Pisárky - dálniční křižovatka a tunel Hlinky

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Základní kámen stavby křižovatky, zasazený u chodníku ve spodním patře křižovatky před provozní budovou vozovny Pisárky. Avšak ze žádné komunikace procházející křižovatkou není vidět. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Severní portál s vjezdem do Pisáreckého tunelu na R23. Vpravo je připojovací pruh pro nájezd na R23 z křižovatkové větve horního patra křižovatky Hlinky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Sjezd z VMO k začátku rychlostnice R23. Značky jsou umístěny hned za odpojením jízdního směru k D1 od silnice I/42, která tvoří Velký městský okruh v Brně (VMO) a která odtud pokračuje kolem výstaviště k východu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Dlouhá rampa křižovatky, sloužící k přímému propojení R23 s VMO směrem k severu (do Svitav). Po rampě vede sjezd z R23 (od Pisáreckého tunelu) k VMO, vedoucí tunelem Hlinky (spodní patro křižovatky). Vpředu u svodidel VMO směrem do Svitav. Úplně vpředu sjezd z VMO ke křižovatce Hlinky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Křižovatka Hlinky při pohledu od jihu, ve směru VMO do Svitav (k severu). Úplně vlevo se po rampě do tunelu Hlinky svažuje jízdní pás pro směr z R23 do Svitav. Uprostřed vlevo prochází jízdní pás silnice I/42 (VMO), který se s rampou spojí až v tunelu Hlinky (vzadu). Uprostřed vpravo stoupá rampa se sjezdem ze silnice I/42 (VMO) od východu. V horním patře MÚK se rampa rozvětvuje (vzadu nad tunelem). Doleva se stáčí vratná větev pro nájezd na R23. Řidiči se vlastně jakoby otáčí. Původní úrovňové odbočení k Pisáreckému tunelu tím mohlo být konečně zrušeno. Doprava z rampy odbočuje větev pro příjezd ke křižovatce ulic Bauerova/Pisárecká. Zcela vpravo vede místní komunikace pro obsluhu okolních nemovitostí a některých bran výstaviště. O něco dále je komunikace zaústěna do horního patra křižovatky Hlinky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Velkoplošná tabule před sjezdem z VMO (od Svitav) k R23. Jak je patrné, veškerý tranzit je z okruhu směrován k R23. Pokračovat dál po městském okruhu zatím nesmějí nákladní vozidla. Jenže značení neomezuje žádnou tonáž, ale jen tranzit. Rovně tedy může pokračovat jakýkoliv náklaďák, pokud ovšem jen neprojíždí Brnem. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Vjezd do jižního portálu tunelu Hlinky po VMO ve směru do Svitav. Vzadu uvnitř tunelu se na VMO připojuje rampa od z R23. Nahoře je portál tvořen rampou (mostem) pro nájezd na R23 z VMO. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Informační značka o názvu a délce tunelu Hlinky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Směrové tabule a návěsti na konci sjezdu z VMO (směrem od východu), kde se sjezdová rampa rozvětvuje. Doleva odbočuje vratná větev s nájezdem na R23, doprava se sjíždí k "horní křižovatce" Hlinky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Malá křižovatka nad jižním portálem hlineckého tunelu. Příjezd ve směru od "horní křižovatky" Bauerova/Pisárecká. Tato komunikace vede po střeše tunelu. Doprava se odbočuje k nájezdu na R23, o čemž informuje i značka o začátku silnice pro motorová vozidla - bez poplatku. Zleva vede sjezd z VMO od východu Brna, který se na této malé křižovatce rozvětvuje. Úplně vpředu je odbočka místní komunikace pro obsluhu nemovitostí podél silnice I/42 a také části výstaviště. Za značkou začátek silnice pro motorová vozidla (200m) už není možné nikam jinam odbočit a proto mohla být umístěna o cca 20m dříve, aby řidiči nehodlající použít rychlostnici mohli alespoň odbočit na místní komunikaci doleva. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Horní silnice, vedoucí k jihu po střeše tunelu od křižovatky ulic Bauerova a Pisárecká. Rovně se pokračuje k nájezdu na R23, který vede po rampě v pozadí. Rovně se dá též dojet k odbočce na místní zásobovací komunikaci. Doprava se odbočuje na rampu, která klesá k nájezdu na VMO (vedoucí spodním patrem) směrem do centra (na východ). Napravo jsou vidět tabule nad VMO směrem na východ, které rovněž informují o sjezdu k R23. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Pohled z "horní křižovatky" ulic Bauerova a Pisárecká k jihu. Dole podél galerie tunelu vede silnice I/42 (VMO) ve směru od Svitav. Opačný směr VMO je veden v tunelu, po jehož střeše vede silnice, spojující horní křižovatku s R23 a VMO od východu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Silnice vedoucí po střeše tunelu ke křižovatce ulic Bauerova s Pisáreckou (v pozadí). Pod silnicí vede v tunelu silnice I/42 (VMO) ve směru do Svitav. Opačný směr od Svitav vede podél galerie tunelu (vlevo za zábradlím). Pohled od odbočky k místní komunikaci. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Křižovatka ulic Bauerova a Pisárecká v horním patře MÚK Hlinky. Dozadu mírně doleva prochází ulice Pisárecká. Zleva přichází ulice Bauerova, odkud se přijíždí z VMO od východu. Doprava vede nájezdová rampa k silnici I/42 (VMO) pro směr do a ze Svitav (ulice Žabovřeská). (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Prostor křižovatky ulic Bauerova a Pisárecká v horním patře MÚK Hlinky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Příjezd k "horní křižovatce" ulic Bauerova a Pisárecká od centra (po ulici Pisárecká) okolo výstaviště. Před křižovatkou je most přes tramvajovou trať. Doleva se odbočuje do ulice Bauerova a k Pisáreckým tunelům (směr Praha), vpravo pak do ulice Žabovřeská (směr Svitavy). Rovně se řidiči dostanou do Nového Lískovce a Kohoutovic. Pro větší přehlednost jsou umístěny zvlášť směrové tabule pro místní cíle (bílé) a pro dálkové(zelené), které jsou všechny shodou okolností dostupné po dálnici. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Tramvajová trať je ukryta i se zastávkou ve spodním patře MÚK Hlinky. Zatímco dříve vedla přímo přes prostor staré úrovňové křižovatky a výrazně brzdila provoz, nyní vede zcela mimoúrovňově a nekříží se ani s místní dopravou. Brno tak dostalo opět další úsek tramvajové trati na samostatném tělese a potvrdilo tak svoje absolutní prvenství mezi našimi městy v počtu km tratí vedených samostatně mimo silniční komunikace. Pohled ve směru trati do Bystrce. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)

Tramvajová zastávka a trať směrem do centra a k výstavišti. (Foto: ing. Petr Synek, 31.10.2007)


 zpět na interaktivní mapu R23  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R42  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R23
 zpět na seznam fotogalerie R42
 interaktivní mapa R23  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R42  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. ledna 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008