Jevíčko - dálniční most přes Malonínský potok

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 situační plánek prostoru křižovatky

  Situační plánek pro představu, jak přibližně vedla rozestavěná ramena křižovatky a původní koryta potoka a náhonu. (plánek z nedokončené knihy: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Pohled z mostu přes silnici k severu, ve směru dálnice do Vídně. Uprostřed snímku je most přes Malonínský potok . V zákrytu za jeho východní stěnou (vlevo) je vidět začátek rampy východního ramene. Zbytek ramene už je rozorán. Na obzoru je dobře vidět nadjezd přes dálnici u Opatovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Most přes Malonínský potok od severu, ve směru dálnice do Vídně. Vzadu za stromy je těleso rozšířeno kvůli napojení ramen křižovatky. Pohled od mostu přes silnici. Na obzoru je dobře vidět nadjezd přes dálnici u Opatovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na východní stěnu mostu přes silnici - z východní římsy mostu přes Malonínský potok (vpředu). Později už nebude kvůli stromům takový pohled možný. Dozadu vede trasa dálnice směrem k severu - do Vratislavi. V pozadí je vidět zářez dálnice okolo Jevíčka, před mostem přes silnici II/366. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80.léta 20.stol.

  Klenba mostu přes potok. Pohled k západní římse. V pozadí silnice z Jevíčka do Březiny. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Západní stěna mostu přes potok. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled od západu na oba mosty vedle sebe - dálniční přes silnici a přes Malonínský potok. V pozadí Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Celkový pohled na západní stranu mostu přes silnici a přes Malonínský potok (vpravo). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Příjezd k mostu přes silnici od jihu, ve směru do Vratislavi. Pohled od mostu přes Malonínský potok. Středový pás je oproti tělesu pro oba směry vozovek vyvýšen. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 zima 1985

  Pohled od západu, z pole mezi silnicí a Malonínským potokem. Vlevo větší most přes silnici, vpravo přes potok. Napravo končí od severu vysoký násep, který měl pokračovat přes oba mosty. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Pohled na západní stěnu mostu přes silnici - z východní římsy mostu přes Malonínský potok. Z tohoto pohledu je dobře patrné o kolik je most přes potok nižší a proto musel být kvůli zasypání náspem širší. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)

 březen 1986

  Celkový pohled od západu (z nového koryta potoka) na všechny mosty v prostoru křižovatky. Vlevo hlavní dálniční most přes silnici, uprostřed dálniční most přes Malonínský potok a vpravo přes ten samý, ale zasypaný potok most na západním rameni. V pozadí Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled od západu, z pole mezi silnicí a Malonínským potokem. Vlevo větší most přes silnici, vpravo přes potok. Napravo končí od severu vysoký násep, který měl pokračovat přes oba mosty. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)

 předjaří 1987

  Pohled od západu na větší most přes silnici (vlevo) a vpravo přes potok. Napravo končí od severu vysoký násep, který měl pokračovat přes oba mosty. (Foto: Václav Lídl, 3/1987)

 podzim 1987

  Pohled od východu, od mostu východního ramene - na dálniční mosty přes potok (vlevo) a přes silnici. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Dálniční most přes Malonínský potok od východu, proti proudu potoka. Vpravo vykukuje konstrukce dálničního mostu přes silnici. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)

 konec 90.let 20.stol.

  Pohled od západu na dva dálniční mosty vedle sebe. Vpředu přes Malonínský potok a vzadu přes silnici. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Východní stěna mostu přes Malonínský potok, při pohledu ze silnice z Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní stěna mostu přes Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní portál mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z boku (od jihu) na jihovýchodní křídlo mostu přes potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail napojení kamenného obložení portálu na betonovou klenbu mostu (východní strana). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu - ze silnice do Jevíčka na most přes silnici a most přes Malonínský potok (vpravo). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Srovnání výšky obou mostů - přes silnici vlevo a přes potok napravo. O vyrovnání se potom měl postarat násep. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna mostu při pohledu ze silnice do Jevíčka. Portál zakrývají keře nalevo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna mostu, jejíž druhou polovinu zakrývají stromy a keře. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail portálu na západní stěně. Je zvláštní, že i když bylo koryto potoka přes pole napřímeno, přitéká k mostu stejně ze zatáčky (vpředu). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Klenba mostu přes potok při pohledu seshora. Pohled od západu k východní stěně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zaměřovací bod, vyznačený přímo do klenby mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Hladká deska římsy nad západní stěnou mostu. Pohled k jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k západu. Dozadu vede silnice do Březiny. Vlevo podél stromů přitéká (odzadu) napřímeným korytem Malonínský potok. Asi uprostřed snímku vedlo západní rameno dálniční křižovatky a vpravo se mělo napojovat na silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k východu - na Jevíčko. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Hladká deska římsy nad východní stěnou mostu. Pohled k jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní portál, při pohledu z pravého břehu potoka, který pod most vtéká esíčkem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od východu - proti proudu potoka do nitra mostu a jeho klenbu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zanesená strouha, kterou teče voda z příkopu silnice do potoka, před dálničním mostem. Pohled od severu.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Soutok strouhy z Malonínským potokem je situován přímo u západního portálu mostu přes potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Celkový pohled na východní stranu mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní stěna mostu přes Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od východu, z východního ramene - na dálniční most přes silnici a přes Malonínský potok (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Lidové výtvory na východní stěně mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail lidové tvořivosti. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Vnitřní strana severovýchodního křídla mostu a jeho klenby (vpravo vzadu). Pohled od severu, ve směru dálnice do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled dovnitř, proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail portálu a římsy mostu při pohledu odspodu - od potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od mostu k východu -na Malonínský potok, tekoucí směrem k Jevíčku. Vzadu ještě potok podtéká most východního ramene křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Západní stěna mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled vnitřkem mostu k východu, po proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Malonínský potok, vtékající pod most na západní straně šikmo. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Dálniční most přes Malonínský potok a vlevo vzadu most přes silnici. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na oba mosty vedle sebe. Dálniční přes silnici a dálniční přes Malonínský potok vpravo. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Část členů výpravy na podzim 2006, před východní stěnou mostu. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Jeden z členů výpravy na podzim 2006, odpočívající na západní římse mostu. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)

 r. 2007

  Východní stěna mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Východní portál mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Most přes potok od západu, ze silnice do Jevíčka. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Severovýchodní křídlo mostu a klenba. Vzadu stromy na náspu dálnice vedoucí k jihu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail odpadlé betonové skořápky, která měla být jakousi mezivrstvou mezi hydroizolačním nátěrem a vrstvou náspu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail římsy a mezivrstvy ze speciálního cihlového obezdění rubové části stěny mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled ze západní stěny k východní stěně, které spojuje klenba. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Východní strana mostu s potokem. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled z římsy na západní straně mostu - proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled od mostu po proudu potoka k mostu přes potok východního ramene křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 12. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.5.2009.
 poslední změny na stránce: 12. května 2007