Opatovice nad Labem - dálniční křižovatka R35 / R37

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

  červen 2007 - výstavba křižovatky

  Panoramatický záběr části staveniště křižovatky R35 s I/37 a II/324. Pohled od jihu, z původní silnice přes přejezd, než byl postaven nadjezd. Vzadu zleva doprava povede R35. Vpředu vpravo je vedle starého nadjezdu přistavován další nadjezd přes vlečku. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Zemní práce na náspu severní opěry starého nadjezdu silnice I/37 přes elektrárenskou vlečku. Podél vlečky tuto část mostu podchází i rameno křižovatky se silnicí II/324. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Rozšiřování náspu pro novou čtyřpruhovou silnici I/37. Pohled od nadjezdu k severu - na silnici II/324 směrem do Opatovic. Vpředu vlečka. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Pohled z železniční elektrárenské vlečky k severozápadu, kde se staví úsek R35 směrem k dálnici D11. Vlečka se vzadu musí přemostit. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Nadjezd přes vlečku do elektrárny při pohledu od západu. Vlevo od vlečky podchází most rameno křižovatky se silnicí II/324 a vpravo od vlečky místní komunikace. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Úprava základny pro rozšířený násep silnice I/37. Vzadu vede na násep rameno křižovatky s nájezdem do Pardubic a sjezdem od Hradce. Vzadu za stromy pak vyroste vlastní mimoúrovňová křižovatka mezi R35 a čtyřpruhovou I/37. Pohled od vlečky.(Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Zemní práce západně od silnice II/324, mezi vlečkou a silnicí. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Příprava staveniště mohutné křižovatky mezi zástavbou Opatovic a železniční vlečkou, od které je pořízen snímek. Dozadu vede silnice II/324 směrem do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Zemní práce západně od silnice II/324. V pozadí je vršen násep pro vedení R35 přes železniční vlečku a železniční trať HK-Pardubice. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Přiblížený pohled ze silnice II/324 přes železniční vlečku k západu - na průsek lesem pro trasu R35 směrem k dálnici D11. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)
  Úprava plochy pro staveniště křižovatky R35 a I/37. Vpředu křižovatka ramen silnice II/324. Pohled od jihu. V pozadí Opatovice nad Labem. (Foto: Jan Slovík, 9.6.2007)

 r. 2003 - před výstavbou křižovatky

vyznacny bod   Silnice I/37 ve směru do HK, hned za mostem křižovatky se silnicí II/324. Zprava se napojuje větev ze silnice II/324. Úplně vlevo je vidět nájezd ze silnice II/324 směrem do Pardubic a uprostřed sjezd na silnici II/324 od HK. Uprostřed snímku na polích vzadu vyroste velká několikapodlažní křižovatka s R35. Silnice I/37 bude rychlostnici R35 podcházet. Právě sousedství s dnešní křižovatkou I/37 s II/324 a navíc s mostem přes vlečku, nutí projektanty vyřešit složité napojení R35 s R37 vícepatrovou křižovatkou. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod   Křižovatka s II/324, při pohledu ve směru od Pardubic. Doprava se sjíždí na II/324 směrem do Opatovic. Vzadu vpravo nájezd od Opatovic směrem do HK. Vlevo nájezd od Opatovic směrem do Pardubic. Křižovatka s R35 vyroste vzadu uprostřed, kde jsou stromy. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Pohled z mostu křižovatky silnic I/37 s II/324 - směrem k západu. Později bude od lesa vzadu přicházet R35, směrem od dálnice D11. Křižovatka s dálnicí D11 bude za lesem. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Pohled ze silnice I/37 k západu. Vpředu sjezd od Hradce Králové na silnici II/324, která vede alejí (uprostřed) do Opatovic nad Labem (v pozadí). Na poli vpravo vznikne křižovatka R35/R37 a silnice II/324 bude přemostěna. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
vyznacny bod   Pohled z dvoupruhové silnice I/37 ve směru do Hradce Králové v místech, kde se bude I/37 křížit s R35, která povede po mostě zleva od dálnice D11. Vpravo velkoprodejna Siko, která již byla postavena dostatečně daleko, aby se před ní vešel další dvoupruh (pro směr do HK) a větve křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
     

      


 zpět na interaktivní mapu R35   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R37   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R35
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa R35   (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R37   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 26.7.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008