Blato - dálniční těleso 2 (násep)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

  červen 2007 - provoz na nové silnici

  Trasa silnice I/37 do Chrudimi, na náspu přes částečně zasypaný lom u Blata. V pozadí nadjezd u Mikulovic. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)

 duben 2006 - výstavba

  Pohled od jihu (od mostu přes silnici) ve směru do Pardubic - na násep přes zasypanou část lomu. Vzadu vpravo zástavba Mikulovic. V pozadí na konci náspu se nachází most přes polní cestu. (Foto: Jiří Navrátil, 6.4.2006)
  Pohled na stavbu silnice směrem do Pardubic. Vpředu opěra mostu přes silnici a za ním násep přes zasypaný lom. Vlevo vzadu bývalá továrna, která lom využívala. (Foto: Jiří Navrátil, 6.4.2006)

 duben 2005 - počátky výstavby

  Trasa nové silnice prochází přes okraj někdejšího lomu bývalé zdejší cihelny. Část zatopeného lomu musela být zasypána náspem pro silnici. Je nutné také připomenout, že v lomu byly ještě v době těžby objeveny vzácné archeologické nálezy. Byly zde objeveny stopy po pravěkém osídlení se  zbytky celé vesnice, hroby, obilnice, různé pazourky, nádoby a hlavně kostra, která byla uschovaná v podzemní zásobnici na obilí. Pohled z místní komunikace z Mikulovic do Blata - ve směru budoucí silnice I/37 do Chrudimi. (Foto: Jan Slovík, 2.4.2005)
  Vrtání pilot (vzadu) pro základy nadjezdu u Mikulovic. Pohled v trase silnice I/37 do Chrudimi přes zasypanou část bývalého lomu cihelny. V pozadí hrana lomu, jejíž část se ještě musí odtěžit pro zářez silnice. (Foto: Jan Slovík, 2.4.2005)

 říjen 2004 - přípravné práce

  Pohled od severovýchodu, z polní cesty mezi Mikulovicemi a Blatem - na lom, jehož část bude novou silnicí zasypána. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 26.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008