Kunratice - dálniční křižovatka (MÚK Kunratická)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Pro napojení staré Kunratické silnice III. třídy na novou čtyřpruhovou silnici I/14 bude sloužit mimoúrovňová křižovatka s nadjezdem. Stará silnice bude různě odkloněna a zaslepena. V první fázi však bude namísto MÚK sloužit jen kruhový objezd a pokračování silnice směrem do Jablonce bude realizováno jen v polovičním profilu. Mimoúrovňová křižovatka bude postavena až spolu s některým dalším úsekem nové silnice směrem do Jablonce nad Nisou a jejím rozšiřování.
 

 červen 2008 - před zprovozněním silnice

Příjezd ke kruhovému objezdu od Liberce. Levý pruh provizorně končí. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Konec čtyřpruhového úseku silnice I/14 ve směru od Liberce, provizorně zakončený kruhovým objezdem. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

 červen 2008 - částečné zprovoznění silnice

Pohled ke kruhovému objezdu, ze zastávky autobusu směr Jablonec-Liberec. Na kruhovém objezdu je nutné z nové přeložky sjet, pokračování je ještě ve výstavbě. Nový úsek spojil zatím jen sídliště Kunratická a Kunratice po nové trase. Vpravo vede původní silnice. (Foto: Vít Hovorka, 14.6.2008)

Pohled směrem do Jablonce, ze zastávky autobusu směr Jablonec-Liberec. Doprava je mezi koncem úseku a kruhovým objezdem už svedena na nový úsek, stará silnice (vlevo)se rozebírá a probíhají terénní úpravy okolí. Vzadu před zatáčkou most přes silnici. (Foto: Vít Hovorka, 14.6.2008)

 listopad 2007 - výstavba

Příjezd lesním průsekem po čtyřpruhové silnici od Liberce ke kruhovému objezdu (vzadu). (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled ze zatravněného středu kruhového objezdu - na stavbu čtyřpruhové silnice I/14 směrem do Liberce. Jak je patrné z asfaltového podkladu, kvůli dočasnému zaústění do křižovatky bude středový pás širší. Po vybudování mimoúrovňové křižovatky bude profil silnice zase přestavěn. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled ze zatravněného středu kruhového objezdu - na stavbu dvoupruhové silnice I/14 směrem do Jablonce. Vzadu je vidět stávající silnici, která ještě zatím kříží trasu nové silnice. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Příjezd ke kruhovému objezdu (vzadu) po dokončované přeložce kunratické silnice, ve směru od Jablonce. K napojení na kruhový objezd v cestě překáží stará kunratická silnice, která trasu nové silnice kříží. Poté, co bude doprava svedena na objížďku, bude nová silnice s objezdem propojena. Část staré silnice směrem doleva bude zrušena, vpravo se z ní stane místní komunikace. V pozadí průsek, kudy bude za kruhovým objezdem nová silnice pokračovat už v plném profilu do Liberce. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled ze zatravněného středu kruhového objezdu - na dokončování přivaděče od kunratického sídliště k silnici I/14. Vzadu je vidět stávající silnici od centra Liberce, která bude zakončena právě na kruhovém objezdu. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled na starou kunratickou silnici ve směru z Jablonce do Liberce. Ta bude u stromu zaslepena a nově se bude napojovat vlevo na rozestavěný přivaděč ke kruhovému objezdu (mimo záběr vlevo). Ze staré kunratické se vlastně stane pouhá místní komunikace, ze které se tady bude najíždět na novou kunratickou. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Stavba zálivů pro autobusové linky MHD a meziměstské linky, umístěné mezi kruhový objezd a most přes místní komunikaci (v pozadí). Tyto zastávky jsou pouze dočasné neboť po rozšíření silnice do Jablonce na plný profil je pohltí odbočovací pruh mimoúrovňové křižovatky a středový pás. Zastávky tedy budou sloužit jen do doby, dokud bude stát kruhový objezd a silnice bude dvoupruhová. Pohled směrem do Jablonce. Vpravo za zastávkou pro tento směr zatím vede stará silnice. Vzadu za karavanem se staví most přes místní komunikaci. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

 září 2007 - výstavba

Příjezd ke kruhové křižovatce po čtyřpruhové silnici od Liberce. Vzadu za kruhovým objezdem bude nová silnice ještě pár set metrů pokračovat (už jen dvoupruhová), než se napojí na starou silnici do Jablonce. Stará silnice (Kunratická ulice) vede v těsné blízkosti domu vzadu na snímku. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

Příjezd ke kruhové křižovatce po nedokončeném přivaděči ve směru od kunratického sídliště a centra Liberce. Původní stará silnice do Jablonce zatím ještě vede vlevo (mimo záběr), okolo kruhového objezdu. Nová část dvoupruhové silnice do Jablonce bude odbočovat z kruhové křižovatky vlevo vzadu, Vpravo vzadu odbočuje už čtyřpruhová silnice do Liberce. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

 květen 2007 - výstavba kruhové křižovatky

Pohled ze staré Kunratické silnice na prostor budoucí mimoúrovňové a dočasně jen kruhové křižovatky. Vzadu je průsek pro novou silnici směrem do Liberce. Za lesem bude přes silnici vést lávka pro pěší a cyklisty. V pozadí hřeben Ještědu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 20.5.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. července 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 28.10.2008.
 poslední změny na stránce: 28. října 2008