Slavonín - dálniční křižovatka R35/R46 //exit 267/38 - Olomouc-centrum//

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 29.-31. října 2007 - poslední dny před zprovozněním úseku Neředín-Slavonín

První tabule před exitem Olomouc–centrum (Slavonín) ve směru od Mohelnice ve vzdálenosti 1000m před křižovatkou. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Druhá velkoplošná tabule ve směru do Lipníku, před exitem Olomouc-centrum ve vzdálenosti 500m před křižovatkou. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Tabule před začátkem odbočovacího pruhu z hlavní trasy R35 ve směru na Lipník do kolektorového pásu exitu Olomouc–centrum. V pozadí bývalý objekt družstva, který nyní slouží jako sídlo jedné firmy. I přesto, že v něm nikdo nebydlí, ho proti hluku chrání velkorysá protihluková stěna. Objekt leží u nové spojovací silnice mezi Hněvotínem a Olomoucí. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Noční pohled na tabuli, která má samostatné osvětlení.(Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek odbočovacího pruhu z hlavní trasy R35 ve směru na Lipník do samostatného kolektorového pásu exitu Olomouc – centrum. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Odpojení odbočovacího pruhu z hlavní trasy R35 ve směru na Lipník do kolektorového pásu exitu Olomouc – centrum. Z tohoto kolektorového pásu lze odbočit na R46 nejdříve do Brna a Prostějova a posléze za mostem do centra Olomouce. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Noční pohled na velkoplošné reflexní tabule nad odbočkou. Všechny tabule exitu Olomouc – centrum jsou samostatně nasvětleny. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek samostatného kolektorového pásu procházejícího celou křižovatkou vedle hlavní trasy R35 ve směru do Lipníka. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Samostatný kolektorový pás podél hlavní trasy R35 směr Lipník nad Bečvou. Průběžným pruhem je v něm přímý směr jízdy z odbočovacího pruhu od R35 na Brno a Prostějov. Zde se zřejmě předpokládá vyšší frekvence vozidel než do centra Olomouce, proto se směrem do centra z tohoto pruhu musí odbočit přes přerušovanou čáru vlevo. Prosklená část stěny vpravo je v místě mostu přes nedávno dokončenou silnici III. tř. Olomouc – Hněvotín. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Tabulka s číslem mostu, převádějícího dálnici přes silnici Olomouc – Hněvotín, který je hned za touto tabulkou. Vpravo odbočovací kolektor, vlevo přímý směr do Lipníku. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Hlavní trasa ve směru na Lipník a samostatný kolektorový pás v místě mostu přes silnici Olomouc – Hněvotín. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Odpojení křižovatkové větve od kolektorového pásu pro sjezd z R35 ve směru R46 do Brna (směr od Mohelnice). Na tabuli informující o odbočení na R46 je správně uvedeno i číslo silnice II/570, s níž se R46 kříží vzápětí po křížení s R35. Exit R46 s R35 a s II/570 ve směru na Brno má společný připojovací a odbočovací pruh. Není zde již ale uveden žádný cíl, ke kterému se dá po II/570 dále dostat. Směr na Olomouc – centrum nemá žádné označení silnice, protože pokračování do centra, původně R46 či I/46 je již neplatné. Silnice I/35 a I/46 jsou totiž vedeny peážně obchvatem. Část silnice od exitu Olomouc – centrum do centra tedy vlastně nemá žádné označení, což je na tak důležitou radiálu nepřehledné. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Kilometrovník R35 v místě odpojení pruhu k R46 do Brna a Prostějova od kolektorového pásu. Směr Lipník. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Kolektorový pás a křižovatková větev pro sjezd z R35 na R46 ve směru do Brna a Prostějova od Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Hlavní trasa R35 ve směru do Lipníka (vlevo) a souběžný kolektorový pás vpravo. Zprava se připojuje křižovatková větev pro nájezd od centra Olomouce směrem do Lipníka. Uprostřed snímku se nachází most přes „podvojnou“ trasu R46 z centra Olomouce. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Kolektorový pás v místě připojení křižovatkové větve z centra Olomouce, za níž následuje most přes „podvojnou“ trasu R46 z centra Olomouce a následné odbočení křižovatkové větve do centra Olomouce. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Hlavní trasa R35 ve směru do Lipníku v místě mostu přes „podvojnou“ trasu R46 z centra Olomouce. Vpravo za svodidly vede kolektorový pás. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Odbočení křižovatkové větve do centra Olomouce z kolektorového pásu. Avšak tabule pro odbočení úplně chybí a chyběla ještě řadu měsíců po zprovoznění další části obchvatu. Řidiči musí být pěkně zmatení a určitě si ani nevšimnou oranžových „objížďkových“ tabulek, které zde byly nainstalovány těsně před zprovozněním západní části obchvatu. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Hlavní trasa R35 ve směru do Lipníka v místě mostu přes sjezdové rameno Lipník – Brno. V pozadí nadjezd přes R35 se silnicí II/570. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Pohled do protisměru od Mohelnice - z mostu přes sjezdové rameno Lipník – Brno. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Pohled ze středního dělícího pásu na východním konci křižovatky. Pohled ve směru R35 do Lipníka. V pozadí nadjezd silnice II/570 přes R35 a dále nadjezd pro polní cestu. Zprava najíždějí na R35 vozidla od R46 z Brna. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek odbočovacího pruhu z hlavní trasy ve směru jízdy do Mohelnice v exitu Olomouc – centrum. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Odbočovací pruh z hlavní trasy ve směru jízdy do Mohelnice. V pozadí nadjezd silnice II/570 přes R35. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Odklánění odbočovacího pruhu směrem k větvi křižovatky. Vpředu nadjezd se silnicí II/570. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek samostatného kolektorového pásu ve směru jízdy do Mohelnice. Průběžný pruh (pravý) v kolektorovém pásu je pro směr jízdy do Brna nebo centra Olomouce. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Odpojení křižovatkové větve od kolektorového pásu pro sjezd z R35 na R46 do Brna anebo do centra Olomouce. Pokračováním jízdy kolektorovým pásem se dá dostat ještě jednou na R46, tentokrát však na její „podvojnou“ trasu z centra Olomouce. Toto dvojité propojení zde bylo vyprojektováno zejména z důvodu obsluhy exitu Nedvězí na R46 se silnicí II/570 do Lutína, což návěstí i tabule před křižovatkou. Hlavní sjezdové rameno k R46 od Lipníka totiž není do tohoto exitu zapojeno (je sevřeno mezi ramena „podvojné“ trasy z centra Olomouce). (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek rozpletu křižovatkových větví R35 od Lipníka, pro směr do Brna a naopak do centra Olomouce. Tabule Olomouc – centrum je nyní mnohem menší než byla původní široká tabule s cíli Hradec Králové, Mohelnice a Olomouc – centrum. Ta zde byla do otevření západní části obchvatu. Stopy po původní tabuli jsou dobře poznat podle držáků na portále, které zde nezkráceny zůstaly. Jedno ze světel dokonce směřuje do mezery mezi tabulemi. Takovéto řešení hned na první pohled moc esteticky nevypadá. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Rozplet křižovatkových větví pro směr do Brna a do centra Olomouce. I další tabule Olomouc – centrum je opět menší než ponechané držáky. Dopravní značky po obou stranách informují řidiče, že R46 do Brna je oproti obchvatu zpoplatněna. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Vzájemné rozpojení větví. Vlevo upřednostněného sjezdu z R35 od Lipníka k R46 do Brna a vpravo do centra Olomouce. Směr do Brna se po odpojení stává hlavní trasou R46 a pod mostem vlevo podchází hlavní trasu R35. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Začátek R46 směrem do Vyškova, vznikající po odpojení od křižovatkové větve do centra Olomouce. Značky upozorňují řidiče, že zde již začíná silnice pro motorová vozidla s poplatkem. Vzadu most s hlavní trasou R35 včetně kolektorových pásů. Pod mostem začíná levý průběžný pruh jízdního pásu R46 do Vyškova. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Pohled do protisměru hlavní trasy R35 z Lipníku. V pozadí sjezd na kolektor pro směr do Brna a centra Olomouce a nadjezd silnice II/570 přes R35. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Most hlavní trasy R35 ve směru do Mohelnice přes sjezdové rameno k R46 do Brna. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Kilometrovník v hlavní trase R35 ve směru do Mohelnice nacházející se mezi mostem přes hlavní sjezd k R46 od Lipníka do Brna a mostem přes „podvojnou“ trasu R46 z centra Olomouce do Brna. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Most na hlavní trase R35 ve směru do Mohelnice, přes „podvojnou“ trasu R46 z centra Olomouce do Brna. Na portálech v sousedním kolektorovém pásu (vpravo) ještě nejsou osazeny směrové tabule pro přímý směr do Mohelnice. Jsou zde místo toho umístěny značky „objížďkové“, které však nikdy objížďku nevyznačovaly. Tento stav přetrvával ještě několik měsíců. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Úsek hlavní trasy R35 za mostem přes „podvojnou“ trasu R46 z centra Olomouce do Brna. Vpravo opět provizorní „objížďková“ značka. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Rozplet odbočení křižovatkové větve pro směr jízdy z Lipníku k R46 do Brna - z kolektorového pásu ve směru do Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Vzorně posečený trávník den před otevřením dálnice, v prostoru mezi křižovatkovými větvemi exitu Olomouc – centrum. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Křižovatková větev pro nájezd z centra Olomouce na R35 ve směru do Mohelnice. Pohled do protisměru. Auta vzadu přijíždějící od centra k R46 směrem do Vyškova a naopak. V pozadí Olomouc. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Připojení křižovatkové větve z centra Olomouce na kolektorový pás R35 směrem do Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Hlavní trasa R35 ve směru do Mohelnice. Pohled proti směru jízdy. Vlevo připojení křižovatkové větve pro směr jízdy z centra Olomouce do Mohelnice (ke kolektorovému pásu). (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Hlavní trasa R35 ve směru do Mohelnice v místě mostu přes silnici Olomouc – Nedvězí. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Konec betonového svodidla oddělujícího kolektorový pás od hlavní trasy R35 pro směr do Mohelnice. Pohled do protisměru. Vzadu zábradlí mostu přes silnici Olomouc – Nedvězí. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Připojení kolektorového pásu k hlavní trase R35 ve směru do Mohelnice. Pohled do protisměru. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Připojení kolektorového pásu k hlavní trase R35 ve směru do Mohelnice. Vpravo podél R35 vede účelová komunikace. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Dálková návěst s cíli za exitem Olomouc–centrum, ve směru do Mohelnice. I když na křižovatce je na všech směrových tabulích značen navíc i cíl Mohelnice, z této tabule umístěné za křižovatkou, která řidiči potvrzuje správnost průjezdu křižovatkou, jaksi vypadl. Ale je zde zase umístěn cíl, u výjezdu na další křižovatce Olomouc-Neředín. Ta však zatím neexistuje. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

Dálniční nouzová hláska pro směr do Mohelnice, umístěná těsně za exitem Olomouc-centrum. (Foto: ing. Petr Synek, 29.-31.10.2007)

 leden 2007 - provoz na jižním obchvatu Olomouce

Pohled z mostu nadjezdu R35 přes R46 směrem k severozápadu - tj. k dočasnému konci úseku od Lipníku n. Bečvou. Vpravo prochází tzv. kolektorový pás, do kterého jsou zaústěny připojovací a odbočovací větve k R46. Uprostřed bude vedena hlavní trasa R35 ve směru do Mohelnice. Opačný směr je skryt za betonovými svodidly (úplně vlevo). V pozadí, za příčně položenými betonovými svodidly, začíná stavba úseku Slavonín–Křelov (resp. spojka okolo Globusu).  Úsek začíná mostem přes silnici III. třídy Olomouc–Slavonín, která vede vzadu vpravo (projíždějí po ní auta). Silnice s podjezdem pod R35 byla postavena zároveň s jižním obchvatem Olomouce (Slavonín–Přáslavice). Přímo se stavbou R35 však souvislost nemá, řeší spíše propojení krajského města s obcí Hněvotín, které bylo do té doby možné pouze s využitím R46. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled na trasu R35 směrem do Lipníku. Vzadu, ve střední části snímku, je patrno zábradlí mostu přes silnici R46. Na kolektorový pás vpravo je napojen nájezd z R46 ve směru od Olomouce do Lipníku a na konci i z R46 od Vyškova. Střední komunikace bude patřit hlavní trase R35, ale až po dokončení R35 od Mohelnice (od Křelova). Levý kolektorový pás slouží hlavně pro sjezd z R35 od Lipníka k silnici II/570 do Lutína (Hněvotína). Do Lutína se sice sjíždí přímo z R46 na exitu 37, ale ve směru od Lipníku to kvůli přímé sjezdové rampě k R46 do Vyškova není možné. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled z mostu nadjezdu R35 přes R46 do protisměru. Odzadu budou přijíždět vozidla od Mohelnice. Vlevo částečně provozovaný kolektorový pás, který využívají vozidla jedoucí z Olomouce (a dočasně i z Mohelnice) směrem do Lipníku nad Bečvou. Úplně vlevo je vidět nájezd. Jízdní pás vpravo (za středovými svodidly) bude po dokončení trasy do Křelova patřit průběžné trase R35 ve směru do Mohelnice. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled z mostu přes R46 k jihovýchodu - na kolektorový pás pro vozidla jedoucí z Lipníku nad Bečvou. Sjezd samozřejmě funguje i jako nájezd na R46 do Vyškova, ale protože by byla vratná větev velice zatížená a tento směr je nejvytíženější, bylo pro spojení směru Lipník-Vyškov vybudováno samostatné rameno. Kvůli tomu však přišli řidiči jedoucí z Lipníku o možnost sjíždět z R46 na exitu 37 u Hněvotína. A proto je k vratné větvi od Lipníku naváděna doprava, která potřebuje na exitu 37 sjíždět. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Kolektorový pás ve směru od Lipníku. Doprava se sjíždí k R46 do Vyškova, ze které je vzápětí možné sjet na exitu 37 k silnici 570 do Lutína. I když tento sjezd vede k R46 do Vyškova, je vyznačen pouze směr Lutín. Zřejmě proto, aby to řidiče jedoucí do Lutína nemátlo. Jenže ti budou zmateni jakmile podjedou most a vyjedou na R46 do Vyškova. Naštěstí po pár stovkách metrech zjistí, že do Lutína se sjíždí až tam. Možná mohl být cíl Vyškov vyznačen alespoň malým písmem, aby sjezd využil i řidič, který zapomněl na Vyškov odbočit dříve. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Kolektorový pás ve směru od Lipníku. Zprava se najíždí od R46 z Vyškova. Zatím se tudy řidiči dostanou jen do Lutína anebo zpátky do Vyškova. V budoucnu se tudy bude najíždět z R46 od Vyškova na R35 do Mohelnice (Hradce Králové). (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Kolektorový pás od Lipníka (odzadu), před mostem přes R46. Zleva nájezd pro budoucí směr z R46 od Vyškova na R35 do Mohelnice. Zatím ho víceméně využívají jen řidiči jedoucí po silnici II/570, kteří se chtějí dostat na R46 do Vyškova. Na křižovatce Hněvotín /exit 37 na R46/ totiž zatím nebyl vybudován nájezd pro směr do Vyškova a proto musí řidiči trošičku bloudit a objíždět. Ze silnice II/570 se nejprve vydají po R46 na opačnou stranu - k Olomouci, najedou na R35 do Mohelnice, ale hned zase sjedou na R46 do Vyškova. O to horší je skutečnost, že si musí poradit sami, "objížďka" není značena. V pozadí vlevo je vidět rozštěp sjezdů od Lipníka do Olomouce (Mohelnice) a do Vyškova (stáčející se pod R35). (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Přiblížený detail rozštěpu ramene sjezdu od Lipníka. Doleva (na snímku) vede větev ve směru Lipník–Olomouc (Mohelnice). Pod most doleva (na snímku vpravo) pak vede směr Lipník–Vyškov (Brno). Přímým jízdním pruhem je sjezd do Olomouce a k němu je možná netradičně zleva „přilepen“ odbočovací pruh pro směr do Vyškova. Kvůli zatížení směrů by to možná mělo být opačně. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled z mostu R35 na R46 směrem do Vyškova (Brna). Pod mostem začíná R46 od Olomouce. Vpravo vpředu je sjezd k R35 do Lipníku. V budoucnu bude tato vratná větev méně využívána, ale nyní tu musí také odbočit spousta vozidel, jedoucích od Mohelnice (kvůli chybějícímu severozápadnímu obchvatu). Větev však nebyla pro takový provoz stavěna a snadno se sjezd přehlédne. Vzadu je nájezd na R46 do Vyškova od R35 z Mohelnice, ale kvůli nedokončenému obchvatu není využíván. V pozadí jsou návěsti před exitem 37 (Hněvotín). Zleva přichází samostatné rameno, sloužící k rychlejšímu propojení R35 s R46 v trase Lipník-Vyškov (a opačně). Kvůli většímu náporu dopravy byl tento směr upřednostněn, je tedy průběžný a R46 se k němu jen připojuje (v pozadí). Právě proto není možné při použití samostatného ramena sjíždět na exitu Hněvotín. Po mostě vlevo vede pás R46 od Vyškova do centra Olomouce. Tento jízdní pás se odpojuje od hlavní trasy R46 ještě před její křižovatkou se silnicí II/570 (exit 37) a oba pásy R46 tak vedou asi 1,5 km souběžně. Po uvedení do provozu byla spousta řidičů zmatena, protože ze zvyku pokračovali do Olomouce přímo a zapomněli odbočit. Nakonec se po velkých protestech řidičů muselo zvýraznit značení na tabulích ve směru od Vyškova, a místo nápisu Olomouc v zeleném poli se zde objevil nápis Olomouc–centrum na bílém podkladě (jako místní cíl). Naštěstí řidiči, kteří chtějí od Vyškova do Lipníku, ale sjeli do pásu do centra, mohou využit další spojku (na snímku vlevo vzadu). Tato spojka byla vybudována proto, aby se řidiči dostali ze silnice II/570 (exit 37) k R35 do Lipníku. Vpředu úplně vlevo dole je vidět část nevyužitého nájezdu z R35 od Mohelnice na R46 do centra. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled z mostu R35 přes R46 - ve směru do centra Olomouce. Na této křižovatce R46 končí a dále do centra už vede jen čtyřpruhová silnice. Je to však nelogické, protože by jako rychlostní mohla být značena až k nejbližšímu exitu u hotelu Hesperia (jako dříve). Mýtná brána zde však postavena je, takže se vlastně jedná o nezákonný výběr mýtného. Silnice I/46 směrem do Šternberku pokračuje peážně s R35 a odbočuje až na exitu Olomouc-jih, kde se odděluje. Původně I/46 vedla přes centrum Olomouce. Zatím tudy však vede I/35 a to až do dokončení celého obchvatu. Tabule vpravo dole vyznívá nelogicky, protože informuje řidiče přijíždějící od Vyškova (tj. od Brna a Prostějova), že odbočením vpravo se mohou vrátit zpět do Brna a Prostějova. Ve skutečnosti je to spíše informace pro řidiče jedoucí ze silnice II/570 (od exitu 37), že se tudy mohou k těmto cílům dostat, protože přímý nájezd z této silnice na R46 do Brna zatím chybí. Později tuto tabuli nahradí informace o odbočení k R35 do Mohelnice a Hradce Králové. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled z mostu přes R46, vedoucí do centra Olomouce. Ještě před cca 10 lety tu silnice II/570 úrovňově křížila čtyřpruhovou R46, která proto byla teprve od této křižovatky směrem na Vyškov značena jako silnice pro motorová vozidla. V pozadí nákupní zóna na předměstí Olomouce.(Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Pohled na začátek R46 od Olomouce (ze severu). Most převádí R35. Hned za podjezdem se z centra Olomouce (a zatím i od Mohlenice) najíždí na R35 do Lipníku.Jak je vidět na tabuli, společně se silnicí 35 vede i přeložka silnice 46 do Opavy (Šternberka). (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

Most silnice R35 přes R46. Pohled k severozápadu. Dozadu povede R35 do Mohelnice. Doleva pod most vede R46 do Vyškova. (Foto: ing. Petr Synek, 11.1.2007)

 září 2004 - po zprovoznění jižního obchvatu Olomouce

Příjezd ke křižovatce Olomouc-centrum od Olomouce, po silnici I/46. Rovně směr do Brna po R46, vpravo se odbočuje na R35 a nově dokončený obchvat Olomouce směrem do Lipníku. (Foto: Michal Šimek, 16.9.2004)

 září 2003 - před zprovozněním křižovatky

Exit 267 “Olomouc-střed”, jak se před dokončením slavonínská křižovatka jmenovala. Zde se kříží rychlostní komunikace R35 a R46. Pohled ve směru od Přáslavic (Lipníku n. Beč.) do kolektorového pásu, kudy bude svedena veškerá doprava z nového úseku, který zde zatím končí. Vpravo následuje rozplet větví ve směrech Mohelnice (stále částečně přes centrum Olomouce) a Brno, kolektorovým pásem je dále veden pouze směr ke křižovatce R46 a II/570 (Exit Lutín), která by byla jinak z přímého směru Lipník – Brno nepřístupná. Vlevo hlavní trasa (zatím bez vodorovného značení), po které bude v budoucnu pokračovat doprava ve směru Lipník – Mohelnice, ale až po dostavbě úseku R35 Slavonín – Křelov. Celá křižovatka je pojata velmi velkoryse se samostatnými přímými připojeními jednotlivých směrů (nejedná se o klasický “čtyřlístek”). Došlo také k složitému propojení s křižovatkou R46 a II/570, ke které bude nově možno dojet z Olomouce bez poplatku (a naopak). Celá křižovatka je vybavena veřejným osvětlením a všechny návěsti jsou samostatně osvětleny. (Foto: ing. Petr Synek, 16.9.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu R35  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R46  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R35
 zpět na seznam fotogalerie R46
 interaktivní mapa R35  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R46  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 20. února 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 27.1.2009.
 poslední změny na stránce: 27. ledna 2008