Hajany - dálniční most přes silnici (II/152)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dálniční most přes silnici z Želešic do Hajan byl sice úplně dokončen, ale nikdy nebyl ke svému účelu použit. Namísto dálnice dnes po něm sice vede komunikace k nedalekému areálu obalovny živičných směsí, ale pod mostem samotným nevede nic. Silnice II/152, která se dodnes úrovňově kříží s tělesem dálnice ve stejné výšce, nikdy nebyla pod most přeložena. Pro tuto přeložku nebyl dokonce ani upraven terén a tak je dnes most (hlavně ze západní strany) doslova schován za kopečky zeminy.

V současné době je most těžce poškozen zatékáním a nákladními vozidly, které po něm jezdí k areálu stavební společnosti. Navíc most postrádá jakoukoliv údržbu a horní část dává dojem poškození nárazem. Pod mostem, pod kterým nic nevede, našli útočiště místní děti a mládež, kteří si pod ním vytvořili hřiště. Dříve byl vnitřek mostu dokonce oplocen, opatřen vraty a sloužil k uskladnění zemědělského materiálu. Bohužel kvůli poškození asi nebude možné, aby byl most použit pro výstavbu nové R43. Byla by zde nutná složitá rekonstrukce, která by se neobešla bez výměny nosné desky a statického zajištění opěr. Pravděpodobně zde dojde k odstranění celého mostu a vybudování úplně nového. Starý most by totiž nevyhovoval ani nízkým podjezdovým profilem.

 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled na most od východu, odkud měla pod most vést přeložka silnice z Želešic. Za podjezdem je jasně vidět svah neodtěžené zeminy pro zářez přeložky.Silnice II/152 vede vpravo okolo mostu (mimo záběr) Prasklina na jižní opěře (vlevo) už v této době existovala. Okolí mostu i most samotný ještě není zarostlý a jeho vnitřek je volně průchozí - bez skladiště. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Detail mostovky a vrchní části opěry mostu u Hajan. V této době ještě nebyl most natolik zarostlý a nepřístupný. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)

 2003 - současnost

  Celkový pohled na most od západu, ze silnice II/152 od Hajan. Od jara do podzimu, dokud je listí na stromech a keřích, není most ze silnice téměř vidět. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled pod most ve směru od západu - od Hajan. Zemina pro přeložku silnice od Hajan už nestačila být ani odtěžena. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Nad západní stěnou mostu už dokonce rostou stromy, které mostovku a opěry těžce poškozují. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled do podjezdu pro silnici, která tudy však nevede a proto je plocha pod mostem plně k dispozici různým činnostem. Nyní např. slouží jako kryté hřiště pro zdejší mládež. Dříve podjezd dokonce sloužil jako uzamčené skladiště. Stěny opěr jsou i uvnitř podjezdu kamenné avšak dnes již znehodnocené lidovou tvorbou. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Východní stěna mostu při pohledu ze silnice II/152 od Želešic. Ani z této strany nebyly přípravy pro přeložení silnice pod most zahájeny. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na most od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Boční pohled na východní stěnu mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail těžce poškozeného místa na jižní kamenné opěře mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z místa, kudy by od východu vedla přeložka silnice pod most. Na snímku je most ukryt vlevo pod velkým stromem. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Začátek chodníčku na mostě byl i s obrubníkem poškozen. Pravděpodobně nákladním vozem, vyjíždějícím z obalovny. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Vpravo silnice II/152, která i dnes kříží dálniční těleso. Pod most vlevo již nebyla přeložena. Pohled od Želešic - od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled do míst, kudy by od Želešic vedla přeložka silnic pod most, který je dnes skryt vpravo v křovinách. V pozadí hustý porost náspu dálnice, od mostu směrem k jihu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Zastávka autobusu, která stojí přímo u mostu, má příznačný název "U dálnice". (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled k jihu od křižovatky se silnicí II/152. Vpředu most, před nímž jsou zábrany, aby nákladní vozidla nevjížděla na nestabilní část mostovky. Dozadu po vysokém náspu vede dálniční těleso směrem do Vídně. Dnes po něm několik set metrů vede asfaltová komunikace do obalovny živičných směsí, která se rozkládá přímo na tělese. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z mostu k severu - do Wroclawi. Dálniční těleso pokračuje po náspu tímto směrem až k tunelovému mostu u Želešic. Po východní části tělesa dnes vede místní asfaltová komunikace do kamenolomu, ale po několika desítkách metrů se od tělesa odchyluje. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Stará silnice II/152 ve směru do Hajan. Pohled od východu. Vlevo, kde stojí červené auto, začíná dálniční most. Vpravo těleso dálnice směrem na sever - do Wroclawi. Doleva odbočuje na starou dálnici komunikace k obalovně, doprava do kamenolomu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)

 2007 - teplá zima

  Pohled pod most od západu - z kupy neodtěžené zeminy. Proto se musí pod most slézt. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Pohled z podjezdu k západu, kde nebyla zemina odtěžena a přeložka silnice se stavět nezačala. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Pohled do nitra podjezdu k východnímu výjezdu. Vzadu je ještě pozůstatek dřevěných vrat i pozdějšího plotu, když most sloužil jako skladiště. Snímek je zesvětlen, ve skutečnosti je pod mostem šero. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Detail výjezdu na východní straně. Zřejmě, aby bylo pod mostem více světla, mládež používající most jako své útočiště, zbourala velkou část zabedněného vjezdu. Pohled od západu. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 9.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008