Přáslavice - dálniční křižovatka se silnicí II/635 /exit 281 - Olomouc-východ/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2003 - před zprovozněním obchvatu Olomouce

Návěst 400 metrů před křižovatkou Olomouc-východ, ve směru do Lipníku. Je však zvláštní, že jako cíl pro odbočení jsou pouze Přáslavice a silnice II/437. Přitom se na této křižovatce odbočuje k čtyřpruhové silnici II/635, vedoucí do Olomouce. Vzhledem ke skutečnosti, že podél tohoto východního čtyřpruhového přivaděče (původně silnice I/35 vedoucí přes město) vyrostla komerční a průmyslová zóna, bylo by vhodné v bílém poli také vyznačit např. Olomouc-východ a v modrém poli Velká Bystřice s číslem silnice 635. Vpředu nadjezd pro silnici Přáslavice – Svésedlice. (Foto: ing. Petr Synek, 16.9.2003)
Pohled z mostu silnice R35 - na východní olomoucký přivaděč (II/635) ve směru do Olomouce. Do otevření obchvatu Olomouce byla po této komunikaci vedena veškerá doprava mezi Lipníkem a Mohelnicí. Vpravo se k přivaděči připojuje větev pro sjezd z R35 od Lipníku. Tudy je naváděn i směr k I/46 do Šternberku, ale až bude vybudován východní obchvat Olomouce s R46, bude se odbočovat až na další křižovatce. Vlevo se od přivaděče odpojuje větev s nájezdem na R35 do Hradce Králové. V pozadí vede přes přivaděč nadjezd silnice Přáslavice – Svésedlice, která vede také po dalším nadjezdu přes R35. Vzadu až za mostem (mimo záběr) následuje křižovatka, kde se odbočuje na silnici II/437 do Přáslavic (stará silnice 35 do Lipníku). (Foto: ing. Petr Synek, 16.9.2003)
Pohled z východního přivaděče II/635 na křižovatku s rychlostní silnicí R 35. Vlevo je sjezd z R35 od Lipníku a z pod mostu přichází sjezd z R35 od Hradce Králové (v jednom pruhu). Úplně vpravo v rohu je nájezd na R35 do Hradce Králové a dozadu pod most vede ve dvou pruzích nájezd na R35 do Lipníku. (Foto: ing. Petr Synek, 16.9.2003)

 srpen 2003 - dokončování obchvatu Olomouce

Obchvat je před dokončením (vzadu). Už jsou nainstalovány značky a nastříkány pruhy. Stále se však musí z R35 od Lipníku sjíždět u Přáslavic. Kvůli dokončovacím pracím se na konci R35 jezdí obousměrně po jedné straně a sjíždí se také do protisměru (vlevo). Tato větev bude po dokončení obchvatu sloužit jen pro nájezd na R35 do Lipníku. Vzadu za trojúhelníkovou značkou se nachází větev, po které se bude sjíždět z R35 od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

Východní přivaděč, který zatím slouží jako čtyřpruhová silnice I/35 přes město. V pozadí se nachází křižovatka, kde se dá odbočit na starou silnici 35 do Lipníku přes Přáslavice (II/437). Pohled od jihovýchodu - od křižovatky s R35. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

Čtyřpruhová silnice I/35 z Lipníku do Olomouce. Po dokončení obchvatu s R35 bude tato silnice přečíslována na II/635. Pohled od východu - od MÚK u Přáslavic (I/35 s II/437). Vpředu je nadjezd se silnicí Velká Bystřice - Svésedlice, která po jiném nadjezdu u Svésedlic překlenuje i samotnou R35. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 23. února 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 23.2.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008