Jevíčko - dálniční těleso (zářez)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 podzim 1986

  Pohled ze zářezu dálnice směrem k jihu, kde zářez končí a těleso přechází na volné prostranství. V pozadí je vidět pruh stromů podél potoka, tekoucím pod mostem u Jevíčka.(Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 r. 2005

  Pohled od jihu podél tělesa dálnice (vlevo). Vzadu je trasa dálnice přerušena roklí potoka (zprava proti proudu) s nedokončeným mostem. Vlevo mimo záběr vede těleso dálnice zářezem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Okraj východního svahu zářezu, při pohledu od jihu. Dálnice měla vést vlevo dole, dozadu směrem k severu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled seshora napříč přes zářez - od východu k západu. Svahy zářezu jsou v husté vegetaci těžko viditelné. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z pole východně od zářezu. Dálnice měla vést napravo, v zářezu. Vzadu směrem k jihu se zářez snižuje a těleso přechází do volného terénu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jevíčko při pohledu od zářezu. Přímo ze zářezu není kvůli jeho hloubce výhled, snímek je pořízen z jeho východního svahu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled seshora napříč přes zářez - od východu k západu. Na jihu je už zářez mělčí a vegetace není tak vysoká. Okraje zářezu jsou proto lépe znatelné. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do zářezu z jeho východního svahu. Dozadu vede těleso zářezem směrem k jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do zářezu z jeho východního svahu. Dozadu vede těleso zářezem směrem k severu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Přechod zářezu do volného terénu. Pohled ve směru dálnice k jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice při pohledu od jihu, kde se vzadu vtěsnává do zářezu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  K pěstování využívané těleso, kde měla dálnice vést ve volném terénu mezi zářezem a mostem přes polní cestu (v pozadí). Vpředu je těleso přetnuto polní cestou. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Cesta přetínající těleso dálnice, jižně od zářezu. Most přes cestu ani propustek však být v tomto místě neměl. Obojí mělo být svedeno podél dálnice až k mostu přes polní cestu o několik stovek metrů jižněji. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Cesta přetínající těleso, které bylo během doby již rozoráno. Propustek nebo základy mostu by jste zde hledali marně, nebylo by tu k jejich výstavbě vhodné místo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Nízké těleso dálnice, směřující k severu. Vpředu u stromů jej přetíná cesta, v pozadí měla dálnice pokračovat zářezem. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu přes polní cestu u Jevíčka - na těleso dálnice směrem k severu (do Vratislavi). Vzadu v zarostlé části vede těleso zářezem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 29. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 19. března 2009