Nová Ruda - dálniční tunel (130m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
V těchto místech se ani tak nejedná o klasický tunel, ale spíše o široký nadjezd přes rychlostní komunikaci. Nadjezd však bude mít zvláštní tvar. Protože na povrchu poblíž sebe vedou silnice (ulice U Sila), chodníky pro pěší a samostatná tramvajová trať (v budoucnu dvojkolejná), bylo by nutné postavit buď několik samostatných nadjezdů vedle sebe anebo jeden velice široký. A tak bylo rozhodnuto, že se zde postaví hloubený zářez a nad každým jízdním směrem I/14 budou postaveny podélné mosty. Čímž vlastně vzniknou samostatné tunely. Pro směr do Jablonce 60 m a pro směr od Jablonce 130 m dlouhý. Pravý tunel je kratší, protože kvůli nedostatku místa hned za ním začíná odbočovací větev ke křižovatce s Tanvaldskou ulicí. Kdežto protisměrný tunel může být delší, protože připojovací větev od Tanvaldské ulice se napojuje východněji. Zářez v místě tunelu je 7 metrů hluboký. U výjezdů z tunelu budou instalovány protihlukové stěny.
 

 leden 2009 - provoz

Pohled na prostor nad tunelem od severu. Komunikace byla vydlážděna proměněna na chodník pro pěší. Vozidla už nad tunelem jezdit nesmějí, podél chodníku vede jednokolejná tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. V budoucnu bude trať zdvoukolejněna, s čímž se už nad tunelem počítá. Protihluková stěna se nachází nad severní zdí zářezu, u východního portálu tunelu. (Foto: Vít Hovorka, 25.1.2009)

Pohled na prostor nad západním portálem tunelu, nad nímž byla vybudována protihluková stěna. V pozadí trasa S14 směrem do centra Liberce a návěst před křižovatkou zelené Údolí. (Foto: Vít Hovorka, 25.1.2009)

 červen 2008 - před zprovozněním

Příjezd k tunelu od Liberce, zářezem v terénu mezi bývalým statkem a stávající zástavbou rodinných domků. Vpředu návěst před křižovatkou s Tanvaldskou ulicí. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Vjezd do tunelu směrem od Liberce. Nad tunelem jsou v jeho celém úseku vybudovány protihlukové stěny. Vpravo vede tunelem odbočovací pruh pro sjezd na MÚK Tanvaldská. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Pohled na vjezd do delšího tubusu tunelu směrem od Jablonce. Zprava nájezd směrem do Liberce. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Výjezd z tunelu směrem do Liberce. Vpravo je vidět připojovací pruh od napojení z Vratislavic. V pozadí visí návěsti před následující křižovatkou v Zeleném Údolí. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Pruhy se šipkou na stěně tunelu znázorňují pouze směr jízdy. Přitom by však správně měly ukazovat kudy je blíž k východu v případě nouze. I když je tunel velice krátký, v mlze nebo v kouři jsou lidé rádi pokud vidí na pár metrů. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Panoramatický záběr prostoru celé křižovatky ze stráně na jihovýchodu. Zprava přichází nová silnice od Jablonce, zleva pod kopcem stará. V pozadí tunel. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Sjezd za tunelem (ve směru od Liberce) na starou silnici I/14. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

 duben 2008 - výstavba

V okolí západního portálu tunelu začíná pokládka posledních asfaltových vrstev. Ještě je zapotřebí dokončit středový pás se svodidly. Pohled ve směru do Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 23.4.2008)

Úprava prostoru na výjezdu z tunelu ve směru k Zelenému Údolí. (Foto: Vít Hovorka, 23.4.2008)

 březen 2008 - výstavba

Zhotovování betonových obrub nad tunelem. Po odizolování bude zemina za opěrnou zdí dosypána do úrovně obrub, tak aby se částečně vrátil přirozený stav před výstavbou silnice. Pohled do protisměru silnice od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 16.3.2008)

 listopad 2007 - výstavba

Pohled na vjezd do tunelu ze směru od Jablonce. Vpravo se staví rameno křižovatky pro nájezd a sjezd ve směru Jablonec-Liberec. Okolo křižovatky se již vysazují stromky. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

Pohled na jihozápadní portál tunelu, kudy se bude vjíždět ve směru od Liberce do Jablonce. Po dokončení římsy a opěrných stěn bude objekt zasypán zeminou. V pozadí je vidět přeložka teplovodu a projíždějící tramvaj. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

 září 2007 - výstavba

Pohled ze stráně nad křižovatkou s Tanvaldskou ulicí - k západu, na staveniště tunelu a ramen křižovatky. V pozadí Zelené Údolí. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

Pohled na jihozápadní portál tunelu, kudy se bude vjíždět ve směru od Liberce do Jablonce. Vzadu za tunelem je vidět vjezdová galerie tunelu pro opačný směr. Nahoře nad římsou se už objekt tunelu zasypává zeminou. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Pohled do protisměru - z tunelového tubusu pro směr do Jablonce. Nahoře u stropu jsou upevněny svěrky pro betonáž říms. Vpravo za budkou vychází z tunelu směr do Liberce. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Hloubený tunel je u tramvajové trati pomalu zavážen zeminou a budují se už konečné přeložky sítí, např. horkovodu. Pohled od tramvajové trati k západu. Silnice vede tunelem dozadu doleva. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Pohled od tramvajové trati na téměř hotovou galerii tunelu pro směr od Jablonce. Strop tunelu bude mírně zasypán zeminou a proti hluku ze zářezu na něm pravděpodobně budou umístěny kromě zábradlí i protihlukové stěny. Tunel pro směr do Jablonce je kratší kvůli odbočovací větvi křižovatky. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Přenosná konstrukce schodiště pro snadnější pohyb dělníků mezi vozovkou a vrchní částí tunelu. Vpravo trubky galerie, obalené proti poškození. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

 červenec 2007 - výstavba

Betonáž opěrné zdi u ramena pro sjezd ze silnice I/14, hned za výjezdem z tunelu. Vpravo se dokončuje druhý tubus s galerií. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

 

Na dělicí stěnu tunelu jsou použity jen ocelové sloupky, čímž vzniká typická galerie. Pravá část tunelu totiž nebude pokračovat dál a betonová stěna je zbytečná. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Ukončení tunelu na západě - směrem k Zelenému údolí. Dále už pokračují jen opěrné zdi a potom zářez do terénu. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Pohled na betonáž levého tubusu tunelu pro směr Jablonec - Liberec. Vlevo končí pravý tubus (pro směr od Liberce), za nímž hned začíná sjezd. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

 červen 2007 - výstavba

Pohled na pokračování silnice I/14 směrem do Kunratic (Jablonce n.N.). Vpravo se buduje sjezd k Tanvaldské ulici. (Foto: Ludmila Koukolíková, 5.6.2007)

Příprava pro betonáž mostovky, tj. zakrytí levého tubusu tunelu. Pohled od tramvajové trati k východu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 5.6.2007)

Výstavba této části dělicí stěny mezi tubusy tunelu už neprobíhá klasicky z betonu, ale jsou zde použity ocelové trubky, které vytvoří jakousi galerii. Pravá část tunelu totiž bude v těchto místech končit a bude zde odbočovat rameno pro sjezd do Tanvaldské ulice. (Foto: Ludmila Koukolíková, 5.6.2007)

 květen 2007 - výstavba

Rozšiřování tunelu, čili přístavba střechy tunelu od tramvajové trati směrem k MÚK v Zeleném Údolí. Pohled od jihu. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)
 

Betonáž tunelu nyní neprobíhá takovým tempem jako třeba výstavba mostu na MÚK Rochlická. Pohled směrem k Zelenému Údolí (od Jablonce). (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Kousek od provizorního sloupu (náhrada za sesunutý) byl vybudován sloup nový. Pohled ve směru tramvajové trati do Liberce. Pod námi je tunel. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Pohled ze "střechy" tunelu směrem k MÚK Tanvaldská. Most přes Tanvaldskou ulici (v pozadí) je už zasypán zeminou a vše srovnáno a uválcováno do roviny. Právě probíhá betonáž zbytku tunelu na východě. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Stavba odbočovací větve křižovatky Tanvaldská. Pohled ze střechy tunelu k východu. V těchto místech se bude ve směru do Jablonce hned za tunelem sjíždět do Tanvaldské ulice (stará I/14). (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

 prosinec 2006 - výstavba

Stavba další části tunelu - směrem k východu. Pohled ve směru od Jablonce. Vpravo severní stěna, uprostřed se staví dělící stěna. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Šalování a betonáž severní stěny tunelu - po levé straně ve směru do Jablonce. Vpředu armatura pro betonáž střední stěny (dělící stěny mezi jízdními směry). Vzadu vpravo je sesunutá stěna zářezu, kde stával sloup vysokého napětí.(Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Rozšiřování zářezu na západní straně tunelu. Vlevo sloup vysokého napětí, který by se se stěnou zářezu mohl sesunout dolů. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Sloup vysokého napětí, stojící blízko hrany zářezu. Snad nehrozí sesunutí jako u jiného sloupu na východní straně zářezu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Pohled na most pro tramvajovou trať, tvořící zárodek budoucího tunelu. Ten je zatím budován spíše na opačné straně mostu (vzadu). Na této straně (od centra Liberce) se zatím pouze zpevňují stěny zářezu, aby se nesesuly. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Provizorní zpevnění svahu zářezu do doby, než zářez překlene betonová konstrukce tunelu. Pohled na jižní stěnu zářezu, po pravé straně ve směru do Jablonce. Vlevo je vidět část vybudovaného přemostění, po němž vede tramvajová trať a přeložka parovodu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

 říjen 2006 - výstavba

Pohled na střední část hloubeného tunelu, která byla postavena přednostně pro tramvajovou trať. Tato část pod tratí byla jako jediná z celého tunelu postavena z prefabrikátů (včetně opěr a pilířů), aby byla výluka tramvajové linky co nejkratší. Ostatní části tunelu, jak je vidět na snímku, už budou zhotoveny klasickou betonáží do bednění. Vpředu armatura jižní opěry (stěny) tunelu. Parovod, který vedl původně po okraji louky přímým směrem, byl taktéž narychlo odkloněn na nový most s tratí. Vlevo na okraji snímku je vidět ještě neodtěženou část zářezu směrem do centra. Pohled od jihu. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

Betonáž další části konstrukce, která prodlouží tunel směrem k východu. Vpravo vede tramvajová trať po první dokončené části nad tunelem. Vlevo je zase vidět zakládání další části tunelové konstrukce. Pohled od severu. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

Detail konstrukce bednění pro severní mostní opěru (vlevo). Uprostřed jsou základy opěry a vpravo se již betonuje i mostovka. Tunel bude vlastně složen z několika mostů, nalepených na sebe. V pozadí je vidět svah se zářezem za MÚK Tanvaldská. Pohled od severozápadu - od tramvajové koleje. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

V části zářezu před západním vjezdem do tunelu je již dokonce vybudován jakýsi "prvotní asfaltový čtyřpruh". Přitom hlavní část zářezu pro tunel ještě není ani odtěžena (vpředu). Pohled od východu - od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

Pohled od křižovatky Zelené Údolí přes Rochlickou ulici k východu, směrem do Jablonce. Úplně vzadu se již rozšiřuje zářez pro umístění hloubeného tunelu. Za zářezem lehce bíle prosvítá nové přemostění pro tramvajovou trať. Uprostřed snímku je vidět již s předstihem zbudovaný asfaltový čtyřpruh, který nemá začátek ani konec. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

Pohled z tramvajové trati na severní stěnu zářezu. Ještě než se tato vysoká stěna stačila zajistit betonovou opěrou tunelu, která se již buduje zleva, začala se stěna zářezu hroutit. Největší potíže nastaly u sloupu vedení vysokého napětí, který stál přímo u hrany zářezu. Před sesunutím stěny měl zabránit betonový postřik. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

Ani pokus o zpevnění betonovým postřikem nepomohl a stěna zářezu, nad kterou stál sloup s elektrickým vedením se zřítila až k plotům zahrad řadových domků. Vlevo dole je již odkryté bednění první kompletně vybetonované části (prstence) tunelu. Pohled od jihu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 26.10.2006)

Sloup elektrického vedení, který musel být narychlo vztyčen namísto původního sloupu nad zřícenou stěnou zářezu. Tento provizorní sloup bude zřejmě až do vybudování tunelu muset stát přímo uprostřed stezky pro chodce, na severní straně tunelu. Pohled od jihu - z mostu tramvajové trati. (Foto: Ludmila Koukolíková, 26.10.2006)

 září 2006 - výstavba

Pohled od severu na v srpnu znovuzprovozněnou tramvajovou trať z Liberce do Jablonce nad Nisou, která byla kvůli stavbě tunelu cca na tři měsíce přerušena. Kvůli hloubení zářezu pro tunel muselo být přeloženo i teplovodní potrubí (v pravé části snímku). Koleje vedou zatím jen po malé části konečného přemostění zářezu. Torzo mostu zatím slouží jen pro tramvaje a chodce a protože nemá zábradlí, brání před pádem do zářezu pletivo. (Foto: Vít Hovorka, 12.9.2006)

Pohled z již dokončené části mostu k východu, kde již postupně dochází k betonování, a tedy k rozšiřování mostu směrem k MÚK Tanvaldská. Zářez už začíná mít podobu tunelu. Vzadu severní opěra, dole jižní opěra a uprostřed základy středového pilíře, který bude rozdělovat oba tunely. Obě krajní opěry jsou v této části již připraveny na položení mostovky, která bude po provedení hydroizolace zasypána hlínou. (Foto: Vít Hovorka, 12.9.2006)

Pohled k západu z dokončené části mostu s tramvajovou tratí. Na západní straně ještě není odtěžen plný profil zářezu pro tunel. Prostor pro tunel od Jablonce ještě není odtěžen. Dole je vidět část armatury jižní opěry přemostění a nad ní vyhrabaný příkop pro základy prodloužení této opěry. Vjezd do tunelu bude přibližně v místech kde začíná zářez. Vzadu již připravené těleso směrem ke křižovatce Zelené Údolí (k západu). (Foto: Vít Hovorka, 12.9.2006)

 15.července 2006 - výstavba

Pokládání mostovky v části mostu, kudy po něm povedou koleje pro tramvaj. Tento pohled od východu již trochu připomíná zárodek tunelu, který bude postupně prodloužen rozšiřováním mostu. Po dokončení přemostění zářezu v celé šíři bude most zasypán. Pravým tubusem se bude jezdit od Jablonce, levým od Liberce. (Foto: Ludmila Koukolíková, 15.7.2006)

 12.července 2006 - výstavba

Pohled do budoucího tunelu od východu. Jeho výstavba byla zahájena přemostěním pro tramvajovou trať. (Foto: Ludmila Koukolíková, 12.7.2006)

Stavba nadjezdu pro tramvajovou trať, který je stavěn z celého tunelu přednostně. Nejprve bude postaven most pouze pro koleje a teprve potom začne být most rozšiřován do obou stran, tedy k východu i k západu, kde ještě nebyl zářez odtěžen. Vlevo jižní opěra, vpravo severní opěra a uprostřed pilíř mostu, ze kterého po rozšíření vznikne tunel. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 12.7.2006)

 2.července 2006 - hloubení tunelu

Prohlubování zářezu v prostoru tramvajové trati, která je v tuto chvíli již přerušena. Přemostění pro trať vznikne přibližně v prostoru. kde stojí bagry. (Foto: Ludmila Koukolíková, 1.7.2006)

Pohled přes Rochlickou ulici (dole) k východu. Úplně vzadu je vidět zatím ještě neodtěžený prostor, kde bude začínat tunel. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Těžké stroje postupně odváží zeminu z místa budoucího tunelu pod ulicí U Sila a tramvajovou tratí. Zemina je převážena na provizorní výsypku poblíž MÚK Tanvaldská a v pozdější době bude sloužit pro opětovné překlenutí tunelu a dosypání zeminy na potřebných místech. Pohled od severu. Vzadu sloupy s přerušenou trolejí pro tramvaj. Vlevo vzadu silo. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Pohled od severu na hloubení tunelu pod přerušenou ulicí (vlevo) a jednokolejnou tramvajovou tratí (vpravo). Už za necelé 3 měsíce by v těchto místech opět měla jezdit tramvaj mezi Libercem a Jabloncem. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Hloubení tunelu mezi křižovatkou Tanvaldská a tramvajovou tratí, od které je fotografováno. Zemina se z místa budoucího tunelu vozí dozadu na "provizorní" hromady. Pohled od západu ve směru budoucí silnice do Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

 konec května 2006 - hloubení zářezu

Zajímavý pohled od východu, ve směru trasy silnice od Jablonce - na hloubení zářezu pro tunel. Nad hranou zářezu ještě zatím projíždějí tramvaje. V pozadí hora Ještěd. (Foto: Ludmila Koukolíková, 29.6.2006)

Hloubení zářezu pro tunel, který bude chránit obyvatelé okolních domů před hlukem. Pohled od jihu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 21.5.2006)

Stavební technika u zářezu pro tunel (vpředu) a náspu u křižovatky (vzadu). Pohled od západu - od tunelu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 23.5.2006)

 počátek května 2006 - hloubení zářezu

Pohled od tramvajové trati k západu. Vzadu za horkovodem je vyhlouben zářez. Vpředu ulice U Sila, vedoucí podél tramvajové trati z Liberce do Jablonce (zprava doleva). Jednokolejná trať pro tramvaj je hned za cestou. V pozadí vpravo Ještěd. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Pohled od východu na vyhloubený zářez pro silnici směrem do centra. Po pravé straně bývalý statek. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Pohled na prostor budoucího tunelu od východu, z budoucí křižovatky Tanvaldská. Pod horkovodem byl přednostně vyhlouben hluboký zářez, aby mohla podjíždět stavební technika. Někde v těchto místech se bude vjíždět do tunelu. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

 červen 2005 - přípravy

Ulice U Sila, podél níž vede jednokolejná tramvajová trať z Liberce do Jablonce nad Nisou. Pod touto ulicí povede hloubený tunel - přibližně v místech, odkud je fotografováno. Pohled od severu - ve směru klesání ulice do Vratislavic. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

 duben 2005 - budování zářezu

Hloubení zářezu u bývalého statku. Vzadu je vidět čelo zářezu, ve kterém bude portál tunelu. Tunel povede pod tramvajovou tratí Liberec-Jablonec a pod ulicí U Sila. Za tunelem bude křižovatka s Tanvaldskou ulicí. Pohled je ve směru silnice do Jablonce, od západu. Vlevo bývalý statek, vpravo mimo snímek se nachází areál pekárny. (Foto: Vít Hovorka, 20.4.2004)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 9. května 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 1.2.2009.
 poslední změny na stránce: 01. února 2009