Dražkovice - dálniční křižovatka se silnicí II/324 (Pardubice-jih)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

  červen 2007 - provoz na prodloužené dvoupruhové silnici

  Začátek dalšího úseku silnice do Chrudimi a příjezd ke křižovatce se "starou" silnicí II/324. Vlevo nájezd na I/37 směrem do Hradce. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Nadjezd silnice v prostoru křižovatky. Vpravo začátek odbočovacího pruhu pro sjezd ve směru od Hradce Králové. Levá část nadjezdu dokazuje rezervu pro rozšíření silnice do plného profilu a úpravu nájezdových větví. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Sjezd ze silnice I/37 ve směru od Hradce Králové. Vlevo je patrný sjezd ve směru od Chrudimi.(Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Připojovací pruh nájezdu na I/37 směrem do Chrudimi. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)

 duben 2006 - výstavba

  Stavba nadjezdu s křižovatkou při pohledu od severu, ve směru budoucí silnice do Chrudimi. Vpředu propustek pro potok na začátku rozestavěného úseku. (Foto: Jiří Navrátil, 6.4.2006)
  Pohled od nadjezdu k jihu, ve směru silnice do Chrudimi. Vpředu jižní větve křižovatky. Vlevo bude sjezd od Chrudimi, vzadu vpravo naopak nájezd ve směru do Chrudimi. (Foto: Jiří Navrátil, 6.4.2006)
  Pohled na staveniště křižovatky od jihu, ve směru budoucí silnice do Hradce Králové. Na mostě nadjezdu právě probíhá betonáž mostovky. Vpravo vpředu se vrší násep pro větev sjezdu od Chrudimi. (Foto: Jiří Navrátil, 6.4.2006)
  Prostor křižovatky v místě rozpletu západního ramene. Úplně vpředu se ve stopě bagru bude najíždět ve směru do Chrudimi. Vzadu je podle zářezu patrné těleso pro větev sjezdu ze silnice od Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 6.4.2006)

 září 2003 - dočasné ukončení obchvatu Pardubic

  Pohled na konec úseku silnice od Pardubic, zakončený z ničeho nic prudkou zatáčkou. I když zde byla snížena rychlost, mnoho řidičů prudké zatočení podcenili. Doleva je silnice svedena provizorní, několik desítek metrů dlouhou spojkou ke staré silnici přes Dražkovice. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
  Pohled ze staré silnice u dražkovické čerpací stanice do míst, kudy povede další úsek silnice do Chrudimi. Uprostřed stromy, u kterých silnice od Pardubic zatím končí. Vpravo je vidět provizorní zatáčku se sjezdem ke staré silnici. Silnice do Chrudimi bude potom pokračovat doleva, skrz stromy a pole, na kterém vyroste křižovatka. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 26.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008
Mezi Pardubicemi a Dražkovicemi obchvat města končí a provizorně je dost nešikovně sveden na starou silnici ostrou zatáčkou. Za pár let by však měla být v provozu i další část přeložky silnice až ke Chrudimi a pak i obchvat okolo tohoto města.