Chrastava - dálniční těleso 1

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Mezi Chrastavou a Bedřichovkou se nachází z části využité dálniční těleso z r. 1939-42. Pro silnici I/35 byl použit jízdní směr dálnice do Liberce, kdežto druhý opačný směr do Německa byl ponechán osudu a postupně zarostl. Při hloubení zářezu jižně od Chrastavy byl odval z této stavby nahromaděn vedle dálnice a dnes tvoří několik metrů vysoký protihlukový val nad městem. Protože měla dálnice překlenout chrastavské údolí o několik desítek metrů východněji než dnes, stáčí se i těleso mírně na východ. A proto se jeví těsně nad dnešní estakádou původní těleso širší než jinde. Naopak pro silnici /35 muselo být těleso nad estakádou rozšířeno. Na vrcholu stoupání nad Chrastavou už vede místo v zářezu dálnice po náspu.

V roce 2004 začalo rozšiřování silnice I/35 a přestavba na rychlostní silnici R35. Při rozšíření bude v těchto místech částečně využito staré dálniční těleso. Pro stoupání ve směru do Liberce jsou zbudovány tři jízdní pruhy.

 

 říjen 2005 - rozšiřování silnice

Pohled od estakády ve směru stoupání R35 do Liberce. V těchto místech je položena poslední vrstva asfaltu,  zbývá nastříkat vodorovné značení a upevnit svodidla. (Foto: Vít Hovorka, 11.10.2005)

 duben 2005 - rozšiřování silnice

Rozšiřování na plný profil rychlostní silnice R35. Pohled z MÚK Chrastava směrem do Liberce. V tomto směru je poměrně prudké stoupání a proto zde mají být dokonce tři jízdní pruhy. Původní stromy a keře ze svahu zmizely, namísto nich je zde odřez ve svahu. Pro opačný směr bude převážně využita původní silnice, která však bude také ještě rozšířena kvůli odstavnému pruhu. Uprostřed snímku je vidět budování středové kanalizace. (Foto: Vít Hovorka, 26.4.2005)

 r. 2003

Využitá část dálnice u Chrastavy. V pozadí dole je chrastavská estakáda, klenoucí se nad městem. Původní dálniční estakáda měla být vybudována o několik desítek metrů vpravo - východněji. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Využitá a nevyužitá část dálničního tělesa u Chrastavy. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Využitá pravá část dálnice ve směru do Liberce. Pohled od Chrastavy. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Pohled z využité části dálnice k severu. V pozadí nevyužitý jízdní směr do Chrastavy a za ním odval dálnice. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Nevyužitá část dálnice pro směr do Chrastavy. Až se silnice R35 rozšiřovat a budovat samostatný jízdní pruh do Chrastavy, vše bude připraveno. Dokonce i protihlukový val vpravo. Stačí jen vykácet stromy a položit vozovku. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Nevyužité dálniční těleso ve směru dálnice do Chrastavy. Pohled ve směru do Liberce, vpravo obousměrná silnice I/35. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Pohled z odvalu dálnice na dálniční těleso. Vpředu nevyužitý směr do Chrastavy, vzadu využitý dálniční směr do Liberce, po kterém vede silnice I/35. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Pohled z několik metrů vysokého odvalu dálnice na staré těleso dálnice. Vpředu nevyužitý směr do Chrastavy, vzadu směr do Liberce, po kterém vede silnice I/35 se stoupacím pruhem. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Nevyužitá část tělesa dálnice ve směru do Chrastavy. Dálnice se zde oproti dnešní silnici mírně stáčí doprava a proto se zdá být těleso v těchto místech tak široké. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Pohled z někdejšího středového pruhu dálnice směrem do Chrastavy. Nevyužitá část tělesa vede vpravo. Silnice vede v jízdním směru dálnice do Liberce. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Pohled ze středu někdejší dálnice ve směru do Liberce. Směr Chrastava - zarostlý pruh vlevo, směr Liberec - silnice vpravo. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Konec odvalu nad Chrastavou. Odtud končí zářez dálnice a začíná naopak násep dálničního tělesa nad Chrastavou. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Několik metrů vysoký odval zeminy, která byla odtěžena při budování zářezu mezi Chrastavou a Bedřichovkou, nyní výborně poslouží jako protihlukový val rychlostní silnice. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Pohled dolů na Chrastavu z odvalu u staré dálnice. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Zarostlé těleso dálničního směru do Chrastavy. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)

Zarostlé těleso dálničního směru do Chrastavy. V pozadí odval dálnice nad Chrastavou. (Foto: Jan Slovík, 18.11.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 22. února 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 1.12.2005.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008