Březhrad - dálniční křižovatka

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 květen 2003 - rozšiřování

vyznacny bod   Připojovací pruh pro nájezd do Hradce Králové od Březhradu. Silnice od Březhradu vede nejprve přes most, který se spirálovitě stáčí až k tomuto připojovacímu pruhu. Pohled ve směru od Pardubic. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Příjezd ke křižovatce směrem od Pardubic. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Pohled ve směru do Hradce Králové na místo, kde se setkává stará dvoupruhová silnice a nová čtyřpruhová silnice. Vlevo bariéra, kde zatím samostatný jízdní směr do Pardubic končí. V pozadí nadjezd křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Odbočovací pruh pro sjezd od Pardubic do Březhradu. Vlevo jízdní pruhy, navádějící vozidla od Hradce Králové do protisměru. Tady zatím čtyřpruhová část silnice od HK končí. Vpravo vzadu jsou vidět stromy, které zůstaly zachovány uprostřed mezi větvemi křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
  Za křižovatkou není směrem do Hradce Králové silnice  ještě rozšířena. Čtyřpuhová silnice byla vybudována zatím jen několik stovek metrů oběma směry od křižovatky. Úplně vzadu je vidět křižovatka u hradeckého Tesca. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)

 srpen 2003 - provoz

vyznacny bod vyznacny bod   Pohled z nadjezdu na čerstvě dokončenou rozšířenou silnici směrem do Hradce Králové. Vpravo připojovací pruh od Březhradu do HK, vlevo zase připojovací pruh od Březhradu do Pardubic. Vlevo uprostřed nájezdová a sjezdová větev pro směr do PU. Tato větev musela být postavena poměrně daleko neboť prostorem křižovatky protéká vodní kanál. Dole most přes tento kanál. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod vyznacny bod   Pohled od Březhradu na vypouklý tvar mostu. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   K vrcholu nadjezdu je nutné vyjet krátký avšak poměrně prudký násep. Pohled od Březhradu. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Detail zábradlí a svodidel na mostě. V pozadí křižovatka místních komunikací v Březhradě. Napravo je most přes vodní kanál, přes nějž se přijíždí k Makru a také k nájezdu do Pardubic. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Most má tvar spirály stejně jako na křižovatce u Tesca, ale tady je přerušen krátkým náspem. Nižší most se rozdvojuje na větev pro nájezd do HK a sjezd od PU. Mezi těmito mostními větvemi dokonce zůstaly zachovány původní stromy. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Pohled ze silnice vedoucí k nadjezdu. V pozadí nájezd do Pardubic a sjezd od HK. Tato větev musí mostkem překonávat parovod. Vpředu podél stromů protéká vodní kanál. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Pohled z nadjezdu křižovatky směrem do Pardubic. Vzadu se silnice zatím zúžuje do dvou pruhů v obou směrech. Vlevo nájezd od Březhradu do HK a za ním sjezd od Pardubic. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Čtyřpruhová silnice kousek za Březhradem ve směru do Pardubic končí a přechází do klasické dvoupruhové silnice. Vpravo vzadu je vidět rezerva pro další rozšíření silnice, čili pro přístavbu druhého dvoupruhu. Za tímto zúžením se nachází známé hradecké "písáky", těsně podél níž silnice vede. Vlevo sjezd od Pardubic do Březhradu. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)

 září 2003 - provoz

vyznacny bod   Silnice od Pardubic na začátku rozšířeného úseku u Březhradu. Vlevo rezerva pro další dvoupruh do PU, vzadu nadjezd křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 9.12.2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008