Nová Ruda - dálniční propustek

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červen 2008 - před zprovozněním

Pohled na klesání k Vratislavicím (do Liberce), v pozadí nadjezd ve svahu nad pivovarem. Pohled od propustku v bývalé rokli za pivovarem. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

 listopad 2007 - výstavba

Koše s kamením (gabiony) zpevnily hranu náspu, který doslova vyplnil malou a krátkou, avšak hlubokou rokli. Nad ní se klene nová vozovka široké silnice. Vyústění propustku se nachází až na dně rokle. Pohled k severovýchodu (pivovar je vlevo mimo záběr). (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled z náspu silnice na malou vodní nádrž na konci rokle u pivovaru (vzadu).(Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled z místa, kde silnice po náspu přechází zasypanou rokli směrem do Liberce. Prudký svah náspu je jen vpravo (mimo záběr). Těleso silnice zasáhlo jen horní konec rokle, takže na opačné straně silnice (vlevo) rokle začínala takřka na úrovni vozovky a vpusť do propustku je proto umístěna v příkopu. Dozadu silnice klesá zářezem nad pivovarem ke křižovatce se starou silnicí I/14. V levé části snímku je za sloupem vedení vysokého napětí vidět vratislavický hřbitov. Vzadu podél břízek vede cesta od hřbitova k pivovaru, která byla odkloněna na nadjezd. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

 září 2007 - výstavba

Silnice ve směru od Jablonce na náspu přes zasypanou rokli. Vpravo za zábradlím se nachází prudký svah zpevněný gabiony. Vzadu za zatáčkou se staví nadjezd pro přeložku polní cesty. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

 květen 2007 - výstavba

Celkový pohled od severovýchodu na trasu silnice I/14 směrem do Liberce. Trasu přetíná mělká rokle s lesíkem. Zatámco průsek lesem je již vykácen, stavba náspu se teprve připravuje. (Foto: Ludmila Koukolíková, 20.5.2007)

Pohled od severovýchodu na trasu silnice přes rokli směrem do Liberce. Vzadu za hřebenem (za sloupy vysokého napětí) následuje násep s mostem přes polní cestu a pak s MÚK Tanvaldská. (Foto: Ludmila Koukolíková, 20.5.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. července 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 23.11.2007.
 poslední změny na stránce: 28. října 2008