Dětřichov u Moravské Třebové - pracovní tábor (lágr) s pohřebištěm žen

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Při stavbě exteritoriální dálnice vzniklo i několik pracovních táborů, tzv. lágrů, které sloužily k ubytování dělníků pracujících na dálnici. Později však během války změnily svůj účel.

Pro dělníky, kteří měli pracovat na úseku dálnice u Bílé Studně byl na konci roku 1939 vybudován tábor u Dětřichova. Místo pro čtyři baráky, jídelnu, kuchyň a sociální zázemí bylo vybráno pod zalesněnou strání, s výhledem na staveniště, jak bývalo zvykem. Dělníci se sem měli nastěhovat před začátkem stavební sezóny na jaře 1940, jenže k zahájení prací už v této části trasy dálnice nedošlo a tábor byl proto přeměněn v koncentrační. Během války táborem prošlo obrovské množství žen východoevropských národností, které sem byly kvůli těhotenství dopravovány z jiných táborů v okupovaných státech. Tábor měl teoreticky sloužit coby porodnice pro východní dělnice, které nemohou plnohodnotně pracovat (Entbindungslager für Ostarbeiter). Ale prakticky se jednalo o klasický koncentrák, ve kterém byly ženy vystaveny nepředstavitelným útrapám.

Novorozenecká porodnost byla v té době vysoká a proto v háječku nedaleko tábora vzniklo pohřebiště, kam byla pochovávána mrtvá tělíčka dětí. Avšak kvůli strádání, těžké dřině a hlavně katastrofálním hygienickým podmínkám bylo v háječku postupně pohřbeno i několik desítek, podle jiných zdrojů až stovek žen. Po válce byl tábor zlikvidován a v jeho místě postaven památník.

 
 r. 1945 - po zrušení koncentračního tábora
  Pohled na tábor od jihozápadu v době krátce po osvobození. Vpředu budovy tábora a vzadu lesnatá stráň. (Fotoreprodukce z knihy "Německá průchozí dálnice", r.1945)
 70.-80.léta 20.stol. - po vybudování pomníku na pohřebišti
  Pomník v háječku odhalený v roce 1975 na archivním snímku. (Fotoreprodukce z knihy "Německá průchozí dálnice", 70.-80.léta 20.stol.)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Směrová tabule u odbočky ze silnice z Dětřichova do Borušova. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Rozlehlé mělké údolí, kterým měla dálnice procházet směrem do Vídně (dozadu - zprava doleva). Dálnice by vedla po úpatí zalesněného hřebene. Vlevo háječek s pohřebištěm obětí dětřichovského pracovního tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled od dělnického tábora k západu, kde měla dálnice procházet pod hřebenem směrem do Vratislavi (doprava). Vpravo zástavba obce Dětřichov a v pozadí Starého Města, mezi nimiž by dálnice procházela. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled na prostor tábora od severozápadu - z přístupové cesty. Vzadu pod svahem na okraji lesa stojí památník. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Úpatí stráně, na níž se rozkládal tábor (vlevo). Na jeho okraji stojí památník. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Památník obětí na okraji někdejšího tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Už nečitelná deska na památníku u tábora, ze které lze jen s velkým úsilím vyluštit co je ní napsáno: "V TĚCHTO MÍSTECH STÁVAL V LETECH 1942-1945 KONCENTRAČNÍ TÁBOR PRO ŽENY RUSKÉ, UKRAJINSKÉ, BĚLORUSKÉ A POLSKÉ NÁRODNOSTI. ZAHYNULO ZDE NĚKOLIK SET OBĚTÍ FAŠISTICKÉ ZVŮLE. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled od tábora k jihozápadu, kudy po úpatí zalesněného hřebene měla procházet dálnice směrem do Vídně (dozadu). Až tam měli dělníci docházet na staveniště dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Vozidlo jedoucí od bývalého tábora k nedalekému háječku s pohřebištěm. Pohled od památníku u tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Háječek s pohřebištěm žen. Pohled od silnice (od severu). (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Háječek při pohledu od tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Brána areálu pohřebiště. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pomník na pohřebišti v háječku. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Právě přijeli pracovníci údržby pietního místa. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 13. května 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 13.5.2009.
 poslední změny na stránce: 24. května 2009