Křelov - dálniční křižovatka 2 /exit 242 - Olomouc-západ/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 srpen 2007 - Západní přivaděč - před zprovozněním západního obchvatu Olomouce

Značky povolující v úseku od rondelu (kruhového objezdu) až k MÚK Křelov (exit 240) rychlost 110 km/h. Značky jsou umístěny až za odbočkou na starou silnici (do Křelova), která následuje bezprostředně za rondelem. Silnice má ještě původní povrch vozovky, zatímco opačný směr má povrch zcela nový. Pohled od rondelu, v pozadí vpravo Křelov. (Foto: ing. Petr Synek, 25.8.2007)

Odbočka do Křelova ze silnice I/35 ve směru do Mohelnice. V pozadí značky povolující rychlost 110 km/h. Tato odbočka se nachází bezprostředně za rondelem u Globusu a je to zřejmě pozůstatek původního ukončení přeložky silnice I/35 v průtahu Olomoucí. Nejprve byl totiž vybudován čtyřpruhový průtah západní částí města (zřejmě v souvislosti s výstavbou sídliště) a hned za městem byla doprava svedena na starou silnici do Mohelnice. Je zajímavé, že i když se později zprovoznila R35, odbočka postrádající základní parametry zůstala v provozu. Tentokrát však jen pro sjezd a ke všemu jen pro směr do Mohelnice. Vše ostatní zajišťuje následujíc exit Křelov. (Foto: ing. Petr Synek, 25.8.2007)

Rondel u olomouckého Globusu, kvůli kterému byla zrušena část R35. Pohled z nadjezdu (pro polní cestu) ve směru silnice z Olomouce. Dříve procházela silnice R35 přímo dozadu, přes prostor rondelu a auta zde uháněla až 130 km/h. Nyní do něj najíždí pouze rychlostí 30 km/h. I ze snímku je patrno, že nájezd je ostrý a nevhodně klopený. V pozadí pokračuje čtyřpruhová silnice I/35 ke Křelovu, kde se z ní stává rychlostní silnice R35 do Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 3.8.2007)

Pohled z nadjezdu pro polní cestu na silnici I/35 za rondelem u Globusu, směrem do centra Olomouce. Tabule vpředu ve skutečnosti informuje, že kromě zásobování se nesmí odbočit ke Globusu. Jenže řidiče tabule spíše mate, protože si myslí, že se nesmí odbočit k čerpací stanici. I když je dole údaj 500 metrů, neškodila by ještě jedna šipka, jako to bývá u více výjezdů za sebou. (Foto: ing. Petr Synek, 3.8.2007)

Pohled z nadjezdu pro polní cestu na silnici I/35 za rondelem u Globusu, směrem do centra Olomouce. Vlevo v protisměru je vidět neustále se tvořící kolonu před rondelem. V době dopravní špičky kolona vozidel stojí až do zástavby Olomouce (snímek pořízen v době dopravního sedla). Vozidla nemohou do kruhového objezdu vjíždět ve dvou pruzích a už velice brzy se řadí do pravého pruhu, čímž sami vytváří kolonu. Nejlepším způsobem jak zkrátit kolony je přitom systém "zipu", kde žádný z pruhů nemá určenou přednost a vozidla jsou nucena se střídat až těsně před zúžením. (Foto: ing. Petr Synek, 3.8.2007)

Pohled z nadjezdu pro polní cestu na silnici I/35 za rondelem u Globusu, směrem do centra Olomouce. Vpředu vpravo výjezd od čerpací stanice, který je bez připojovacího pruhu a vzadu sjezd a výjezd pro zásobování Globusu. Ten už připojovací a odbočovací pruh má, protože je podle novějších parametrů a hlavně proto, že odbočující zásobovací kamiony by nebezpečně brzdili provoz. Až takřka na úrovni pravotočivé zatáčky v pozadí dříve končila rychlostní silnice R35. Dnes se tímto úsekem auta plouží maximálně rychlostí 70 km/h. (Foto: ing. Petr Synek, 3.8.2007)

 srpen 2003 - Západní přivaděč - před dostavbou západního obchvatu Olomouce

Západní olomoucký přivaděč k R35 do Mohelnice. Tady dříve začínala silnice pro motorová vozidla, ale při výstavbě nákupního centra Globus byl začátek silnice pro motorová vozidla posunut až za křižovatku Křelov (exit 240). Dokonce tu začínal i placený úsek. Vlevo okrajová zástavba na západě Olomouce. Pohled od východu, ve směru z centra. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

Původně to byla silnice pro motorová vozidla R35, ale pro napojení nákupní zóny byl namísto mimoúrovňové křižovatky nepochopitelně postaven kruhový objezd. Ten je navíc velice nepřehledný a stává se na něm mnoho nehod. Dalším těžko pochopitelným prohřeškem byla skutečnost, že když už tu byl postaven kruhový objezd, nebyla do něho napojena souběžná silnice II/635. Aby se návštěvníci do nákupní zóny dostali, museli by přijíždět buď od centra po zrušené R35 anebo po R35 od Mohelnice. Proto byla R35 zrušena až ke Křelovu, aby na tamní křižovatce mohli na čtyřpruhovou komunikaci najet i pomalejší vozidla z vedlejších silnicí. Pohled od východu, ve směru z centra. Vpředu nadjezd pro polní cestu u čerpací stanice. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

Západní přivaděč k R35 za kruhovým objezdem u Globusu, ve směru z centra. Kdyby byla na kruhový objezd napojena i sousední silnice II/635, začínala by silnice pro motorová vozidla už tady. Vzadu jsou značky, oznamující konec obce. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

Západní přivaděč ve směru z centra, mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u Křelova. V pozadí vpravo obec Křelov, která dlouhá léta protestuje proti výstavbě mimoúrovňové křižovatky pro R35 se západním přivaděčem. Tato křižovatka byla naplánována v pozadí vlevo, přibližně tam kde silnice stoupá. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 23. února 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.10.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008