Nová Ruda - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původní polní cesta, která vedla od pivovaru k vratislavickému hřbitovu byla spolu s roklí (kterou vedla) zasypána náspem nové čtyřpruhové silnice I/14. Mírně odkloněná cesta přechází po nadjezdu.
 

 červen 2008 - před zprovozněním

Pohled od východu - na nadjezd místní komunikace nad silnicí I/14 mezi pivovarem a vratislavickým hřbitovem. Na mostě je ještě potřeba připevnit zábradlí a položit na něho i na přilehlou komunikaci asfaltový povrch. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Pohled na nadjezd a stoupaní silnice nad Vratislavicemi. Celou čtyřpruhovou silnici lemují nezvykle namísto kovových svodidel betonové bloky - od MÚK Tanvaldská až po kruhový objezd před Kunraticemi. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Pohled na klesání k Vratislavicím (do Liberce), v pozadí nadjezd ve svahu nad pivovarem. Pohled od propustku v bývalé rokli za pivovarem. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

 březen 2008 - výstavba

Pohled přes křižovatku a most přes Tanvaldskou ulici - na dokončovanou silnici směrem do Jablonce. V pozadí nadjezd pro komunikaci mezi pivovarem a vratislavickým hřbitovem. Na MÚK probíhají sadové úpravy - výsadba stromů a křovin. Na nadjezdu místní komunikace nad pivovarem je dokončena betonáž základní mostovky. (Foto: Vít Hovorka, 16.3.2008)

 listopad 2007 - výstavba

Výstavba nadjezdu při pohledu ve směru do Jablonce a to přibližně z místa, kudy původní cesta procházela. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled přes severní opěru na budování konstrukce bednění pro betonáž mostovky. Pohled ve směr polní cesty do Vratislavic. Vzadu za jeřábem je vidět původní směr cesty. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

 září 2007 - výstavba

Celkový pohled na staveniště mostu pro přeložku polní cesty. Základy obou opěr jsou špatně patrné, ale severní je vidět v náspu nad bagry a jižní opěra u sloupu vysokého napětí. Původně vedla cesta od stromů vlevo za sloup vysokého napětí napravo. Dozadu se stáčí těleso čtyřpruhové silnice I/14 směrem do Jablonce. Vzadu mezi jehličnatými stromy a haldou písku prochází propustek zasypanou roklí. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

Pohled z jižní opěry nadjezdu k základům severní opěry. Bagry budují násep pro svedení přeložené cesty od nadjezdu k původní cestě od pivovaru. Ta vedla mezi stromy uprostřed snímku. V pozadí vlevo je vidět tunel a před ním MÚK Tanvaldskou. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

Příjezd od Jablonce k zářezu, kde novou silnici překlene nadjezd pro polní cestu. Základy pro jižní opěru se nacházejí před sloupem vysokého napětí. Severní opěra je skryta za zatáčkou vpravo. V pozadí silueta Ještědu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 23.9.2007)

 červenec 2007 - výstavba

Pohled na polní cestu vedoucí z Vratislavic okolo hřbitova k pivovaru. Původní cesta bude novou přeložkou I/14 přerušena. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Začátek polní cesty u pivovaru, vedoucí odtud do mírného kopce a pak dále do Vratislavic. Vzadu již stroje cestu rozhrabali a přerušili. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. srpna 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 28.10.2008.
 poslední změny na stránce: 28. října 2008