Hajany - dálniční most přes Hajanský potok

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Pod náspem dálničního tělesa je ukryt malý parabolický most přes potok. Koryto potoka je dodnes ve směru od mostu opatřeno kamennými stupni. Most je dnes částečně poškozen, kdy jedna řada kamenného obložení těsně pod římsou je vychýlena Po rekonstrukci však bude možné most použít i pro uvažovanou R43.
 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Východní portál mostu. Vychýlení poslední řady kamenů (vpravo nahoře) je už patrné v této době. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 2003 - současnost

  Boční pohled na východní stěnu (od jihu), ve směru do Brna. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Východní strana mostu s jasně viditelným poškozením horní řady kamenů (vpravo). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail poškozené části východní stěny. Polovina zděné řady kamenů byla tlakem vody (stékající po náspu) vytlačena. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na vychýlenou řadu odspodu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled od východu do nitra mostu - proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Původní - dlážděné koryto potoka s kamennými stupni. Pohled proti proudu potoka k východní stěně. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Průhled na most od východu hustým roštím. Vzadu násep dálnice. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 9.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008