Borotín - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Nad silnicí z Borotína do Cetkovic byl v nízkém náspu vybudován dálniční most. Jedná se o deskový typ a protože se jednalo o méně významnou, spíše spojovací silnici, byl most namísto obvyklého kamenného obložení pouze omítnut. I jeho podjezdový profil byl značně omezen a hodí se spíše k polní cestě. To je však částečně způsobeno i terénem, protože kvůli odtoku vody nebylo možné budovat hlubší zářez silnice. Pokud by měla být dodržena obvyklá výška podjezdu nad silnicemi, musel by být silniční zářez směrem k Cetkovicím značně prodloužen. Už tak je s odtékáním vody v příkopu poměrně problém a voda se drží u mostu. Odtoku ještě ke všemu přitížilo vybudování cesty, spojující silnici s tělesem dálnice a postrádající jakýkoliv propustek. Na druhou stranu je úžasné, že po desítkách let ještě stále na mostě drží původní omítka.
 

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Pohled na zarůstající okolí mostu, pravděpodobně od východu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Těleso dálnice za mostem přes silnici směrem k jihu (do Brna). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 konec 90.let 20.stol.

  Celkový pohled na most od západu, ve směru do Cetkovic. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Těleso dálnice mezi propustkem a mostem přes silnici u Borotína. V pozadí jsou vidět stromy podél silnice vedoucí pod mostem. Pohled k jihu, ve směru do Brna. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od mostu přes silnici k severu, ve směru dálnice do Vratislavi. Vzadu pod zarostlou částí tělesa prochází trubkovitý propustek. V pozadí nepřeložená silnice z Velkých Opatovic do Cetkovic (doprava). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Most od západu, ze silnice směrem do Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Most od východu, ze silnice směrem do Borotína. Vlevo cesta, spojující silnici s tělesem dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Černá skládka na tělese dálnice na konci mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2007

  Silnice z Borotína vedoucí k mostu (v pozadí). (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled ze silnice od Borotína - na nízký násep dálnice od mostu (vpravo vzadu) směrem k severu (do Vratislavi). (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Celkový pohled na most od východu, ze silnice z Cetkovic. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Voda držící se na okraji vozovky silnice a v příkopu kvůli mírnému spádu směrem do Cetkovic. Pohled od východu na jihovýchodní nároží mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Jihozápadní nároží mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail jihozápadního křídla mostu. I když voda kvůli poškozené izolaci mostovky proniká do konstrukce mostu a pak prosakuje ven na stěnu, původní omítka ze čtyřicátých let 20. stol. stále drží a není nikde opadaná. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 13.3.2009.
 poslední změny na stránce: 13. března 2007