatky, na které je zatím svedena doprava silnice I/11. Původní silnice byla zlikvidována (vpravo) a namísto ní se v těchto místech staví sjezd z nové silnice I/11 na starou silnici do Těšína. Zprava zatím staveniště kříží stará trasa silnice II/468, která byla dočasně prodloužena k západnímu rameni. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Prostor kudy dříve vedla silnice I/11 postupně nahrazuje násep pro sjezd (východní rameno) z nové silnice na starou silnici do Těšína (doleva). Pohled ze západního ramene. Hlavní trasa nové silnice I/11 vede vpravo mimo záběr. Vpředu manipulační odbočka. Vlevo vzadu jsou vidět závory železničního přejezdu na staré silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Stavba mostu přes vodoteč na rameni křižovatky pro sjezd do Těšína (dozadu). Vpředu trasu ramene zatím kříží prodloužená stará silnice II/468, vedoucí k železničnímu přejezdu (doprava). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Provizorní průjezd staveništěm na silnici II/468 směrem do Třince přes železniční přejezd. Vpředu silnici, která bude zrušena, kříží stavba sjezdu z křižovatky směrem do Těšína (doleva). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Stavba mostu přes vodoteč na rameni křižovatky pro sjezd do Těšína (směrem odzadu). Vzadu za mostem trasu ramene zatím kříží prodloužená stará silnice II/468, vedoucí k železničnímu přejezdu (vlevo u domku). V pozadí na náspu se buduje nová silnice I/11 směrem do Třince (dozadu - k jihu). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 srpen 2007 - stavba estakády v prostoru křižovatky

Výstavba estakády silnice I/11 přes železniční trať Těšín-Frýdek v místě, kde překračuje potok. Pohled od severu, z ramena křižovatky se starou silnicí od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 2.8.2007)
Výstavba křižovatky nové silnice I/11 se starou silnicí od Těšína. Původní silnice vedla vlevo vzadu prostorem, který byl zasypán náspem, vedoucím k začátku estakády (vpravo) přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled od severu - z už postaveného ramene křižovatky, po kterém je zatím vedena objížďka. Po dokončení křižovatky bude rameno sloužit k jednosměrnému nájezdu od Těšína na silnici I/11 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 2.8.2007)

 červenec 2007 - stavba estakády na západním konci

Výstavba estakády pro silnici I/11 přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled z rokle potoka na severní stranu u východní opěry. (Foto: Jiří Karpeta, 6.7.2007)
Výstavba estakády pro silnici I/11 přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled ve směru do Třince - z rokle potoka, na severní stranu. Vzadu most přechází i nízký hřeben nad tratí. (Foto: Jiří Karpeta, 6.7.2007)

 červen 2007 - stavba křižovatky a náspů

Prostor křižovatky nové silnice I/11 se starou silnicí do Těšína. Vzadu se buduje násep, po kterém povede nová silnice. Stará silnice bude náspem zasypána a provoz na ní dočasně odkloněn po trochu těžkopádné objížďce přes vrchol náspu vlevo. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Násep pro přeložku silnice I/11 v prostoru budoucí MÚK. Uprostřed snímku je nový propustek, který se ocitne mezi náspem silnice a ramenem křižovatky, které povede vpředu. Stará silnice na snímku zanikne. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Pohled k severozápadu - z ještě nefungujícího provizorního prodloužení staré silnice II/468 mezi železničním přejezdem a západním ramenem křižovatky (vzadu), po kterém povede objížďka. Vzadu most přes vodoteč, přes který rameno vede. Pohled ze staré silnice I/11 v místě stávající křižovatky. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Pohled k jihozápadu - z ještě nefungujícího provizorního prodloužení staré silnice II/468 mezi železničním přejezdem a západním ramenem křižovatky (v pozadí se svodidly, po kterém povede objížďka. Vzadu se staví estakáda nové silnice I/11, pod kterým rameno podchází. Pohled ze staré silnice I/11 v místě stávající křižovatky. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Pohled na most přes potok na úseku stávající silnice I/11 směrem od Těšína, která bude přeložena. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)
Pohled ze stávající silnice I/11 na výstavbu její přeložky, vedené po náspu mezi oběma Ropickými křižovatkami. Doprava směr do Třince. Vpravo mimo záběr starý most přes potok. (Foto: Jiří Karpeta, 2.6.2007)

 květen 2007 - stavba estakády

Výstavba estakády pro silnici I/11 směrem do Třince přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled z polní cesty do Ropice - na severní stranu a západní konec estakády. (Foto: Jiří Karpeta, 22.5.2007)
Výstavba estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek, ve směru silnice I/11 do Třince. Pohled z polní cesty do Ropice - na jižní stranu mostu. Západní konec estakády (na snímku) překračuje i rokli potoka. (Foto: Jiří Karpeta, 22.5.2007)

 březen 2007 - stavba křižovatky

Pohled z odbočky k železničnímu přejezdu (silnice II/468) na vršení náspu pro vedení jednoho z ramen křižovatky. Dozadu vede ještě nepřeložená silnice I/11 směrem do Jablunkova. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Pohled od východu přes stávající silnici I/11 na stavbu tělesa pro přeložení jednoho z jejích směrů - do Jablunkova. Směr do Těšína povede přibližně z místa fotografování. V pozadí vede železniční trať do Frýdku a vlevo vzadu se přes ní staví estakáda pro novou silnici I/11.(Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Pohled ve směru stávající silnice I/11 z Těšína do Jablunkova - na stavbu ramene křižovatky, po kterém se bude jezdit směrem do Jablunkova. Stávající silnice bude přeložena. V pozadí vpravo se staví estakáda nové silnice I/11. Vlevo vzadu odbočka k železničnímu přejezdu na silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)
Zajímavý pohled k jihovýchodu z rozestavěného ramene pro vedení dopravy Těšín-Jablunkov. Ani jedna z komunikací, včetně té rozestavěné vpředu, již brzy nebude existovat a budou přeloženy anebo zrušeny. Uprostřed vede stávající silnice I/11, ze které doleva odbočuje silnice II/468 k železničnímu přejezdu. Vpředu se staví dočasná spojka k přejezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 25.3.2007)

 říjen 2006 - počátky výstavby

Stará silnice I/11 vedoucí k severu, z Třince do Těšína. Vlevo se staví součást mimoúrovňové křižovatky - rameno, které bude podcházet novou silnici I/11. Ta povede dozadu doleva po estakádě přes železniční trať a zmíněné rameno. Stará silnice na snímku úplně zmizí. Vzadu je na ní odbočka ke staré silnici II/468. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)

 září 2006 - počátky výstavby

Násep vedoucí k západnímu konci estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled z polní cesty do Ropice. V tomto směru silnice I/11 do Třince estakáda začíná přes malou rokli s potokem (vzadu podél stromů). (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stavba západní opěry estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled ve směru silnice I/11 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Základy západní opěry estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Pohled od západu, ze západní opěry estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek - na malou rokli s potokem, přes kterou estakáda také povede. Trať vede až vzadu za hřebínkem. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Základy pilířů estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek, umístěné v rokli potoka. Pohled ve směru do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Staveniště estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek v prostoru překročení malé rokle. Pohled ve směru silnice I/11 od Třince. Vzadu na náspu se staví západní opěra. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Základy pro jedny z mnoha pilířů estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek. Tyto se nacházejí pod vrcholem malého hřebínku mezi roklí potoka a údolím řeky Olše. Pohled ve směru silnice I/11 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Lesní cesta proti proudu potoka, který protéká malou roklí. Vpředu vykácené stromy a staveniště estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek. Pohled k jihozápadu. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Staveniště křižovatky nové silnice I/11 se starou silnicí od Těšína. Pohled ze staveniště estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek (vpředu) ve směru silnice do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Pohled k východu, ze staveniště estakády přes železniční trať Těšín-Frýdek (vpředu) - na starou křižovatku silnice I/11 se silnicí II/468. Stávající křižovatka bude úplně zrušena a přemístěna do Ropice, kde se staví mimoúrovňová. Vzadu je vidět žel.přejezd s tratí Těšín-Třinec. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stavba mostu přes vodoteč na západním rameni křižovatky nové silnice I/11 se starou silnicí (vzadu vede do Českého Těšína). Pohled od jihu - z rozestavěné estakády. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Železniční trať z Frýdku-Místku do Českého Těšína, přes kterou se v těchto místech staví estakáda pro silnici I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Staveniště estakády pro silnici I/11 ve směru z Třince. Vzadu se staví západní rameno křižovatky, za ním vede trať a nad ní se nachází hřebínek. Přes toto všechno estakáda povede. Pohled ze staré silnice I/11 k západu. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Příprava staveniště v místech, kde bude končit estakáda silnice I/11 přes železniční trať (Těšín-Frýdek) a vznikne zde mimoúrovňová křižovatka se silnicí z Českého Těšína. Sloup vysokého napětí bude muset být přeložen. Stará silnice I/11 napravo zanikne. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stará silnice I/11 ve směru do Třince v místě, kde jí přeruší západní rameno křižovatky s novou silnicí. V pozadí most přes potok. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stávající křižovatka staré silnice I/11 se silnicí II/468. Neboť křižovatka nemá ani z jedné strany žádné odbočovací pruhy a hned za odbočením se nachází železniční přejezd (vpravo mimo záběr), stávalo se tu vždy mnoho nehod. Navíc při dlouho spuštěných závorách se ucpává i průjezd po hlavní silnici, protože se čekající kolona už na odbočku nevejde. Pohled ve směru do Českého Těšína (k severu). (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stávající křižovatka staré silnice I/11 se silnicí II/468. Hned za odbočením vlevo se nachází železniční přejezd. Pohled ve směru do Třince (k jihu). Vzadu se staví mimoúrovňová křižovatka nové silnice I/11 se sjezdem do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Pohled na starou silnici I/11 směrem do Těšína - od křižovatky se silnicí II/468 (od jihu). Vlevo se staví napojení západního ramene křižovatky. Ze staré silnice se v tomto úseku stane jen východní rameno. V pozadí železniční nadjezd s tratí Těšín-Frýdek. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stavba mostu přes vodoteč, po kterém povede západní rameno křižovatky. Pohled ze staré silnice I/11 směrem do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. ledna 2008.
 doplněno a upraveno 28.8.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008