Ohrazenice - dálniční křižovatka se silnicí I/36 (Pardubice-sever)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 2003

vyznacny bod   Letecký pohled na křižovatku u pardubických Ohrazenic (Pardubice-sever) od jihu. Odspodu nahoru vede čtyřpruhová silnice I/37 od Chrudimi do Hradce Králové. Nahoře za křižovatkou se čtyřpruhovka mění pouze v dvoupruhovku. Přes most vede silnice od Lázní Bohdaneč (zleva) do centra Pardubic. Silnice I/36, která vede od dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou, se zde napojuje na silnici I/37 a společně s ní vede peážně (dolů) až ke křižovatce u nádraží (Pardubice-střed). K propojení obou silnic slouží několik větví. Vlevo dole jednosměrná větev pro nájezd z 36 na 37 (Bohdaneč-Chrudim) a také pro nájezd od centra, což je po výstavbě obchodních center dosti problematické. Vpravo od ní jednosměrná větev pro sjezd z 37 na silnici do centra (Chrudim-centrum)(exit A). Vlevo nahoře jednosměrná větev pro sjezd z 37 od HK na silnici 36 do Bohdanče a také i do centra. Právě odbočování do centra je dosti zdlouhavé. Vpravo nahoře jsou vidět dvě samostatné větve. Spodní vratná větev, která podchází most, je výjezdem z 37 na 36 do Bohdanče (exit B). Horní větev slouží pro nájezd na silnici 37 do Hradce Králové. Na tuto větev se může odbočit jak ze silnice 36 od Bohdanče, což je ve špičce dost nepříjemné, tak i od centra. Vpravo dole je areál Hypermarketu Globus, respektive Bauhaus. Nahoře je vidět zástavba pardubické části Doubravice. Ohrazenice se nacházejí vpravo nahoře mimo snímek. Vpravo nahoře je přes čtyřpruhovou silnici lávka pro pěší, spojující Ohrazenice s Doubravicemi. Uprostřed silnici nadchází parovodní potrubí. (Foto: archiv)
  Pohled na křižovatku od lesa u Semtína, ve směru silnice do Hradce Králové. Ještě na konci 90. let se na této křižovatce muselo sjíždět, protože chybělo pokračování do Opatovic. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Pohled z mostu křižovatky na čtyřpruhovou silnici I/37 směrem do Chrudimi (na jih). Vpředu parovod, který zakrývá nájezd směrem do Chrudimi (zprava) a výjezd od Chrudimi do centra ("A"). Vlevo vede podél silnice pod most větev výjezdu "B", po níž se vyjíždí na silnici I/36 do Lázní Bohdaneč. Vlevo vzadu areál hobby centra Bauhaus, součást hypermarketu Globus. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Pohled z mostu přes parovod k jihu. Vzadu čtyřpruhová silnice obchvatu Pardubic směrem do Chrudimi. Zprava nájezd od centra a od Lázní Bohdaneč. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Pohled z mostu křižovatky k severu, ve směru silnice I/37 do Hradce Králové. Uprostřed nadchod pro pěší mezi Ohrazenicemi (vpravo) a Doubravicemi (vlevo). Za nadchodem se čtyřpruhová silnice zatím zúžuje a přechází v dvoupruhovou. Později bude pravý jízdní směr do HK prodloužen až do Březhradu. Zprava se napojuje nájezd na I/37 od centra a z I/36 od Bohdanče. Vlevo sjezd od HK do centra a do Bohdanče. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
  Pohled z mostu křižovatky k severovýchodu. Nahoru vede silnice I/37 do Hradce Králové. Vzadu nájezd od centra a z I/36 od Bohdanče. Vpravo vpředu sjezd z I/37 od Chrudimi na I/36 do Bohdanče. Právě tato větev "B" vede podél čtyřpruhovky a podchází most. Vzadu zástavba Ohrazenic, kterou chrání dřevěná protihluková stěna. Těsně za plotem se nachází otáčka městské hromadné dopravy. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Vozovka mostu přes silnici I/37. Pohled ve směru staré silnice (I/36) do centra. Zleva na most najíždějí vozidla z I/37 od Chrudimi na I/36 do Bohdanče (směrem k nám). O pár metrů dál se zase doleva odbočuje od centra na I/37 do Hradce Králové. Odbočit doleva se musí i od Bohdanče, čemuž slouží odbočovací pruh uprostřed. Jenže tento pruh je velice krátký a pokud z protisměru stále přijíždějí vozidla, odbočovací pruh se zaplní a doprava na mostě se zablokuje. Tím nastane dominový efekt neboť se zablokují i ostatní větve křižovatky. Tato křižovatka byla stavěna v době, kdy se nepočítalo s tím, že by tolik vozidel mělo za mostem odbočovat doleva. A to i v opačném směru od centra. Ale na konci 90. let vyrostla podél staré silnice do centra obrovská nákupní zóna několika hypermarketů, na jejíž napojení nebyla křižovatka projektována. V pozadí vpravo hypermarket Globus. (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
vyznacny bod   Pohled z odbočovacího pruhu silnice I/37 směrem od Chrudimi. Tento odbočovací pruh slouží pro dvě větve najednou. Úplně doprava se sjíždí na větev do centra. Doleva se odbočuje na větev do Lázní Bohdaneč. Ovšem náhlé oddělení obou větví není právě ideální. Nepřipravení řidiči zde často chybují a nezařadí se správně. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Rozvětvení výjezdu od Chrudimi na větev A (rovně nahoru) a větev B (doleva podél silnice). Právě toto rozvětvení, které navíc přichází náhle za zatáčkou na konci odbočovacího pruhu, nebylo postaveno vzorově. Na podobných křižovatkách bývá větev B průběžná a větev A z ní odbočuje doprava. U této křižovatky je to přesně naopak. Řidiči nestačí reagovat na nějaké rozvětvení a instinktivně jedou přímo neboť se domnívají, že větev B se zase napojuje na silnici do Hradce Králové. Když tento omyl po vyjetí na násep zjistí, mnozí z nich riskují odbočením doleva na most. Lepší přehlednosti by jistě pomohly směrové tabule nad vozovkou i na vozovce a hlavně přestavba rozvětvení. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Silnice I/37 směrem do Hradce Králové se hned za křižovatkou zase stává pouhou dvoupruhovou silnicí. Až se nastane rozšiřování, bude se muset protihluková stěna demontovat a uvolnit místo přístavbě dvoupruhu do HK. Stávající silnice se stane samostatným směrem do Chrudimi. Protihluková stěna, chránící obyvatele Ohrazenic, bude přesunuta až za novou krajnici (doprava). (Foto: Jan Slovík, 15.8.2003)
     

      


 zpět na interaktivní mapu   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 9.12.2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008