Drnovice - dálniční most přes potok Úmoří

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 1962 - opuštěné staveniště

  Pravděpodobně pohled na západní stranu mostu. Jeho rozměry lze porovnat s postavou vlevo. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na dálniční těleso u Drnovic směrem k severu. U stromů vpředu se nachází most přes potok a vzadu za ním most přes silnici. Úplně vpředu je pozvolný přechod tělesa dálnice z náspu do zářezu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na dálniční těleso vedoucí k jihu, kousek za mostem přes potok. Těleso pozvolna klesá do zářezu, přes který v pozadí vede nedokončený nadjezd u Lysic (je vidět jen alej vlevo). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - zarůstající staveniště

  Pohled na most od východu. Vpředu mostek přes potok pro polní cestu, která vede podél dálnice několik kilometrů. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled proti proudu potoka do nitra mostu (od východu). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 r. 1999

  Celkový pohled z polní cesty na východní stranu mostu. (Foto: Jiří Mrkos, r.1999)

 r. 2002/2004

  Historický dálniční most nedostavěné německé Exteritoriální dálnice, který byl postaven přes potok Úmoří u Drnovic. Most má parabolický tvar a nemá kamenné obložení. Pohled je od východu proti proudu potoka. (Foto: Jaromír Konečný, 30.6.2004)
  Detail okraje klenby mostu. (Foto: Tomáš Janda, 2002)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled z polní cesty vedoucí podél - na těleso dálnice jižně od mostu přes potok. I když je těleso v těchto místech intenzivně využíváno k zemědělským účelům, zachovalo si svůj tvar. Jednotlivé směry vozovek jsou pravidelně orány a osívány. Dělící pás mezi nimi tvoří neobdělávaný, ale udržovaný hrbolek. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Těleso dálnice a polní cesta vedoucí podél něho k mostu přes potok (v pozadí). Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Těleso dálnice vedené po náspu na jižním předmostí mostu přes potok. Polní cesta klesá až k potoku. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled na východní stranu mostu od polní cesty. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Původní dláždění potoka s regulačním splávkem před východní stranou mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Průhled pod mostem proti proudu potoka - k západu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Detail severovýchodního křídla mostu a porovnání rozměrů s postavou. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pozůstatek turistické značky z doby, kdy značená cesta vedla podél nebo snad dokonce pod mostem. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Neudržované koryto potoka pod mostem. Pohled k západu, proti proudu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled z nitra mostu k východu, po proudu potoka. Vzadu vede přes potok mostek, vybudovaný s polní cestou vedoucí podél dálnice. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Vnitřek mostu připomíná spíše železniční tunel. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Výklad účastníkům setkání na mostku přes potok. Pohled od dálničního mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Polní cesta zacpaná účastníky setkání a jejich vozy. Vpředu mostek přes potok, vzadu se polní cesta kříží se silnicí, přes kterou vede dálniční most. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. července 2004.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 13.5.2009.
 poslední změny na stránce: 13. května 2007