Neředín - nadjezd přes dálnici pro silnici II/448

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování západní části obchvatu Olomouce

Pohled na nadjezd pro silnici II/448 přes R35 u olomouckého letiště ve směru od Lipníka. Protože je nadjezd umístěn o cca 200m jižněji než stávající osa silnice, je silnice k nadjezdu z obou stran vedena podél tělesa R35 a na vlastní most napojena poměrně prudkými zatáčkami. Skoro jakoby se mělo jednat o provizorní řešení do doby nějaké další výstavby, kdy by byla silnice II/448 vedena přeložkou mimo zástavbu Olomouce. Na obou stranách mostu odbočují k R35 připojovací větve (na snímku pro směr do Mohelnice), které však budou pouze pro služební účely (pro vozidla údržby apod.) a běžné dopravě bude nájezd uzavřen (závorou). Jeřáb v pozadí pracuje na stavbě lávky pro pěší a cyklisty, která roste v místě křížení původní trasy silnice II/448 s trasou R35. V tuto chvíli se jedná o limitující stavbu z celého úseku, na níž závisí termín zprovoznění celého úseku. Lávka totiž před svým dokončením spadla a je proto v rychlosti budována znovu. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

Celkový pohled od jihu (ve směru od Lipníku) na nadjezd a obě připojovací rampy služebního nájezdu. Vpředu značka informující o blížícím se dočasném konci silnice pro motorová vozidla. (Foto: ing. Petr Synek, 24.9.2007)

 srpen 2006 - výstavba západní části obchvatu Olomouce

Pohled od západu přes těleso R35, ve směru současné silnice II/448 z Topolan do Olomouce. Uprostřed snímku je násep, určený zřejmě k přemostění cyklotrasy přes rychlostnici i se spirálovým nájezdem (vlevo). Přeložka silnice II/448 se od Olomouce (odzadu) stočí podél plotu areálu letiště doleva (z tohoto pohledu doprava), kam povede k nadjezdu přes R35. Areál letiště je vlastně okrajovou zástavbou města Olomouce. Město samotné je ukryto vzadu za horizontem. (Foto: ing. Petr Synek, 26.8.2006)

Pohled od silnice II/448 k severu, na trasu budované R35 směrem do Mohelnice (do Křelova). Vzadu se trasa bohužel zatím prudce lomí doprava - na provizorní spojku ke kruhovému objezdu u olomouckého Globusu. Vzhledem k dlouhodobým sporům s obcí Křelov ohledně propojení obchvatu s úsekem R35 od Mohelnice, zatím není možné ve stavbě přímým směrem pokračovat. Obchvat proto bude prozatím připojen na kruhový objezd u Globusu, který je již nyní pověstný častými nehodami a kolonami. Podle původních plánů se měl obchvat napojovat na R35 východně od obce Křelov (od zástavby na obzoru vpravo), kam je také v mírné pravotočivé zatáčce směrován. Na základě definitivního výsledku sporu však bude muset být připojen od obce západně (od zástavby na obzoru vlevo). Obchvat se proto stavěl pouze do místa, kde je možné pokračovat oběma variantami. Výstavbu spojovacího úseku mezi definitivní trasou obchvatu a kruhovým objezdem u Globusu připomínají haldy zeminy (na snímku vpravo nahoře). (Foto: ing. Petr Synek, 26.8.2006)

Pohled na staveniště nadjezdu od severovýchodu - ve směru R35 do Lipníku nad Bečvou. Vpředu stávající silnice II/448, která zatím ještě přetíná trasu rychlostní silnice. Vpravo se již buduje přeložka, která dovede silnici II/448 k nadjezdu přes R35 (vzadu) a podél druhé strany R35 se zase vrátí do staré trasy. Nadjezd s náspem nebylo možné postavit v místě stávající silnice, kvůli napojení objektů a ostatních komunikací, které v budoucnu povedou těsně podél R35. Uprostřed snímku se již mezi přeložkami začíná stavět těleso R35. (Foto: ing. Petr Synek, 26.8.2006)

Výstavbu nadjezdu pro silnici II/448 od severovýchodu - od Mohelnice. V pozadí je již vidět zdánlivě klikaté těleso R35 směrem ke křižovatce s R46 a s dokončenou částí obchvatu Olomouce. (Foto: ing. Petr Synek, 26.8.2006)

Výstavba přeložky silnice II/448 od Topolan (zprava) k novému nadjezdu (vlevo vzadu). Pohled od severu - z náspu, budovaného zřejmě pro lávku pro pěší a cyklisty. (Foto: ing. Petr Synek, 26.8.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. listopadu 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 17.10.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008