Albrechtice - pracovní tábor (lágr)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Při stavbě exteritoriální dálnice vzniklo i několik pracovních táborů, tzv. lágrů, které sloužily k ubytování dělníků pracujících na dálnici. Později však během války změnily svůj účel.

Jeden z táborů pro dělníky byl vybudován jihovýchodně od obce Albrechtice, na prostranství v údolí Lesního potoka sevřeného lesy. Bohužel nejsou k dispozici žádné podrobnější informace, plány ani fotografie a tábor se podařilo přesně lokalizovat hlavně díky historickým leteckým snímkům. Z tábora zbyly pouze základy některých budov a celý areál pohltil les.

 
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled z lesní cesty vedoucí od Albrechtic - na prostor tábora, dnes zarostlého lesem. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled z lesní cesty na násep cesty, po které se vjíždělo do tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Rozvaliny tábora viditelné přímo z lesní cesty a cyklostezky. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail rozvalin, viditelných už od cesty. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Jasně znatelná rovná plocha, kde stála některá z budov. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Další zarovnaná plocha. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Jehličnatý les, který tábor úplně pohltil. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zřetelná terénní vlna, vzniklá odkopem ve svahu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pozůstatek keramického potrubí, který však může souviset s poválečným využitím tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Trosky základů jedné z budov. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zbytek kovové trubky. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zbytky betonové desky u základů budovy. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zarostlá základová deska. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Sutiny zdí. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Rovná plocha vedle náspu přístupové cesty do tábora (vpravo). V pozadí vede lesní cesta. Pohled z tábora k jihu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Násep přístupové cesty vedoucí z tábora k lesní cestě. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zarostlá nízká šachta. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zbytky betonové desky. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Naskládané betonové bloky, které sloužily k zaměřování trasy dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail jednoho z bloků. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Jezírko, obložené kameny. Není zatím jasné, zda-li sloužilo jako parková úprava tábora, či jinému účelu. Možná se též jedná o odkrytý septik. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Kamenná zídka, či zbytky zdi na okraji jezírka. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zbytek zdi u jezírka, z níž vede kovová trubka od betonového (kamenného) žlabu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail žlabu s trubkou. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Mělká šachta, do níž vedou pozůstatky potrubí. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Výrazně upravená plocha u nedalekého potoka, na níž možná stával objekt. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Kamenná hráz na nedalekém Lesním potoce, která možná pochází z doby výstavby tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Hráz ve směru po proudu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Hráz při pohledu proti proudu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Kamenná úprava koryta potoka pod hrází. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 13. května 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 24.5.2009.
 poslední změny na stránce: 24. května 2009