Neředín - dálniční křižovatka (dočasná spojka - neředínský přivaděč)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 29.-31. října 2007 - neředínský přivaděč - poslední dny před zprovozněním (od R35 k rondelu a zpět)

Dočasný konec finální trasy R35 a začátek provizorní propojky s úzkými pruhy ve směru do Mohelnice. Zatímco se nyní komunikace stáčí vpravo, jednou bude R35 pokračovat přímo. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Značky upozorňující na zúžení jízdních pruhů a s tím související omezení před začátkem provizorní propojky ve směru do Mohelnice. Pohled od lávky. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Esíčko ve směru do Mohelnice. Takovýto prudký směrový „odskok“ trasy může být pro řidiče jedoucí od Lipníka až sem po přímé a široké dálnici nepříjemným překvapením. Pokud však za značkou konec silnice pro motorová vozidla skutečně zpomalí na 90 km/h, neměl by zde žádný problém vzniknout. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Pohled z vyvýšeného náspu (lidově hupu) na provizorní propojku ve směru do Mohelnice. V pozadí obec Křelov a před ní trasa silnice I/35 Olomouc – Křelov (R35) – Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Prudká zatáčka na provizorní propojce ve směru do Mohelnice. V tomto směru nejsou směrové šipky upozorňující na zatáčku osazeny, pouze malé odrazky na betonovém svodidle. V mlze to může být nebezpečné. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Nadjezd, převádějící přes neředínský přivaděč polní cestu (místní komunikaci) vedoucí z Neředína do Křelova. Pohled ve směru ke kruhovému objezdu. Vpředu značka "konec všech zákazů", informující řidiče o konci omezení předjíždění a rychlosti. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Průhled pod nadjezdem ve směru ke kruhovému objezdu (v pozadí). (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Jižní opěra s jižním pilířem nadjezdu pro polní cestu přes neředínský přivaděč. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Průhled pod nadjezdem přes přivaděč do míst, kde se přivaděč v budoucnu napojí na R35 mimoúrovňovou křižovatkou. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Návěst 600 metrů před kruhovým objezdem na neředínském přivaděči. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Omezení rychlosti na 70 km/h. Na přivaděči je od R35 až k tomuto místu povolena rychlost 90km/h. Nájezd do okružní křižovatky je poměrně ostrý, proto je před ním rychlost postupně omezována. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Informace na neředínském přivaděči o snížení jízdních pruhů před kruhovou křižovatkou. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Návěst 250 metrů a výstražné značky před kruhovou křižovatkou na konci neředínského přivaděče. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Další omezení rychlosti a konec levého jízdního pruhu před vjetím do kruhového objezdu na neředínském přivaděči. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Konec levého jízdního pruhu na konci neředínského přivaděče. V pozadí kruhový objezd. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Vjezd do kruhového objezdu z neředínského přivaděče (od R35 z Lipníku). (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Vjezd do zakázaného pruhu nalevo je omezen retardéry. Řidiči si tudy nemohou urychlit vjezd do kruhového objezdu, že předjedou stojící kolonu, ale v případě nouze se dá s opatrností přes retardéry objíždět překážka. Pohled z konce neředínského přivaděče. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Připojovací pruh do kruhového objezdu je zároveň odbočovacím pruhem pro výjezd k nákupní zóně. To může řidiče mást a mohou si myslet, že pokud nepřejedou do levých pruhů kruhového objezdu, mají přednost. Ve skutečnosti mají přednost vozidla, která pojedou po okruhu a chtějí odbočit k nákupní zóně. Řidiči přijíždějící po neředínském přivaděči musí dát vždy přednost. To platí podobně i u ostatních výjezdů. Pohled z neředínského přivaděče. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Směrová značka informující o odbočení z rondelu k nové spojce (neředínskému přivaděči) k rychlostní silnici R35. Při jízdě ve směru od Mohelnice na novou část obchvatu by neměly v dopravě nastávat žádné komplikace, protože připojovací pruh od Mohelnice je zároveň odbočovacím pruhem na obchvat, vozidla to tedy automaticky navede mimo město a ani nebudou muset najet do průběžných pruhů rondelu. Jen si budou muset dát pozor na vozidla přijíždějící po kruhovém objezdu, která budou chtít také odbočit tam kam oni. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Začátek neředínského přivaděče ve směru k R35. Dva jízdní pruhy sice začínají těsně za odbočením z rondelu, ale značka o tom informuje až trochu dále (v pozadí). Pravděpodobně kvůli přehlednosti křižovatky. Vpředu vpravo je služební výjezd k usazovací nádrži, ve které se bude soustřeďovat dešťová voda z odvodňovacích žlabů přivaděče. Dopravní značka už na začátku přivaděče informuje řidiče, že za 2300m začíná silnice pro motorová vozidla a je pro osobní vozidla bez poplatku. Avšak kdo se spletl, nemá už možnost nikde odbočit nebo se otočit. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Až jako poslední za rondelem je umístěna značka informující o zvýšení počtu jízdních pruhů, i když dva pruhy zde již „dávno“ jsou. Ke všemu se nachází jen u pravé krajnice. Pohled ve směru k R35. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Neředínský přivaděč směrem k R35. V pozadí nadjezd pro polní cestu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Nadjezd pro polní cestu přes neředínský přivaděč ve směru k R35. Kvůli "dočasnému" zúžení jízdních pruhů u napojení na R35 je omezeno i předjíždění pro vyznačená vozidla. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Kvůli "dočasnému" zúžení jízdních pruhů u napojení na R35 je omezena šířka vozidel jedoucích v levém jízdním pruhu. Pohled ve směru k R35. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Pohled z nadjezdu pro polní cestu na zcela dokončené těleso přivaděče (spojky k R35) směrem k Lipníku (od kruh. objezdu). Za zatáčkou jednou vznikne mimoúrovňová křižovatka s R35. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Místo začátku zúženého levého (předjížděcího) pruhu před přechodem spojky (přivaděče) od rondelu do provizorní propojky. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Přechod tělesa spojky (přivaděče) od rondelu u Globusu do provizorní propojky k trase R35. Pohled ve směru k Lipníku. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Provizorní propojení ve směru do Lipníku. Oba jízdní směry jsou v celé délce propojky odděleny betonovým vodidlem.(Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Šipky upozorňující na poměrně prudkou zatáčku na propojce, kterou je však povoleno projíždět plnou, tedy devadesátikilometrovou rychlostí. Za dobrého počasí je rychlost optimální, ale nepříjemný pocit může nastat při předjíždění kamionu levým pruhem, který je užší než obvykle. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Pohled do protisměru přivaděče od rondelu. V tomto místě vyroste křižovatka a proto jsou pruhy vedeny provizorně. Po dobudování sinice R35 bude přivaděč v tomto místě přecházet do křižovatkových větví exitu Olomouc–Neředín. V pozadí nadjezd s polní cestou přes přivaděč. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Zvláštní „esíčko“ v napojení provizorní propojky do finální trasy R35 ve směru do Lipníka. Pro jeho „prudkost“ a hlavně nečekanost, jsou na betonových svodidlech osazeny směrové šipky.(Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Úsek provizorní propojky ve směru do Lipníka před napojením na těleso R35. V pozadí nájezd na násep, po kterém bude v budoucnu procházet hlavní trasa R35, aby mohla přemostit křižovatkové větve exitu Olomouc–Neředín. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek finálního tělesa R35 v pohledu od Mohelnice. Končí zde všechna omezení provizorní propojky avšak oficiální začátek silnice pro motorová vozidla je  trochu nepochopitelně umístěn ještě podstatně dál ve směru jízdy. V pozadí lávka přes R35.(Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Přechod z živičné vozovky na betonovou, ve směru do Lipníka. V tomto místě je vozovka nezvykle široká, protože vpravo jednou bude umístěn připojovací pruh exitu Olomouc–Neředín. V pozadí lávka přes R35.(Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Konec rozšířené vozovky pro budoucí připojovací pruh ve směru do Lipníku. Vzadu první dálniční hlásky na novém úseku a stožár s kamerou. V pozadí lávka přes R35 a areál letiště. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

 září 2007 - neředínský přivaděč - dokončovací práce

Pohled z nadjezdu pro polní cestu (mezi Křelovem a Neředínem) na konec neředínského přivaděče, vedoucí od rondelu u Globusu. V zatáčce vzadu přivaděč končí a část s betonovými svodidly je pouze provizorní propojení s R35 do doby, než tu bude vybudována mimoúrovňová křižovatka. V pozadí směrem doleva se dokončuje R35 do Slavonína, kde se napojí na provozovanou část R35 až do Lipníku. V pozadí doprava jednou povede R35 i do Křelova a dále do Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Část provizorního propojení mezi dočasným koncem R35 a neředínským přivaděčem (spojkou k rondelu u Globusu). Pohled ve směru od Lipníku. V pozadí obec Křelov, kde R35 končí z druhé strany (od Mohelnice). (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Prostor, kde se neředínský přivaděč volně napojuje na R35. Protože tu zatím není mimoúrovňová křižovatka, je propojení komunikací řešeno provizorně. Celé je trochu vyvýšeno nad okolní terén a jízdní pruhy jsou poměrně ostře odkloněny ze svého směru, na což upozorňují značky na snímcích. A poněvadž je propojení navíc i úzké, jsou levé jízdní pruhy (předjížděcí) užší než obvykle a nebudou do nich moci třeba kamiony. Pohled u příjezdu k R35, ve směru od Globusu. V pozadí nadjezd u Neředína. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Pohled na začátek tělesa R35 směrem do Lipníku. Značka ukončující všechny zákazy dává řidiči tušit, že zde již začíná opravdová rychlostnice. Bude zde také umístěna i značka „začátek silnice pro motorová vozidla“. V pozadí nadjezd  pro silnici II/448 a před ní znovu budovaná lávka pro pěší. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Pohled od jihu do protisměru - na konec tělesa R35. Později se R35 bude mírně stáčet vlevo ke Křelovu (v pozadí) a vzadu vznikne mimoúrovňová křižovatka. Vzadu zatím vede částečně po tělese R35 spojka od neředínského přivaděče (od Globusu), kudy budou dočasně přijíždět vozidla od Mohelnice. Je zde velice dobře patrný výrazný odklon osy propojky od vlastního tělesa R35 a také zvláštní výškové „odskoky“ trasy. Je to zřejmě kvůli zajištění budoucího nerušeného pokračování výstavby hlavního tělesa R35, která se od tohoto místa bude stáčet mírně vlevo. Jeden pruh tak bude možno postavit bez omezení dopravy na propojce. Vyvýšení nad terén je zase kvůli budoucí mimoúrovňové křižovatce R35 a přivaděče k rondelu. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Pohled od jihu na dočasný konec tělesa R35 a krkolomnou spojku mezi R35 a přivaděčem ke Globusu. Později se R35 bude mírně stáčet vlevo ke Křelovu (v pozadí vlevo) a namísto spojky vznikne mimoúrovňová křižovatka. Značka vpravo zakazuje jízdu v levém pruhu vozidlům širších dva metry. V pozadí vpravo je vidět nadjezd pro polní cestu přes neředínský přivaděč. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Nadjezd, převádějící přes neředínský přivaděč polní cestu (místní komunikaci) vedoucí z Neředína do Křelova. V pozadí jsou vidět návěsti před rondelem (kruhovým objezdem) u Globusu. Pohled od západu - od nájezdu na R35. (Foto: ing. Petr Synek, 20.9.2007)

Pohled z nadjezdu pro polní cestu - na neředínský přivaděč směrem k rondelu (kruhovému objezdu). Objezd je vidět vlevo vzadu, kudy zatím projíždí veškerá tranzitní doprava přes zástavbu Olomouce. Vpravo je vidět část nákupní zóny s Globusem. (Foto: ing. Petr Synek, 20.9.2007)

Návěsti na neředínském přivaděči před příjezdem k rondelu (kruhovému objezdu) u Globusu. Přivaděč bude zatím bohužel zajišťovat i objížďku chybějící části R35 u Křelova. Po dokončení R35 bude přivaděč sloužit hlavně ke sjezdu k nákupní zóně a do Neředína. Na návěsti je už dosavadní tranzitní průjezd městem značen jako pouhá odbočka do místní části Olomouce. Avšak na vyznačení směru do centra se jaksi zapomnělo. V pozadí Olomouc, vlevo vzadu kruhový objezd. (Foto: ing. Petr Synek, 20.9.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 17. října 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 27.1.2009.
 poslední změny na stránce: 27. ledna 2008