Pardubice - dálniční křižovatka se silnicí I/2 (Pardubice-západ)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2003 - dvouproudová silnice

  Pohled na křižovatku ve směru do Chrudimi. Vpředu stará silnice okolo Parama, za nadjezdem křižovatky vede již nová přeložka silnice I/37. Doleva se odbočuje na obousměrnou větev k silnici I/2, která vede po mostě. Vpravo vede podél obchvatu železniční trať z Pardubic do Chrudimi. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
  Křížení obou silnic je díky nadjezdu sice mimoúrovňové, ale propojení je zatím úrovňové, se světelnou křižovatkou. Po rozšíření silnice do Chrudimi, či možná i dříve, bude křižovatka dostavěna na plně mimoúrovňovou. Vlevo je pod mostem rezerva pro rozšíření silnice na čtyřpruh a pro větve křižovatky. Vpravo podchází most i železniční trať do Chrudimi. Než byl postaven nadjezd, stával tu železniční přejezd. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
  Pohled na nadjezd ve směru silnice I/37 do Chrudimi. Vlevo pod mostem rezerva pro rozšíření silnice. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
  Pohled na nadjezd ve směru silnice I/37 od Chrudimi. Vpravo pod mostem rezerva pro rozšíření silnice. Vzadu rameno křižovatky, které zatím jediné propojuje silnici I/37 se silnicí I/2. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
  Nová přeložka silnice I/37 před křižovatkou ve směru od Chrudimi. Vlevo železniční trať z Chrudimi. Tato zatím dvoupruhová silnice se bude později rozšiřovat doprava. (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
  Pohled od křižovatky na novou přeložku silnice I/37 směrem do Chrudimi. Silnice je zatím postavena jen v polovičním profilu a až se bude rozšiřovat, bude se muset pokácet i pár stromů na okraji parku u Dukly (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 16.9.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu   (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R37
 interaktivní mapa   (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 14. května 2003.
 doplněno a upraveno 9.12.2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008