Opatovice nad Labem - dálniční křižovatka se silnicí II/324

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

  červen 2007 - přestavba křižovatky

  Zemní práce na náspu severní opěry starého nadjezdu silnice I/37 přes elektrárenskou vlečku. Podél vlečky tuto část mostu podchází i rameno křižovatky se silnicí II/324. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Nadjezd přes vlečku do elektrárny při pohledu od západu. Vlevo od vlečky podchází most rameno křižovatky se silnicí II/324 a vpravo od vlečky místní komunikace. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Úprava základny pro rozšířený násep silnice I/37. Vzadu vede na násep rameno křižovatky s nájezdem do Pardubic a sjezdem od Hradce. Vzadu za stromy pak vyroste vlastní mimoúrovňová křižovatka mezi R35 a čtyřpruhovou I/37. Pohled od vlečky.(Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Úprava plochy pro staveniště křižovatky R35 a I/37. Vpředu křižovatka ramen silnice II/324. Pohled od jihu. V pozadí Opatovice nad Labem. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)

 r. 2003 - dvoupruhová silnice

vyznacny bod   Výstup na násep ve směru od Pardubic. Na vrcholu stoupání je most přes železniční vlečku do elektrárny a křižovatka se silnicí II/324. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Začátek stoupání na násep mostu ve směru od Pardubic. Tento nadjezd přes vlečku je vlastně úplně jediným kopečkem mezi HK a Pardubicemi. Jinak vede celá silnice naprosto po rovině. Pohled od odbočky do Čeperky. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Vozovka na mostě přes železniční vlečku a větev křižovatky. Hned za mostem je od Pardubic sjezd na silnici II/324 a zleva nájezd do Pardubic. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Křižovatka s II/324, při pohledu ve směru od Pardubic. Doprava se sjíždí na II/324 směrem do Opatovic. Vzadu vpravo nájezd od Opatovic směrem do HK. Vlevo nájezd od Opatovic směrem do Pardubic. Křižovatka s R35 vyroste vzadu uprostřed, kde jsou stromy. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Silnice I/37 ve směru do HK, hned za mostem. Zprava se napojuje větev ze silnice II/324. Úplně vlevo je vidět nájezd ze silnice II/324 směrem do Pardubic a uprostřed sjezd na silnici II/324 od HK. Uprostřed snímku na polích vzadu vyroste velká několikapodlažní křižovatka s R35. Silnice I/37 bude rychlostnici R35 podcházet. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Pohled z mostu k západu. Dole železniční vlečka do elektrárny (směrem pod most). Pod mostem vede vedle koleje i větev křižovatky, ale ta není z tohoto pohledu vidět. Později bude od lesa vzadu přicházet R35, směrem od dálnice D11. Křižovatka s dálnicí D11 bude za lesem. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Pohled ze silnice I/37 k západu. Vpředu sjezd od Hradce Králové na silnici II/324, která vede alejí (uprostřed) do Opatovic nad Labem (v pozadí). Na poli vpravo vznikne křižovatka R35/R37 a silnice II/324 bude přemostěna. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Dvoupruhová silnice I/37 ve směru do Hradce Králové, těsně za křižovatkou s II/324, kde začíná obchvat Opatovic. V těchto místech se bude I/37 křížit s R35. Vpravo velkoprodejna Siko, která již byla postavena dostatečně daleko, aby se před ní vešel další dvoupruh (pro směr do HK). Stávající silnice bude po rozšíření sloužit pro směr do Pardubic. Vzadu se dnes silnice stáčí mírně doleva a prochází mezi několika domy okrajové zástavby. V budoucnu se počítá s tím, že čtyřpruhová silnice by vedla naopak mírně doprava a obcházela i tyto domy. Domy by tak nebyly odděleny rušnou silnicí, ale jejich obchvat by musel vést hodnotnou nivou řeky Labe. Je naprosto jisté, že proti této variantě budou protestovat ekologové. Schůdnější i levnější by bylo rozšíření stávající silnice a vykoupení domů. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
     

 


 zpět na interaktivní mapu   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 29.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008