Kníničky - dálniční propustek 2 (pro Rozdrojovický potok)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 80. léta 20. stol.

  Propustek pro Rozdrojovický potok v pol. 80. let 20. století. Pravděpodobně východní strana. Násep dálnice, který nebyl dosypán do plné výše, je již v této době zarostlý a z části se na něm rozkládá zahrádkářská kolonie. Po náspu vede místní komunikace. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)

 r. 2006

 

Pohled od jihu (od kníničské střelnice zbudované v zářezu dálnice), ve směru do Wroclawi. Tento zářez prudce přechází v násep (na snímku), který však nebyl dosypán do požadované nivelety dálnice. Plocha náspu je využita jako zahrádkářská kolonie. Cesta procházející mezi zahrádkami vede středem dálnice v místě dělícího pruhu a v pozadí stoupá na finální úroveň nivelety. Násep dosypaný do původní nivelety je patrný v pozadí od cesty vpravo. Vpředu, pod prvními zahrádkami vede pod dálnicí propustek. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Nedokončený násep od západu. Původní niveleta náspu měla vést alespoň odhadem v úrovni střech současných chatek. Zamýšlená výška náspu se dá odhadnout podle pokračování svahu nad jeho současnou úroveň u levého okraje snímku. Vpravo ve křoví se nachází výpusť propustku. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Pohled od západu směrem k vyústění propustku. Jasně je zřetelný i světlý pruh na louce, kam z propustku vytéká voda Rozdrojovického potoka v případě silných dešťů. Normálně totiž potok málokdy doteče až sem a koryto není potřeba.(Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Západní strana propustku s výpustí a horním okrajem nedosypaného náspu. Po korytě potoka ani památky. Voda Rozdrojovického potoka se ztrácí v polích často už před prvním průtokem pod dálnicí propustkem u Rozdrojovic. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Východní strana propustku se vpustí a s chatkami na nedosypaném tělese dálnice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Detail portálu na východní straně. Stavební stav propustku působí dojmem, že stavbaři odešli teprve včera. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

  Pohled do nitra propustku od východní vpusti. Jak je dobře patrné, voda tudy neprotéká trvale ani na jaře. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 r. 2004 - současnost

  Pohled od jihu (od brány střelnice) na místo, které podchází propustek. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Čelo nedokončeného náspu východně od cesty. Vlevo finální výška tělesa, vpravo částečný dosyp. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na západ - z cesty vedoucí zahrádkářskou kolonií na těleso dosypaného náspu, nacházející se severně od zahrádek. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
     Pohled z tělesa od severu, ve směru do Brna. Vpředu těleso šikmo kříží silnice do Rozdrojovic (doprava). Za autem odbočuje cesta k zahrádkám. Kousek za silnicí ještě těleso kousek pokračuje po náspu, ale ten v pozadí není úplně dosypán a cesta po něm vedoucí prudce klesá. V nejnižším bodě těleso podchází další propustek pro Rozdrojovický potok. Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 r. 2007

 

Pohled z cesty mezi zahrádkami, vedoucí od střelnice směrem na sever po nedokončeném tělese dálnice. Zatímco vzadu byl násep dosypán, vpředu mezi ploty už ne. Vzadu cesta prudce stoupá na dosypaný násep. Propustek prochází pod cestou několik metrů za zády fotografa.(Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

 

Čelo náspu, které bylo dosypáno na konečnou výšku. Vpředu u zahrádek už jej nestačili navršit. Pokud by byl násep dokončen, byl by fotograf pod zemí. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 20. března 2004.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 30.1.2009.
 poslední změny na stránce: 31. ledna 2009