Liberec - dálniční křižovatka S14/R35 (MÚK Klatovská)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
V roce 2005 byla dokončena křižovatka s přeložkou silnice S14, v místech Klatovské ulice. Most přes odbočující komunikaci byl však dokončen již mnohem dříve, s předstihem během budování R35 přes Liberec. Během této doby byl podjezd pod mostem využíván jen pro místní komunikaci - slepou Klatovskou ulici. Křižovatka bude sloužit pro napojení obou komunikací S14 a R35 do všech jejich směrů.

Součástí křižovatky bude i odbočka ze silnice S14 od Jablonce na spojku, tj. jakousi zkratku ke sportovní aréně. Tato spojka taktéž využije již s předstihem postavený podjezd pod R35 a bude vyvedena na kruhový objezd v Doubské ulici.

 

 říjen 2008 - před zprovozněním spojky k aréně

Kruhový objezd u Tipsport arény. Z podjezdu do kruhové křižovatky přichází spojka od silnice I/14 směrem od Jablonce. Po mostě vede čtyřpruhová silnice I/35. (Foto: Vít Hovorka, 13.10.2008)

Sjezd od Jablonce, vedoucí spojkou ke kruhovému objezdu u Tipsport arény. Pohled ze silnice I/35. (Foto: Vít Hovorka, 13.10.2008)

Opěrná zeď a podchod pro pěší - napojení od ulice Kaprové, ta je již bez osvětlení. (Foto: Vít Hovorka, 13.10.2008)

Nový podchod pro pěší, vybudovaný pod spojkou k aréně. Je zde vybudováno i nové osvětlení. (Foto: Vít Hovorka, 13.10.2008)

Spojka využívá již s předstihem postavený podjezd pod silnicí I/35. Pohled od kruhového objezdu do protisměru spojky. (Foto: Vít Hovorka, 13.10.2008)

Pohled do protisměru nově vybudované jednosměrné spojky, nový chodník a parkové úpravy. Vpravo po mostě vede čtyřpruhová silnice I/35. V pozadí se spojka odpojuje ze silnice I/14 od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 13.10.2008)

 květen 2006 - dokončený kruhový objezd

Dokončený kruhový objezd při pohledu od jihu. Vlevo podjezd pod železničním kolejištěm, kudy vede přístup k Tipsport aréně. Vpravo zase podjezd pod silnicí R35, ale komunikace za podjezdem, vedoucí od silnice z Jablonce, se stále stavět nezačala. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

 leden 2006 - provoz křižovatky

Celkový pohled na křižovatku rychlostních komunikací I/35 a I/14. Uprostřed snímku je vidět dálniční most silnice R35, přecházející ramena křižovatky se silnicí I/14. Silnice I/14 od Jablonce ke křižovatce přichází zleva, po estakádě se skleněnou protihlukovou stěnou. Vlevo za touto estakádou je vidět spojovací rameno křižovatky pro sjezd z R35 od Turnova. V pravé části snímku je zase vidět rameno pro nájezd na R35 do Hrádku. Pohled od severovýchodu, ze sídliště Rochlice (Žižkov). V pozadí nahoře masív Ještědu. Vpředu dole železniční vlečka. (Foto: Vít Hovorka, 24.1.2006)

Pohled od severovýchodu, ze sídliště Rochlice (Žižkov) na křižovatku rychlostních komunikací I/35 a I/14. Vlevo je dálniční most silnice R35, přecházející ramena křižovatky se silnicí I/14. Jedno z ramen k nájezdu na R35 do Hrádku se nachází před mostem. Vpravo je estakáda na R35, okolo níž vede železniční vlečka. Vpravo vzadu je sportovní hala Tipsport aréna. V pozadí Ještěd. (Foto: Vít Hovorka, 24.1.2006)

 říjen 2005 - před zahájením provozu křižovatky

Začátek v tento den otevřeného úseku silnice I/14 směrem k Zelenému Údolí. Pohled z nájezdu silnice I/14 na silnici R35 ve směru do Hrádku nad Nisou. Úplně vpravo nájezd na silnici I/14 od R35 z Turnova. Vlevo prozatím zaslepená budoucí odbočka k aréně, která se začne stavět asi v polovině roku 2006. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Prozatím zaslepená odbočka směrem k novému kruhovému objezdu u arény. Směrem k nám bude dosypán násep s propojovací větví ke kruhovému objezdu. Zleva od estakády přichází silnice I/14 od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Výstavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Klatovská (odpředu dozadu) a Doubská (zleva doprava). Pohled z podjezdu pod silnicí R35. V pozadí podjezd pod železniční tratí a za ním Tipsport aréna. Jak je vidět na tvaru napojení silnice (od podjezdu pod R35) na kruhový objezd, bude se jednat o jednosměrnou komunikaci. Ta bude sloužit hlavně k rychlejšímu spojení silnice od Jablonce s arenou. Stavět se však bude až několik měsíců po kruhové křižovatce. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Výstavba kruhového objezdu u MÚK. Vlastní MÚK R14/R35 se nachází vzadu. Vlevo podjezd pod silnicí R35, odkud bude vycházet větev křižovatky od Jablonce. Doprava se bude odbočovat pod železniční most k Tipsport aréně. Ulice Doubská, ze které je pořízen záběr, musela být mírně vybočena (doprava) ze své původní trasy, aby mohl být kruhový objezd umístěn uprostřed mezi oběma podjezdy. Vlevo nahoře R35 směrem do Turnova. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

 červen 2005 - dokončovací práce na křižovatce

Pokládka asfaltového koberce na mostě přes železniční vlečku - ve směru k MÚK s R35. Pohled od západu - z mostu přes I/14. Vlevo zatím zaslepená odbočka k aréně. (Foto: Vít Hovorka, 23.6.2005)

Vlevo most přes železniční vlečku, vpravo začíná napojení na R35. Z místa, kde je na snímku hromada písku (uprostřed), se bude v budoucnu odpojovat odbočka ke sportovní aréně. Tato odbočka se napojí na dnešní Kaprovou ulici (vpravo dole) a bude pokračovat pod most pod R35. Odbočka však není součástí výstavby MÚK a jejím investorem bude město Liberec. Výstavba by měla být zahájena ještě v roce 2005. (Foto: Vít Hovorka, 23.6.2005)

Připojovací větev ze silnice I/14 od Jablonce - na silnici R35 do Hrádku nad Nisou. Pohled od východu. V pozadí nová sportovní aréna. (Foto: Vít Hovorka, 23.6.2005)

Podjezd pod R35 v Klatovské ulici, který byl stejně jako podjezd v prostoru křižovatky s I/14 postaven s předstihem. Jak je patrné ze snímku, neměl podjezd nikdy valné využití a sloužil jen příjezdu do slepé ulice. Později však tudy povede i odbočka ze silnice I/14, která usnadní přístup ke sportovní aréně. Pohled je od západu - od budoucího kruhového objezdu u žel. nadjezdu. Odbočka ze silnice I/14 ve směru od Jablonce povede odzadu k nám. V pozadí na kopci je rochlické sídliště, vzadu v zeleni teče Lužická Nisa. (Foto: Vít Hovorka, 23.6.2005)

Podjezd pod železničními tratěmi v Klatovské ulici. Na této křižovatce před podjezdem vyroste kruhový objezd, který umožní snadnější přístup k nové multifunkční Tipsport aréně (v pozadí). Výstavbě arény musela ustoupit stará bytová zástavba. Pohled od východu. Zleva doprava, vede před podjezdem Doubská ulice směrem do centra. Pod podjezd vede silnice k aréně a do Horního Růžodolu. Fotografováno je z místa, kudy bude ke kruhovému objezdu přicházet odbočka ze silnice I/14. (Foto: Vít Hovorka, 23.6.2005)

 květen 2005 - výstavba křižovatky

Dálniční most rychlostní silnice R35. Doleva směr do Hrádku, doprava směr do Turnova. Tento most byl vybudován s předstihem už při výstavbě R35, mnoho let před tím, než se začala budovat nová komunikace I/14 do Jablonce nad Nisou. Do té doby podjezd pod R35 měl jen místní využití. Pohled je k východu, ve směru I/14 do Jablonce. V pozadí je vidět zábradlí mostu přes železniční vlečku a Mosteckou ulici. (Foto: Vít Hovorka, 1.5.2005)

Pohled z opěrné zdi odbočné větve křižovatky. Vzadu vede R35 - doleva do Hrádku, doprava do Turnova. Vlevo je odbočná větev z R35 od Hrádku na R14 do Jablonce. Vpravo nájezdová větev opačného směru z R14 od Jablonce na R35 do Turnova. V pozadí je vidět liberecká teplárna a úplně vzadu Jizerské hory. Vlevo na kraji snímku je vidět most, pod kterým vede Šumavská ulice. (Foto: Vít Hovorka, 1.5.2005)

Začátek čtyřproudové silnice I/14 do Jablonce, za křižovatkou s R35. Pohled z mostu na R35 ve směru k východu. Vpravo před domem je patrné odbočné rameno z R35 od Turnova k I/14 do Jablonce. V pravém rohu snímku vede čtyřproudová komunikace pod most s R35. Pravé těleso vede od Hrádku do Jablonce, levé těleso v opačném směru od Jablonce k R35 do Turnova. Vlevo je vidět rameno křižovatky pro směr z Jablonce k R35 do Hrádku nad Nisou. Úplně vlevo u mostu (tam kde je bílá cedule), by mělo být postaveno odbočné rameno, které bude ústit do kruhového objezdu v těsném sousedství nové sportovní arény. Vzadu probíhá dokončování mostu přes železniční vlečku a Mosteckou ulici. Za mostem je vidět kostel v Rochlici. (Foto: Vít Hovorka, 1.5.2005)

Ramena mimoúrovňové křižovatky R35/14. Pohled od severu - z odbočného ramena pro směr z R35 od Hrádku k I/14 do Jablonce. Toto rameno se stáčí doleva dolů pod most, po kterém vede R35. V protisměru vede z pod mostu jízdní směr od Jablonce, který se odděluje a najíždí na R35 ve směru do Turnova (vlevo na snímku). Za opěrnou zdí vede Doubská ulice v Liberci. (Foto: Vít Hovorka, 1.5.2005)

 r. 2003 - zahájení stavby křižovatky

Silnice R35 u křižovatky s R14 ve směru do centra (do Německa). V místech, kde stojí bílé auto bude sjezd z R35 na R14 ve směru do Prahy. Vpravo na snímku liberecká spalovna. (Foto: Jan Slovík, 17.10.2003)

Prostor budoucí křižovatky. V pozadí most přes budoucí silnici I/14 do Jablonce nad Nisou. (Foto: Jan Slovík, 17.10.2003)

Provizorní sjezd je proti používání přehrazen betonovou barierou. Postaven byl s předstihem spolu s R35. (Foto: Jan Slovík, 17.10.2003)

Pohled z Doubské ulice směrem od nádraží. Vpravo kolejiště vlakového nádraží. Vlevo od ulice se začíná stavět rameno křižovatky, kvůli kterému byla Doubská ulice o pár metrů posunuta a nyní vede v mírném obloučku (vzadu). Rameno křižovatky bude sloužit pro větev z R35 od Hrádku na R14 do Jablonce (směrem dolů podél opěrné zdi). V opačném směru (nahoru) bude přicházet sjezd z R14 od Jablonce a nájezd na R35 do Turnova. Vzadu uprostřed se opěrná zeď stáčí doleva, kde bude rameno podcházet most pod R35. Samotná R35 vede vlevo vzadu. (Foto: Vít Hovorka, 17.11.2003)

Informační tabule o stavbě, staviteli a investorovi. (Foto: Jan Slovík, 17.10.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu R14  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R35  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R14
 zpět na seznam fotogalerie R35
 interaktivní mapa R14  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R35  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 20. března 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 1.11.2008.
 poslední změny na stránce: 01. února 2009